Arhiva pentru martie 25th, 2017

Locul unde se vede că Dumnezeu este îndrăgostit!

Amintiri pline de har!

Prea târziu te-am iubit...

Zilnic ne preocupă o mulţime de lucruri: cum arătăm, ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm. Trebuie să avem grijă ce şi cu cine vorbim, ca să nu mai spun despre ce vorbim. Avem liste întregi de aşteptare cu lucrurile pe care trebuie să le cumpărăm, locuri pe care trebuie să le vizităm, filme pe care trebuie să le vedem. Abia ne mai încap listele pe birouri, pe uşa frigiderului sau, mai nou, în memoria telefonului. Suntem aglomeraţi. Atât de aglomeraţi încât uităm că marea noastră misiune, ca o prioritate fără concurenţă, este de a-l pune din nou în lumină pe Dumnezeu. Spunea sfântul părinte papa Benedict al XVI-lea: „Lucrul important astăzi este ca să se vadă din nou că Dumnezeu există, că Dumnezeu ne interesează şi că ne răspunde… Eu cred că accentul nou pe care trebuie să-l punem astăzi este prioritatea problemei lui Dumnezeu” (Benedict al XVI-lea, Lumina lumii…

Vezi articolul original 1.255 de cuvinte mai mult

O singură condiție pentru a-i fi „frate, soră și mamă”…

20120827_135834 Buna-vestire_mozaicFrumusețea vieții de credință strălucește în „răsăritul” de la Nazaret, când un înger a vestit unei fecioare că va zămisli și va naște un fiu. În acea zi de har găsim fundamentul minunățiilor din credința noastră: „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi”. Ba mai mult, Cuvântul s-a făcut trup și locuiește în noi. Acesta este marele har pe care trebuie să-l conștientizăm în această zi: viața noastră este locuința lui Dumnezeu. Domnul vine să locuiască în trupul nostru, cum ne învață Apostolul: suntem templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi (cf. 1Cor 3,16). Astăzi noi suntem cei care îl purtăm pe Isus. Acesta este adevărul credinței noastre, aceasta este mărturia noastră în fața omenirii.

Creștinul are zilnic posibilitatea să realizeze această întâlnire cu divinitatea. În fiecare zi, primindu-l în sfânta Euharistie și ascultându-i cuvântul, devenim purtători de Cristos, facem din viața noastră o locuință a Domnului. În fiecare zi putem simți această minunăție a Cuvântului făcut trup și, tot zilnic, viața noastră este un ecou al cuvintelor Mariei: „Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău”. Este incredibilă demnitatea pe care ne-o dă credința, bunăvoința pe care ne-o arată Domnul: să-i devenim și noi frate, soră și mamă. Și aceasta în fiecare zi, d(o)ar cu o condiție: să împlinim voința Tatălui (Mt 12,49-50).

Mărturia sfântului Augustin este grăitoare: „În timp ce Domnul trecea, urmat de mulțime, și făcea minunile sale divine, o femeie a exclamat: Fericit sânul care te-a purtat! (Lc 11,27). Pentru ca fericirea să nu fie căutată în trup, ce răspunde Dom­nul? Mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvân­tul lui Dumnezeu și-l păstrează (Lc 11,28). Și Maria tocmai pentru aceasta este fericită, pentru că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a păstrat. A păstrat mai mult adevărul în mintea sa decât trupul în sânul său. Cristos este adevăr, Cristos este trup; Cristos este adevăr în mintea Mariei, Cristos este trup în sânul Mariei. Con­tează mai mult ceea ce este în minte decât ceea ce este purtat în sân”.

Să tresalte de bucurie inima noastră cuprinsă de emoții. Să ne înălțăm ochii spre cer în căutarea acelui binecuvântat înger, mesager al Domnului. Să ni se deschidă sufletul pentru ca același Duh Sfânt să pătrundă și ființa noastră. Să tresăltăm de bucurie în ziua împlinirii, în ziua în care Domnul și-a amintit de noi. Iubirea Domnului să încolțească în inimile noastre și să nu uităm lucrurile minunate pe care le-a făcut și le face pentru noi. În această zi totul e posibil, inclusiv ca Domnul să intre în viața noastră și trupul nostru să devină templul său. Dacă oamenii și îngerii și-au vorbit și s-au înțeles, dacă o fecioară a zămislit, dacă Cuvântul s-a făcut trup, ce ar putea fi imposibil?


În Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
credința și umilința au fost nedespărțite, stălucitoare și rodnice.


25 martie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 3-a din Post
† BUNA-VESTIRE; Sf. Dismas
Is 7,10-14; 8,10c; Ps 39; Evr 10,4-10; Lc 1,26-38

LECTURA I
Iată, fecioara va zămisli!
Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14; 8,10c
În zilele acelea, Domnul i-a vorbit lui Ahaz, zicându-i: „Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău: fie din adâncul Şeolului, fie de deasupra, din înălţimi!” 12 Ahaz a răspuns: „Nu voi cere şi nu-l voi ispiti pe Domnul”. 13 Isaia a zis: „Ascultaţi, casă a lui David! Este puţin lucru să obosiţi pe oameni, că veniţi să îl obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 14 De aceea, însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel», 8,10c căci cu noi este Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a şi 9a)
R.: Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: „Iată, vin! R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine:
9 ca să fac voinţa ta!”
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele; tu ştii lucrul acesta, Doamne. R.

11 Nu am tăinuit dreptatea ta în inima mea,
ci vorbesc despre fidelitatea şi mântuirea ta.
Nu am ascuns îndurarea şi adevărul tău
în adunarea cea mare. R.

LECTURA A II-A
Iată, vin ca să fac voinţa ta!
Citire din Scrisoarea către Evrei 10,4-10
Fraţilor, sângele taurilor şi al ţapilor nu poate să înlăture păcatele. 5 Pentru aceasta, intrând în lume, Cristos spune: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici ofrandă, ci mi-ai alcătuit un trup. 6 Nu ţi-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. 7 Atunci am zis: «Iată, vin – în sulul cărţii este scris despre mine – ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!»” 8 După ce a spus mai întâi: „Tu n-ai voit şi nici nu ţi-au plăcut jertfele şi ofrandele, arderile de tot şi jertfele pentru păcat – acestea sunt totuşi oferite conform Legii – 9 acum, zice, iată, vin ca să fac voinţa ta!” Astfel, desfiinţează jertfa dintâi ca s-o întemeieze pe a doua. 10 Datorită acestei voinţe, suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos o dată pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 1,14ac
(Aleluia) Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, iar noi am văzut mărirea lui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vei zămisli şi vei naşte un fiu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! 38 Atunci, Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: