Arhiva pentru aprilie 27th, 2017

Dumnezeu a plâns!

În ultima zi a fost un mare tunet pe faţa pământului; focul arse frumoasa planetă, şi a fost tăcere. Şi Domnul Dumnezeu a văzut tot ceea ce făcuse omul şi în tăcerea care învăluia acele resturi fumegânde… Dumnezeu a plâns .

Prea târziu te-am iubit...

Isus a lacrimatLa sfârşit omul a distrus pământul. Pământul fusese frumos. Apoi, deasupra lui a plutit duhul omului şi a distrus toate lucrurile.

1. Şi omul a spus: „Să fie întuneric”. Şi i s-a părut omului că întunericul era lucru bun, şi a numit întunericul „siguranţă”; şi s-a împărţit pe sine în rase, religii şi clase. Nu a existat nici seară nici dimineaţă în ziua a şaptea înainte de sfârşitul lumii.

2. Şi omul a spus: „Să fie un guvern puternic”, pentru a stăpâni peste noi în întunericul nostru… Să fie armate pentru a se ucide ordonat şi eficient în întunericul nostru; să persecutăm şi să distrugem, aici şi până la capătul pământului pe cei care ne spun adevărul, pentru că noi iubim întunericul nostru. Nu a existat nici seară nici dimineaţă în ziua a şasea înainte de sfârşitul lumii.

3. Şi omul a spus: „Să fie rachete şi bombe” pentru a…

Vezi articolul original 213 cuvinte mai mult

Liniște. Roua dimineții și adierea lină care mângâie chipul obosit al omului

roua diminetii pe floriCine vrea să crească în credință trebuie să o împărtășească, să-i facă și pe alți părtași la realitățile pe care le crede, le speră și le iubește. Credința se întărește mărturisind-o, împărtășind-o. În întuneric, în egoism, în inimile înghețate nu crește nimic bun, cu atât mai puțin credința. Primăvara de afară trebuie să intre în inimi și de acolo să radieze lumina mărturiei pe chipul și în faptele noastre. Să se vadă că suntem martori ai celui înviat!

Astăzi este important ca mărturia noastră să se vadă în gesturile mici, nu în marele opere de caritate. Este atât de tentant să vrei să fii doar un creștin de răsunet, să faci doar opere de binefacere despre care să se vorbească la televizor, care să strângă mii de aprecieri. Dar aceasta nu e mărturia pe care o preferă cel înviat. Aceasta e mărturia lumii, mărturia „omului lumesc”. Domnul așteaptă mărturia silențioasă și rodnică a Duhului Sfânt. Nu întâmplător apostolul spune: „Martori suntem noi și Duhul Sfânt”. Domnul și de viață dătătorul, Spiritul adevărului, lucrează atât de tăcut, dar atât de roditor. El este adierea lină care mângâie chipul obosit al pământului, al omului. El este roua dimineții care nu face gălăgie atunci când se așterne și, în cea mai desăvârșită liniște, face pământul să rodească. El este lumina tăcută a soarelui care coboară pe pământ în fiecare zi fără zgomot, dar cu mare strălucire.

Acesta este modul în care astăzi suntem chemați să ne mărturisim credința: în simplitatea faptelor de la locul de muncă, în harul răbdări cerut în rugăciune, în îmbrățișarea oferită celui trist, în micul gest făcut în spiritul evangheliei. Astăzi este ziua mărturiei în adierea lină a Duhului Sfânt. Există un timp pentru toate: un timp în care să strigi cu putere de pe vârful muntelui pentru dreptate și adevăr, dar și un timp în care să lucrezi în tăcere pentru acestea în mijlocul lumii însetate de dreptate. Există un timp pentru toate: vor fi și zile când va trebui să fii furtună violentă pentru a purifica inimile, însă astăzi trebuie să fii roua care se așterne în tăcere și rodește, astăzi trebuie să fii lumina care pătrunde în viața omului fără să rănească ochiul. Astăzi mărturia trebuie să fie asemenea unui balsam care atinge trupul cu gingășie, însă alinarea și mireasma sa sunt puternice și binefăcătoare. Nici balsamul, nici lumina, nici roua nu fac gălăgie, însă aduc multă mângâiere.

Să nu ne temem de mărturia silențioasă, liniștită, dar rodnică. Să nu ne temem să stăm în rugăciune chiar și atunci când nu ne vede nimeni. Să nu ne temem să facem fapte bune despre care va ști doar Domnul. Să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Să ascultăm mai mult bătăile inimii noastre, decât zarva societății. Să nu ne temem! Să răsune în inima noastră mângâierea acestei cântări: „Când cel sărac strigă Domnul îl ascultă” (Ps 33,7).


„Cine crede în Fiul are viață veșnică” (In 3,36).


27 aprilie 2017 

Joi din săptămâna a 2-a a Paştelui
Sf. Zita, fc.
Fap 5,27-33; Ps 33; In 3,31-36

LECTURA I
Martori ai acestor lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 5,27-33
În zilele acelea, aducându-i slujitorii pe apostoli, i-au pus în faţa Sinedriului şi marele preot i-a întrebat, zicând: 28 „Oare nu v-am poruncit cu stricteţe să nu învăţaţi în numele acesta? Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi vreţi să cadă asupra noastră sângele acestui om”. 29 Atunci Petru şi apostolii, răspunzând, au zis: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. 30 Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-aţi ucis atârnându-l pe lemn. 31 Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa drept conducător şi mântuitor ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor. 32 Martori ai acestor lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit celor care ascultă de el”. 33 Auzind acestea, s-au înfuriat şi voiau să-i ucidă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2 şi 9.17-18.19-20 (R.: 7a)
R.: Când cel sărac strigă Domnul îl ascultă.
sau:
Aleluia.

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor. R.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită.
20 Multe rele se abat peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi pe toate le-a dat în mâna lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,31-36
În acel timp, Isus a răspuns şi i-a zis lui Nicodim: „Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cine este de pe pământ aparţine pământului şi vorbeşte despre cele pământeşti. Cel care vine din ceruri este deasupra tuturor, 32 el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia lui. 33 Cine primeşte mărturia lui confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare. 34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că el nu dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui. 36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: