Arhiva pentru aprilie 16th, 2017

Trăim vremuri în care trebuie să (ne) explicăm ce înseamnă Paștele

invierea Domnului_muzeul Louvre„Cristos, speranța mea, a înviat”! Este Paștele, însă trăim vremuri în care trebuie să (ne) explicăm ce înseamnă Paștele. Cum răspundem la întrebarea: „Ce este Paştele”? Dacă răspundem că este învierea lui Cristos, răspunsul este corect, dar insuficient. Paştele trebuie să fie mai mult. Paştele este „învierea Dumnezeului meu, este învierea lui Cristos al meu, este învierea mea”. Ce înseamnă Paștele pentru tine?

Să privim și să încercăm să ne regăsim în cuvintele și reacțiile sfinţilor care au trăit primii învierea. Să ne regăsim în îngrijorarea cu care Maria Magdalena îl caută dis-de-dimineață pe Isus, pe Domnul și Mântuitorul ei, nu pe un Domn oarecare, ci pe Domnul ei (cf. In 20,13). Iar când l-a găsit, când l-a văzut viu, a tresăltat de bucurie. Să ne însușim și noi astăzi fericirea ei, bucuria izvorâtă din certitudinea că Isus Cristos, speranța noastră, este viu: „Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai văzut pe cale?” / „Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui înviat. I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele. Cristos, speranţa mea, a înviat!”. Paștele este atunci când simți că nu poți trăi fără Dumnezeu și mergi să-l cauți, alergi ca să-l găsești.

Pe Cristos înviat trebuie să-l căutăm și să-l predicăm plini de convingerea lui Petru. Relaţia noastră cu Domnul cel înviat şi convigerea noastră despre el trebuie să devină cea a lui Petru pe care l-am ascultat învăţându-ne în prima lectură despre „Isus din Nazaret care pe unde a trecut a făcut bine tuturor şi i-a vindecat pe toţi” (cf. Fap 10,38). Înflăcărarea cu care el vorbește despre Cristos, trebuie să devină un imbold și pentru viața noastră. Acest Isus din Nazaret care a făcut numai bine trebuie să devină Cristos al meu, iar această înviere a lui trebuie să fie o înviere pentru mine și o înviere a mea. Altfel, nu este Paşte în totalitate. Fără Cristos înviat această zi este doar o zi de duminică, de vacanță sau concediu, doar un 16 aprilie.

Acest Cristos alături de care am fost în pătimire şi moarte, acest Cristos pe care-l proclamăm viu şi despre care auzim că a făcut numai bine, trebuie să devină Cristos al nostru. Între noi și el trebuie să fie o legătură de iubire care să nu ne mai lase niciodată pradă păcatului sau trecutului descurajant. Astăzi, împreună cu Cristos cel veșnic viu, începem o viață nouă. Astăzi ne îndemnăm unii pe alții: „Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului!” (1Cor 5,8). Cristos care a biruit moartea și păcatul să fie prezent în viaţa noastră şi să ne dăruiască curajul de a trăi departe de răutate și nelegiuire.


Puterea celui înviat este forţă în orice încercare;
lumina celui viu este călăuza paşilor pe drumul vieţii;
gloria celui ce trăieşte veşnic reînnoiește în noi speranţa vieţii veşnice.


16 aprilie 2017 

† ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE)
Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre
Fap 10,34a.37-43; Ps 117; Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8); In 20,1-9

LECTURA I
Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43
În zilele acelea, Petru, deschizându-şi gura, a spus: „Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. 40 Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngăduit să se arate 41 nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi, 42 şi ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii şi al celor morţi. 43 Toţi profeţii dau mărturie despre el că oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)
R.: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
sau:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A
Căutaţi cele de sus unde este Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4
Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! 2 Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, 3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! 4 Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA A II-A
Curăţaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o frământătură nouă!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8
Fraţilor, nu ştiţi că puţin aluat dospeşte întreaga frământătură? 7 Curăţaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa cum sunteţi, fără aluat, pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit! 8Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului!

Cuvântul Domnului

SECVENŢA
(În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale jertfă de laudă!

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi cu Tatăl ceresc.

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
Stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte.

„Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai văzut pe cale?”

„Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele.

Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.

Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat cu adevărat din morţi.

Tu, rege biruitor al morţii, îndură-te de noi toţi! Aleluia!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. Să sărbătorim, aşadar, în Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
El trebuia să învie din morţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9
În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. 2 Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. 3 Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au venit la mormânt. 4 Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru şi a ajuns primul la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate, dar nu a intrat. 6 Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma, şi a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile aşezate, 7 dar ştergarul, care fusese pe capul lui, nu era aşezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. 8Atunci a intrat şi celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut şi a crezut; 9 pentru că încă nu cunoşteau Scriptura: că el trebuia să învie din morţi.

Cuvântul Domnului

Cristos a înviat!

 

Isus si Maria MagdalenaSă privim în acest timp sfânt spre Maria Magdalena.

Să avem și noi puterea și statornicia ei:

a rămas alături de Cristos până la picioarele crucii (cf. In 19,25).

Să avem neliniștea ei:

când ne lipsește Dumnezeu,

să ne trezim dis-de-dimineață și să-l căutăm (cf. In 20,1-2.11-15).

Să avem fericirea ei:

să-l întâlnim pe Domnul și el să ne spună pe nume

și să ne liniștească inima (cf. In 20,16).

Viața noastră să aibă un singur ecou:

„Cristos, speranța mea, a înviat”!

Zile de har!

%d blogeri au apreciat: