Arhiva pentru martie 19th, 2017

Oamenii nu știu ce este crucea…

Crucea a rezistat tuturor valurilor„Oamenii nu știu ce este crucea. Mai aud oftând pe unul sau altul, oameni necăjiți: asta e crucea mea, părinte. Dar nu asta e crucea ta, le spun. Ăsta e un necaz, roagă-te pentru el. Dar atunci care e crucea mea, își rotește omul ochii goi de înțeles. Crucea ta o să fie când ai să duci de bunăvoie necazul altuia, nu necazul tău. Crucea nu este să fii tu olog, ci să porți după tine un olog. Crucea nu este să fii bolnav, ci să îngrijești cu dragoste un bolnav. Crucea este atunci când rabzi pentru altul, nu pentru tine. Când nu le mai cauți pe ale tale, ci pe ale celuilalt”…

Mai multe pe https://ioanflorin.wordpress.com/2017/03/18/pretul-unui-ochi-si-pretul-unui-dinte/

Veniți și vedeți ceea ce a făcut Domnul pentru mine…

_DSC1605„Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii; dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez!” (cf. In 4,42.15). Dialogul lui Isus cu femeia din Samaria reliefează pașii credinței: Isus este cel care are inițiativa, iar femeia (nu fără a opune rezistență prin tot felul de raționamente și întrebări!) se lasă cucerită de acest „izvor de apă vie”. Și nu doar că primește credința și e fascinată, ci vrea ca și alții să simtă această uimire: „Veniți să vedeți!”. Și iată rezultatul unei credințe mărturisite: „Acum credem pentru că noi înșine l-am auzit și știm că acesta este într-adevăr Mântuitorul lumii”. Li s-a vorbit despre Domnul, apoi l-au ascultat și au crezut în el.

Atunci când Dumnezeu se apropie de om, nu vine ca un magician, nu face scamatorii prin care să impresioneze. El caută oameni dornici să se deschidă în fața misterelor credinței. El caută cu simplitate oamenii „mici”, umili, prin care realizează operele cele mai mărețe. Așa a făcut cu femeia din Samaria, așa a făcut cu sfânta fecioară Maria, așa dorește să facă și cu noi. Suntem noi pregătiți să ne deschidem inima în fața revelației sale și să spunem asemenea fecioarei Maria: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38)? Credem cu adevărat în „Isus Cristos care s-a zămislit de la Duhul Sfânt şi s-a născut din Maria Fecioara? Credem ceea ce ne amintește astăzi sfântul Paul: „Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi”? Credem cu adevărat că Dumnezeu ne vrea adoratori „în duh și adevăr”, martorii săi prin cuvânt și fapte?

Cât de puternic răsună astăzi cântarea psalmistului: „O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului: nu vă împietriţi inimile voastre”! Să nu ne împietrim inimile, ci să ne mărturisim credința. În drumul nostru spre înviere, însetați de adevăr, de apa vieții, de Cristos, să credem și să spunem tuturor, asemenea femeii din Samaria, „veniți și vedeți” ceea ce a făcut Domnul pentru mine, pentru noi! Să vestim tuturor lucrările pe care Dumnezeu le-a înfăptuit în Maica Mântuitorului: la vestea că-l va naşte pe „Fiul Celui Preaînalt” fără să cunoască bărbat, prin „puterea Duhului Sfânt” (Lc 1,28-37), Maria a răspuns prin „ascultarea credinţei” (Rom 1,5), convinsă că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. Astfel, dându-şi consimţământul la cuvântul lui Dumnezeu, „Maria devine Mama lui Isus şi, îmbrăţişând din toată inima, fără a fi împiedicată de vreun păcat, voinţa mântuitoare a lui Dumnezeu, s-a oferit total pe sine persoanei şi lucrării Fiului său, punându-se în slujba misterului Răscumpărării, în dependenţă de Cristos şi împreună cu El, prin harul Dumnezeului atotputernic” (CBC 494).


Rugăciunea „în duh și adevăr”
este cea care ne eliberează de împietrirea inimii
și ne oferă o credință netulburată, nealterată de vreo îndoială,
asemenea credinței Preacuratei (cf. LG 63). 


19 martie 2017 

† DUMINICA a 3-a din Post
Fer. Marcel Callo, m.
Ex 17,3-7; Ps 94; Rom 5,1-2.5-8; In 4,5-42 (In 4,5-15.19b-26.39-42)

LECTURA I
Daţi-ne apă să bem!
Citire din cartea Exodului 17,3-7
În zilele acelea, poporul, însetat de apă, murmura împotriva lui Moise şi zicea: „De ce ne-ai făcut să urcăm din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete, pe mine, pe fiii mei şi turmele mele?” 4 Moise a strigat către Domnul, zicând: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin şi mă vor bate cu pietre”. 5 Domnul i-a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului şi ia cu tine câţiva dintre bătrânii lui Israel; ia în mână şi toiagul cu care ai lovit râul şi mergi! 6 Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Horeb; tu vei lovi stânca şi va ieşi din ea apă şi poporul va bea”. Moise a făcut aşa în văzul bătrânilor lui Israel. 7 El a dat locului numele de „Masa şi Meriba” din cauza certei fiilor lui Israel şi pentru că l-au pus la încercare pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)
R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului: nu vă împietriţi inimile voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7abc căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

7d O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
8 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa, în pustiu;
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!” R.

LECTURA A II-A
Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,1-2.5-8
Fraţilor, justificaţi prin credinţă, avem pace de la Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, 2 prin care am obţinut, în credinţă, posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm şi ne lăudăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu. 5 Iar speranţa nu înşală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 6 Într-adevăr, pe când eram încă neputincioşi, Cristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiţi. 7 De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. 8 Dar Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 4,42.15
Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii; dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez!

EVANGHELIA
Va deveni în el izvor de apă, care ţâşneşte spre viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 4,5-42
În acel timp, Isus a venit într-o cetate din Samaria numită Sihar, aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif. 6 Acolo era fântâna lui Iacob. Atunci, obosit fiind de călătorie, Isus s-a aşezat la fântână. Era pe la ceasul al şaselea. 7 A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: „Dă-mi să beau!” 8 Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. 9 Aşadar, femeia samariteană i-a zis: „Cum, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?” De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. 10 Isus a răspuns şi i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau!», tu ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie”. 11 Femeia i-a spus: „Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă; de unde deci ai apa vie? 12 Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna şi au băut din ea el, fiii lui şi turmele lui?” 13 Isus a răspuns şi i-a zis: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou, 14 dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va înseta niciodată şi apa pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică”. 15 I-a zis femeia: „Doamne, dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin aici să scot!” 16 El i-a zis: „Du-te şi cheamă-l pe bărbatul tău şi vino aici!” 17 Femeia a răspuns şi i-a zis: „Nu am bărbat”. Isus i-a spus: „Bine ai zis «Nu am bărbat», 18 pentru că ai avut cinci bărbaţi, şi cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău. În privinţa asta ai spus adevărul”. 19 Femeia i-a zis: „Doamne, văd că tu eşti profet. 20 Părinţii noştri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta, iar voi spuneţi că la Ierusalim este locul unde trebuie să-l adore”. 21 Isus i-a spus: „Femeie, crede-mă că a venit ceasul când nu îl veţi adora pe Tatăl nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim! 22 Voi adoraţi ceea ce nu cunoaşteţi. Noi adorăm ceea ce cunoaştem, pentru că mântuirea vine de la iudei. 23 Însă vine ceasul – şi acum este – când adevăraţii adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh şi adevăr, căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută. 24 Dumnezeu este duh şi cei care îl adoră, în duh şi adevăr trebuie să-l adore”. 25 Femeia i-a zis: „Ştiu că vine Mesia, care este numit Cristos. Când va veni, el ne va învăţa toate”. 26 Isus i-a zis: „Eu sunt, cel care îţi vorbesc!” 27 Tocmai atunci au ajuns discipolii lui. Şi se mirau că vorbeşte cu o femeie, dar nimeni nu i-a zis: „Ce cauţi?” sau: „De ce vorbeşti cu ea?” 28 Atunci, femeia şi-a lăsat urciorul, a plecat în cetate şi le-a spus oamenilor: 29 „Veniţi şi vedeţi omul care mi-a spus tot ce am făcut! Oare nu este acesta Cristos?” 30 Ei au ieşit din cetate şi au venit la el. 31 Între timp, discipolii îl rugau: „Rabbi, mănâncă!” 32 Dar el le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi”. 33 Aşadar, discipolii ziceau unii către alţii: „Oare i-a adus cineva de mâncare?” 34 Isus le-a zis: „Hrana mea este să fac voinţa celui care m-a trimis şi să împlinesc lucrarea lui. 35 Nu spuneţi voi: «Mai sunt încă patru luni şi vine secerişul»? Iată, eu vă spun, ridicaţi-vă ochii şi priviţi lanurile că sunt albe pentru seceriş! 36 Deja secerătorul îşi primeşte plata şi adună roadele spre viaţa veşnică, pentru ca semănătorul să se bucure la fel cu secerătorul. 37 Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: «Unul este semănătorul, altul secerătorul”. 38 Eu v-am trimis să seceraţi ceva pentru care nu aţi trudit. Alţii au trudit, iar voi aţi intrat peste truda lor”. 39 Mulţi dintre samaritenii cetăţii aceleia au crezut în el pentru cuvântul femeii care a mărturisit: „Mi-a spus tot ce am făcut”. 40 Aşadar, când au venit la el, samaritenii i-au cerut să rămână la ei, iar el a rămas acolo două zile. 41 Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul lui. 42 Îi spuneau femeii: „Nu mai credem pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii”.

Cuvântul Domnului