Arhiva pentru aprilie 8th, 2017

Glorie vreau, nu jertfă!

Jertfa„Iată omul”, răsună în aceste zile (In 19,5)! Iată-l pe Cristos în timpul intrării triumfale în Ierusalim (cf. In 12,12-15); iată-l slujind la ultima cină, spălând picioarele apostolilor (cf. In 13,1-18); iată-l în agonie pe Muntele Măslinilor, rugându-se atât de stăruitor încât „sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge” (Lc 22,44); iată-l arestat, judecat, condamnat, răstignit pe cruce, mort și înmormântat (cf. In 18-19); iată-l viu, glorios, explicând Scripturile și trimițând ucenici în toată lumea (cf. Lc 24); iată-l înălțat la cer, în glorie, de unde va reveni (cf. Mt 26,64; Fap 1,10).

În Săptămâna Sfântă vedem imagini atât de diferite cu Cristos. Suntem confuzi: Cristos e glorios sau e în suferință?

Am auzit că „Isus va fi în agonie până la sfârșitul lumii” (Blaise Pascal). Însă noi vrem un Cristos glorios, deja înviat! Noi vrem glorie, nu jertfă, nu cruce, nu sacrificiu! Pentrau aceasta ne-am și zbătut să scoatem crucea din școli, din case, din viața noastră: „Noi nu vrem jertfă, sacrificiu. Noi vrem glorie”! Și dacă mai sunt cruci prin jurul nostru le preferăm cu un răstignit viu, puternic, cu ochii larg deschiși, gata să învie. Nu, Cristos în agonie, Cristos în suferință, Cristos mort, nu este pentru noi.

Noi ne-am născut când lumea era deja împărțită în generații, în tineri și bătrâni. Celor din urmă le-am lăsat crucea, Vinerea Mare. Ei sunt „oameni obișnuiți cu suferința” (cf. Is 53,3). Noi, cei tineri, preferăm gloria, puterea, învierea. Pe noi nu ne interesează Calvarul, ci Taborul: Cristos îmbrăcat în lumină! Modelul nostru este un Dumnezeu plin de putere, unul care să ne facă și pe noi puternici.

Să nu ne amăgim: putem scoate crucifixul din viața noastră, dar nu putem desființa Calvarul, crucea! Putem prefera oricând gloria, dar nu o vom ajunge fără Cristos răstignit! Ce oameni de caracter am fi dacă am înțelege că bobul de grâu, dacă nu moare, rămâne singur, neroditor, incapabil să ajungă la înviere, la glorie (cf. In 12,24)!

Când vom înțelege valoarea crucii, a sacrificiului, ne vom bucura de viață, de înviere. Atunci ne vom construi „gloria” privind crucea! Ba chiar mai mult, îmbrățișând crucea și purtând-o pe urmele Domnului.

Tu spre ce Cristos privești în aceste zile: spre cel răstignit sau cel glorios? Tu chiar crezi că poți ajunge gloria celui înviat fără niciun sacrificiu?

Suntem iubiți! Să aruncăm de la noi „toate răutăţile” și să ne „înnoim inima și duhul”…

Bunatatea omuluiBiserica ne invită în această zi să cântăm plini de credință: „Domnul ne poartă de grijă, căci el este păstorul nostru”. Domnul ne cunoaște, ne iubește și ne poartă de grijă: nu putem pieri cu totul. Suntem iubiți, iar iubirea, prin natura ei, tinde să fie veșnică. Dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă și pe care am văzut-o în Isus Cristos, nu doar că tinde spre veșnicie, ci o realizează pentru că este dragostea unui Dumnezeu atotputernic. Cine ar putea să împiedice această iubire dintre noi și Dumnezeu, dintre noi și Cristos? Să ne amintim cuvintele Apostolului: „Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos?… Sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru” (Rom 8,35.38-39).

Același Dumnezeu care ne poartă de grijă, ne invită prin profetul Ezechiel ca, înainte de a ne aporpia de Evanghelie, să aruncăm de la noi „toate răutăţile” și să ne „înnoim inima și duhul” (cf. Ez 18,31). Doar cu o inimă reînnoită, departe de orice răutate, vom putea simți și trăi timpul de har de care ne apropiem. Doar eliberându-ne de răutate ne vom putea mărturisi credința în viață veșnică: cum poți să fii rău cu cel de lângă tine, cum poți să faci rău aproapelui tău, gândindu-te că într-o zi vei împărți cu el veșnicia? Cum poți fi rău știind că și pentru tine și pentru fratele tău/sora ta a murit același Cristos ca să aveți viață, viața veșnică?

Din evanghelie știm că oamenii au hotărât să-l ucidă pe Cristos. A fost condamnat și răstignit pe cruce, pe care a și murit pentru noi. Însă a înviat și s-a suit la cer ca să ne pregătească un loc în casa Tatălui, în viața veșnică. Tu ce faci cu Cristos prezent în viața ta și în viața celui de lângă tine?

Cât de liniștită ar trebui să fie inima noastră și câtă bunătate ar trebui să fie în faptele noastre, conștientizând că ne îndreptăm spre casa Tatălui, spre „ceruri noi şi pământ nou” (cf. 2Pt 3,13), spre ziua în care Domnul „va şterge orice lacrimă din ochii noștri şi moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici plânset, nici ţipăt şi nici durere” (Ap 21, 4). Să tresăltăm de bucurie și să ne liniștim inima, să ne eliberăm sufletul de orice răutate și să ne îmbrăcăm în speranță: „La sfârşitul timpurilor, Împărăţia lui Dumnezeu va ajunge la plinătate. Atunci, cei drepţi vor domni împreună cu Cristos pentru totdeauna, glorificaţi în trup şi în suflet, şi însuşi Universul material va fi transformat. Dumnezeu va fi atunci totul în toţi, în viaţa veşnică” (CBC 1060; cf. 1Cor 15,28).


Lumea cea nouă – noul Ierusalimul cu care se încheie Biblia
sau „viața veșnică” cu care se încheie Crezul – nu este un vis,
ci o certitudine pe care o dobândim prin credință.
Eu cred și aștept viața veșnică!
Tu?


8 aprilie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 5-a din Post
Ss. Iulia Billiart, călug.; Dionisie, ep.
Ez 37,21-28; Ps Ier 31,10.11-12ab.13; In 11,45-57

LECTURA I
Voi face din ei un singur neam.
Citire din cartea profetului Ezechiel 37,21-28
Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, îi voi lua pe fiii lui Israel dintre neamurile unde au mers, îi voi aduna din împrejurimi şi-i voi face să vină în pământul lor. 22 Voi face din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; un singur rege va fi rege pentru toţi, nu vor mai fi două neamuri şi nu vor mai fi împărţiţi în două regate. 23 Nu se vor mai întina cu idolii lor, cu zeii lor şi cu toate nelegiuirile lor. Îi voi salva din toate locurile lor unde au păcătuit şi îi voi purifica. Ei vor fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul lor. 24 Slujitorul meu David va fi rege peste ei şi va fi un singur păstor pentru ei toţi. Vor umbla în judecăţile mele, vor păzi hotărârile mele şi le vor împlini. 25 Vor locui în ţara pe care am dat-o slujitorului meu Iacob, în care au locuit părinţii voştri. Şi vor locui în ea ei şi fiii lor şi fiii fiilor lor pentru totdeauna. Iar David, slujitorul meu, va fi căpetenia lor pentru totdeauna. 26 Voi încheia cu ei o alianţă de pace, o alianţă veşnică va fi cu ei. Îi voi stabili şi-i voi înmulţi şi voi pune sanctuarul meu în mijlocul lor pentru totdeauna. 27 Locuinţa mea va fi alături de ei: eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. 28 Şi vor cunoaşte neamurile că eu sunt Domnul care-l sfinţeşte pe Israel când sanctuarul meu va fi în mijlocul lor pentru totdeauna”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: cf. 10d)
R.: Domnul ne poartă de grijă, căci el este păstorul nostru.

10 Ascultaţi, neamuri, cuvântul Domnului,
faceţi-l cunoscut în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel îl adună
şi îl păzeşte ca păstorul turma sa!” R.

11 Căci Domnul l-a eliberat pe Iacob,
l-a răscumpărat din mâna unuia mai puternic decât el.
12ab Ei vor veni şi vor cânta de bucurie pe înălţimile Sionului;
vor alerga spre bunătatea Domnului. R.

13 Atunci, fecioara se va veseli la joc, şi tinerii şi bătrânii împreună;
voi schimba jalea lor în veselie,
îi voi mângâia şi-i voi umple de bucurie în durerea lor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 18,31ac
„Aruncaţi de la voi toate răutăţile voastre, spune Domnul, şi înnoiţi-vă inima şi duhul!”

EVANGHELIA
Mesia îi adună pe toţi fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,45-56
În acel timp, mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ceea ce făcuse el au crezut în el. 46 Dar unii dintre ei au mers la farisei şi le-au spus ce făcuse Isus. 47 Aşadar, arhiereii şi fariseii, adunând Sinedriul au spus: „Ce să facem, pentru că acest om face multe semne? 48 Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede în el; vor veni romanii, ne vor lua pe noi şi vor distruge şi sanctuarul nostru, şi neamul”. 49 Unul dintre ei, Caiafa, care era marele preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic, 50 nici nu înţelegeţi că este mai bine pentru voi ca să moară un singur om pentru popor şi să nu piară întregul neam”. 51 Însă nu a spus aceasta de la sine, ci, fiind mare preot în anul acela, a profeţit că Isus trebuia să moară pentru popor. 52 Şi nu numai pentru popor, ci şi pentru a-i aduna laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu. 53 Din ziua aceea, au hotărât să-l ucidă. 54 De aceea, Isus nu mai umbla în public printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ţinut aproape de pustiu, într-o cetate numită Efraim, şi a rămas acolo împreună cu discipolii. 55 Era aproape Paştele iudeilor şi mulţi din provincie au urcat la Ierusalim înainte de Paşte, ca să se purifice. 56 Îl căutau pe Isus şi spuneau unii către alţii în timp ce stăteau în templu: „Ce credeţi, oare să nu vină la sărbătoare?”

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: