Arhiva pentru aprilie 5th, 2017

Rămâneți tari și nu luați din nou jugul sclaviei!

Impartasirea sfintilor_unitate_comuniuneFiecare dimineață aduce în fața noastră un Dumnezeu adevărat și o statuie ridicată de puternicii acestei lumi. Fiecare om se folosește de libertatea sa pentru ca, prin cuvinte și fapte, să aleagă pe cine va sluji în această zi: poate sluji un idol, o statuie, un viciu sau poate sluji un Domn care mântuiește. Noi ce alegem? Noi cum folosim darul libertății? Să ne amintim cuvintele apostolului: „Pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Așadar, rămâneți tari și nu luați din nou jugul sclaviei” (Gal 5,1). Doar prin Cristos noi putem cunoaște, alege și atinge adevărul care ne face liberi (cf. In 8,32). Analizarea și conștientizarea credinței pe care ni le-am propus pentru acest timp al Postului Mare presupune și analizarea libertății cu care alegem să ne trăim credința: este ea „libertatea fiilor lui Dumnezeu” (cf. Rom 8,21)? Ne simțim fii iubiți, fii eliberați de Tatăl din „cuptorul cu foc aprins” în care ne aruncă și astăzi puternicii acestei lumi? Unitatea de măsură pentru credința în Dumnezeu Tatăl, este tocmai dragostea față de Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru: „Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi iubi”.

Viața, în general, și poate că tocmai timpul Postului Mare, în special, ne face să experimentăm neputința și slăbiciunea umană. Am văzut că nu mereu reușim să dăm libertății noastre adevărata valoare. Nu reușim mereu să ne folosim libertatea astfel încât viața noastră să fie un cântec în cinstea lui Dumnezeu și nu un ritual păgân în fața unui idol. Însă Dumnezeu nu ne abandonează. Însuși Domnul îl trimite pe îngerul său să ne salveze. Mai mult, noi știm, prin credință, că Dumnezeu ne oferă mereu, prin „împărtășirea sfinților”, ajutorul necesar.

Astfel, după ce am mărturisit că noi credem „Sfânta Biserică catolică”, ne mărturisim astăzi credința în „împărtăşirea sfinţilor”. Această expresie – „împărtăşire a sfinţilor” – desemnează, în primul rând, „cele sfinte” şi, mai presus de toate, Euharistia, prin care „este reprezentată şi realizată unitatea credincioşilor care formează un singur trup în Cristos”. Totodată credem și în comuniunea „persoanelor sfinte” în Cristos, care „a murit pentru toţi”, aşa încât ceea ce face sau suferă fiecare în şi pentru Cristos aduce rod pentru toţi. Împreună cu întreaga Biserică, mărturisim și „credem în comuniunea tuturor creştinilor, a celor care sunt peregrini pe pământ, a răposaţilor care îşi împlinesc purificarea şi a fericiţilor din cer, toţi împreună formând o singură Biserică, şi credem că în această comuniune iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu şi a sfinţilor lui ne ascultă necontenit rugăciunile” (cf. CBC 960-962).


Să nu-l uităm pe autorul vieții și eliberatorul nostru
prin care avem puterea de a trăi
ca oameni liberi să iubim și să slujim adevărul
cu prețul oricărei jertfe.
Ceea ce facem sau suferim în și pentru Cristos
aduce rod pentru toți oamenii.


5 aprilie 2017 

Miercuri din săptămâna a 5-a din Post
Ss. Vincenţiu Ferrer, pr. *; Irina, m.
Dan 3,14-20.91-92.95; Ps Dan 3,52-56; In 8,31-42

LECTURA I
Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său şi i-a eliberat pe slujitorii săi.
Citire din cartea profetului Daniel 3,14-20.91-92.95
În zilele acelea, Nabucodonosor a luat cuvântul şi le-a zis: „Este adevărat, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, că nu-i slujiţi pe aceşti zei ai mei şi nu vă închinaţi statuii de aur pe care am ridicat-o? 15Acum, fiţi gata ca în clipa când veţi auzi sunetul cornului, al flautului, al ceterii, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului şi al tuturor felurilor de instrumente muzicale să cădeţi şi să vă închinaţi statuii pe care am făcut-o! Dacă nu vă veţi închina, în aceeaşi clipă veţi fi aruncaţi în mijlocul cuptorului cu foc aprins. Şi cine este Dumnezeul care vă va elibera din mâna mea?” 16Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au luat cuvântul şi i-au spus regelui Nabucodonosor: „Noi nu avem nevoie să răspundem la acest cuvânt al tău. 17 Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne elibereze din cuptorul cu foc aprins şi ne va elibera din mâna ta, rege! 18 Şi chiar dacă nu, să-ţi fie cunoscut, rege, că nu vom fi slujitorii dumnezeilor tăi şi nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o!” 19 Atunci, Nabucodonosor s-a umplut de mânie, înfăţişarea chipului său s-a schimbat împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat cuvântul şi a poruncit să fie încălzit cuptorul de şapte ori mai mult decât se încălzea de obicei. 20 Apoi a poruncit unora dintre cei mai viteji oameni din armata sa să-i lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego şi să-i arunce în cuptorul cu foc aprins. 91(24) Atunci, Nabucodonosor, regele, a rămas uimit, s-a ridicat în grabă şi le-a zis sfetnicilor săi: „Oare nu am aruncat noi trei oameni legaţi în mijlocul cuptorului?” Ei au luat cuvântul şi au spus: „Sigur, rege!” 92(25) El a luat cuvântul şi a zis: „Iată, eu văd patru oameni dezlegaţi, umblând în mijlocul focului fără să fi suferit ceva! Iar înfăţişarea celui de-al patrulea este asemenea cu aceea a unui fiu al lui Dumnezeu”. 95(28) Nabucodonosor a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Aben-Nego, care l-a trimis pe îngerul său şi i-a eliberat pe slujitorii săi care s-au încrezut în el; au încălcat porunca regelui, şi-au dat mai degrabă trupurile la moarte decât să slujească şi să adore vreun dumnezeu în afară de Dumnezeul lor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,52.53.54.55.56 (R. 52b)
R.: Vrednic de laudă eşti, Doamne, şi preamărit în veci.

52 Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri
vrednic de laudă şi preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

53 Binecuvântat eşti în templul sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

54 Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

55 Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile
şi stai peste heruvimi, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

56 Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului, vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare.

EVANGHELIA
Dacă Fiul vă va elibera, veţi fi într-adevăr liberi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 8,31-42
În acel timp, Isus le-a spus iudeilor care crezuseră în el: „Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi cu adevărat discipolii mei 32 şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera”. 33 Ei i-au răspuns: „Noi suntem descendenţă a lui Abraham şi n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poţi să spui: «Veţi deveni liberi»?” 34 Isus le-a răspuns: „Adevăr, adevăr vă spun că oricine săvârşeşte păcatul este sclavul păcatului. 35 Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna. 36 Aşadar, dacă Fiul vă va elibera, veţi fi într-adevăr liberi. 37 Ştiu că sunteţi descendenţii lui Abraham, dar căutaţi să mă ucideţi, deoarece cuvântul meu nu găseşte loc în voi. 38 Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceţi cele ce aţi auzit de la tatăl vostru”. 39 Ei au răspuns şi i-au zis: „Tatăl nostru este Abraham”. Isus le-a zis: „Dacă sunteţi fiii lui Abraham, faceţi faptele lui Abraham! 40 Acum însă voi căutaţi să mă ucideţi pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu; Abraham n-a făcut aceasta. 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru”. Ei i-au zis: „Noi nu suntem născuţi din desfrânare; avem un singur tată: pe Dumnezeu”. 42 Isus le-a zis: „Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi iubi, pentru că eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: