Arhiva pentru martie 24th, 2017

Obiceiul de a da vina pe altcineva pentru răul care ni se întâmplă – Complexul lui Adam

Se povesteşte că într-o firmă, atunci când angajaţii s-au întors la lucru după pauza de masă au găsit cu toţii un e-mail cu următorul mesaj: 

                  “Astăzi, colegul tău care te-a împiedicat de atâta timp să progresezi a murit. 

                     Dacă vrei să-ţi iei rămas bun vino în sala de conferinţe”.

Omul_esecul si vinaOamenii intrau unul câte unul în sala în care pe masă stătea un coşciug. Fiecare se apropia să-l vadă pe cel care le pusese beţe în roate, cu sentimente amestecate: tristeţe, curiozitate şi oarece satisfacţie pentru că s-a dus. În coşciug nu era însă un om, ci o oglindă. Fiecare se vedea pe sine.

Era lecţia pentru nişte oameni ce sufereau de complexul lui Adam.

Această poveste și mai multe detalii despre complexul lui Adam găsiți pe https://prietendevremerea.wordpress.com/2017/03/24/complexul-lui-adam/

Întoarce-te… Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu!

Noi suntem martori„Dumnezeu este unul singur şi nu este altul în afară de el şi a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”! Oare noi am înțeles acest adevăr? Oare reușim să punem credința în Dumnezeu și iubirea lui și a aproapelui mai presus de orice alt lucru? Mărturisirea acestui adevăr îl poate face pe Cristos să ne privească cu drag și să spună ființei noastre: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”.

Deși suntem conștienți că sunt mulți cei care nu ne împărtășesc credința în Dumnezeu; deși simțim la tot pasul că omul post-modern nu este interesat de aproapele și cu atât mai puțin de „iubirea față de aproapele”; deși ne confruntăm zilnic cu cei care în aroganța lor spun lucrărilor mâinilor lor: „Iată dumnezeul nostru!”; ei bine, deși toate acestea se întâmplă în jurul nostru, noi vrem să ne mărturisim credința; noi vrem să arătăm lumii că Dumnezeu are în continuare un mesaj de transmis omenirii; noi vrem să arătăm că Biserica încă mai are un cuvânt de spus. Iar mesajul lui Dumnezeu și al Bisericii pentru omenire, mesaj ai cărui martori suntem și noi, este sintetizat în adevărul mărturisit de apostolul Petru: „Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și l-ați renegat înaintea lui, pe când el judecase să-l elibereze. Voi l-ați renegat pe cel sfânt și drept și ați cerut să vă fie grațiat un om criminal. Voi l-ați ucis pe cel care conduce la viață, dar Dumnezeu l-a înviat din morți pe acesta căruia noi îi suntem martori” (Fap 3,13-15).

Cristos însuși a spus despre sine că trebuia să sufere toate acestea și să intre în gloria sa (cf. Lc 24, 26-27. 44-45), însă nouă ne revine obligația de a-i fi martori. Noi trebuie să rămânem credincioși Scripturilor, fideli adevărului mărturisit și învățat de Biserică: „Tezaurul sfânt al credinţei, cuprins în Sfânta Tradiţie şi în Sfânta Scriptură, a fost încredinţat de apostoli întregii Biserici. Aderând la el, întregul popor sfânt, unit cu Păstorii săi, stăruie de-a pururi în învăţătura apostolilor şi în comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciuni, astfel încât, în păstrarea, trăirea şi mărturisirea credinţei transmise, se creează o deosebită unitate între episcopi şi credincioşi” (CBC 84).

Pentru a fi martori credibili și a păstra cu demnitate și rodnicie acest tezaur sfânt al credinței, Domnul, prin profetul Osea, ne invită astăzi la convertire: „Întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta”.


Credința presupune convertirea zilnică!
Doar întorcându-ne zilnic la Dumnezeu
vom fi martori credibili ai adevărului despre Isus Cristos,
mort și înviat pentru noi.


24 martie 2017 

Vineri din săptămâna a 3-a din Post
Sf. Ecaterina a Suediei, călug.
Os 14,2-10; Ps 80; Mc 12,28b-34

LECTURA I
Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: „Dumnezeul nostru”.
Citire din cartea profetului Osea 14,2-10
Aşa spune Domnul: „Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta! 3 Aduceţi cu voi cuvinte potrivite şi întoarceţi-vă la Domnul! Spuneţi-i: „Îndepărtează toată nelegiuirea, primeşte ceea ce este bun şi-ţi vom aduce în schimb roadele buzelor noastre!” 4 Asiria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări şi nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: „Dumnezeul nostru”. Căci numai în tine află orfanul îndurare. 5 Le voi vindeca apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei. 6 Voi fi ca roua pentru Israel; el va răsări ca un crin şi-şi va întinde rădăcinile ca Libanul. 7 Ramurile lui se vor întinde şi va fi ca măslinul frumuseţea lui, iar mireasma lui, ca a Libanului. 8 Se vor întoarce şi vor locui la umbra lui; vor fi ca grâul şi vor răsări ca viţa-de-vie şi amintirea lor va fi ca a vinului din Liban. 9 Efraim, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde şi voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorită mie se găseşte rodul tău. 10 Cine este înţelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea: căile Domnului sunt drepte şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei nelegiuiţi se poticnesc pe ele!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 80(81),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 şi 17 (R.: cf. 11a şi 9a)
R.: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu!

6c Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoşteam:
7 „I-am descărcat povara de pe umeri
şi mâinile lui au pus coşul jos.
8a În strâmtorarea ta, ai strigat la mine şi eu te-am eliberat. R.

8bc Ţi-am răspuns din locul tainic al tunetului,
te-am pus la încercare la apele de la Meriba.
9 Ascultă, poporul meu, vreau să dau mărturie împotriva ta;
o, de m-ai asculta, Israele! R.

10 Să nu fie în mijlocul tău niciun alt dumnezeu,
să nu te prosterni niciunui dumnezeu străin!
11ab Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-am făcut să urci din ţara Egiptului! R.

14 O, de m-ar asculta poporul meu,
de-ar umbla Israel pe căile mele!
17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu
şi l-aş sătura cu miere din stâncă”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,17b
„Convertiţi-vă, spune Domnul, pentru că împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

EVANGHELIA
Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, pe el să-l iubeşti!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34
În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este prima dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Prima este: «Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 30 Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta!” 31 A doua este aceasta: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea”. 32 Cărturarul i-a zis: „Bine, învăţătorule, adevărat ai spus că el este unul singur şi că nu este altul în afară de el 33 şi a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34 Isus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: