Arhiva pentru mai 3rd, 2017

Alipirea (dez)ordonată de Cruce

„Crucea care ne este lăsată e crucea fără Cristos; iar noi, identificându-ne cu El, ar trebui să ne lipim de ea, în locul Lui” (Vladimir Ghika).

Deus meus in te confido (Ps 25,2)

AC mai 2017_Claudia_crucea-page-001

Ne însemnăm, uneori de mai multe ori pe zi, cu semnul Crucii. Dar când o facem, dăm viață credinței noastre profunde (și practicate) în Cristos sau e doar gesticulație exterioară goală de conținut?

Ne alipim cu adevărat viața de crucea lui Cristos când:

  • „lumea este răstignită pentru noi și noi ne răstignim pentru lume” (cf. 1Cor 6,14), adică poftele noastre, încăpățânările noastre, tot eul nostru cu bunele și relele lui le lipim pe toate cu super-glue de crucea lui Cristos, ca să fie vindecate de egoul nostru noi și îmblânzite cu blândețea lui;
  • „ne luăm crucea și-l urmăm” (cf. Mt 10,38), privind toate cele hărăzite zilei de la înălțimea Crucii lui, cu răbdare, înțelegere, echilibru, sobrietate, curaj, indiferent de greutatea sau potrivnicia lor; nu îi punem pe alții pe crucea noastră (ci lucrăm, ca Simon din Cirene, să o ducem pe a lor), nu ne alegem crucea care ne place…

Vezi articolul original 314 cuvinte mai mult

Joaca de-a dumnezeu și hoții de vieți, distrugătorii de speranțe

agitatie_ingramadeala_identitate_chip„Viața fără Dumnezeu” nu mai este o noutate pentru nimeni. Fiecare colț de stradă are de povestit cel puțin o istorie despre Dumnezeu „alungat”, „părăsit”. Da, Domnul a fost alungat din inimi, din familii, din case, ba chiar și din unele biserici: nu mai e loc pentru el, nu mai avem timp pentru el, nu mai avem iubire pentru el. L-am alungat pe Dumnezeu și nu mai vrem să fie în mijlocul nostru, să fie centrul vieții noastre, tocmai pentru că vrem să fim noi Dumnezeu! Ispita cea mai mare nu este să trăim fără Dumnezeu, ci să fim noi înșine ca Dumnezeu, mai mult: să fim noi dumnezei. Am depășit criza vieții fără Dumnezeu – spunem noi! – de acum e timpul să avem o „viață de dumnezeu”, de zei. Omul, acea ființă fragedă, o trestie gânditoare purtată de vânt, vrea să fie dumnezeu, vrea să fie el cel care decide binele și răul, viața și moartea. „Joaca de-a dumnezeu” este pentru unii un stil de viață prin care îi condamnă pe cei „mici”, pe cei „slabi” la moarte, la sărăcie, la război, la imoralitate. Astfel, unii oamenii, crezându-se dumnezei, au devenit hoți de vieți, distrugători de speranțe, semănători de moarte.

Însă Duhul Sfânt, cu darurile sale, continuă să reînnoiască și astăzi fața pământului. Și prin această reînnoire primim mângâiere și statornicie în credință. Întâlnim și astăzi oameni smeriți care stau în rugăciune, spunând: „Doamne, eu caut fața ta. Nu-ți ascunde fața de la mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău; tu ești ajutorul meu, nu mă respinge și nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele” (Ps 27,8-9). Nu lipsesc nici astăzi oameni care strigă împreună cu apostolul Filip: „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns!” (In 14,8). Noi unde ne încadrăm: suntem printre cei care îl caută pe Tatăl, care vor să vadă fața lui Dumnezeu? Sau ne regăsim mai bine în cei care vor să ducă o „viață de dumnezeu”?

Fericiți suntem dacă ne putem defini „doritori de Dumnezeu”, nu de dumnezeire. Fericiți suntem dacă vrem să fim cu Dumnezeu, nu dumnezei. Fericiți suntem dacă privim zilnic spre Dumnezeu și nu așteptăm să fim priviți ca dumnezei. Fericiți suntem dacă ascultăm cuvintele lui Isus și înțelegem că doar el este „calea, adevărul și viața”, doar el ni-l face cunoscut pe Tatăl, doar el ni-l oferă pe Dumnezeu.

Cristos este Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Nu există alt Dumnezeu. El singur este. Nici un om nu-l va putea înlocui pe Dumnezeu. Nimeni! Cine-l alungă pe Dumnezeu din viața, din inima, din casa sa, rămâne cu un gol pe care nu-l pot acoperi nici oamenii, nici banii, nici gloria! Nimic! Pentru că numai Dumnezeu este și rămâne în veci Dumnezeu iubit (cf. Deut 5,6-10; Lc 10,27).


Caută-l pe Domnul!
El singur este „calea, adevărul și viața”.
El singur este Dumnezeu.
Caută-l, căci el se lasă găsit de cei care-l caută din toată inima,
de cei care-l caută cu o inimă sinceră (cf. Ier 29,13).


3 mai 2017 

Miercuri din săptămâna a 3-a a Paştelui
SS. FILIP ŞI IACOB, ap.
1Cor 15,1-8; Ps 18; In 14,6-14

LECTURA I
I s-a arătat lui Iacob şi apoi tuturor apostolilor.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,1-8
Fraţilor, vă fac cunoscută evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care voi aţi primit-o şi în care aţi rămas, 2 prin care sunteţi mântuiţi dacă o ţineţi aşa cum v-am vestit-o eu, altfel, în zadar aţi crezut. 3 Căci v-am transmis, în primul rând, ceea ce am primit şi eu: Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, 4 a fost înmormântat şi a înviat a treia zi, după Scripturi. 5 Şi i s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece, 6 după aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi dintr-o dată, dintre care cei mai mulţi au rămas până acum, iar unii dintre ei au murit. 7 După aceea, i s-a arătat lui Iacob şi apoi tuturor apostolilor. 8 Ultimului dintre toţi, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat şi mie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),2-3.4-5 (R.: cf. 5)
R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.
sau:
Aleluia.

2 Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu
şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.
3 Ziua încredinţează zilei mesajul,
iar noaptea transmite nopţii cunoaşterea. R.

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte
ale căror glasuri să se poată auzi,
5 şi totuşi vocea lor străbate tot pământul,
vestea lor ajunge la marginile lumii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,6b.9c
(Aleluia) „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul. Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl”. (Aleluia)

EVANGHELIA
De atâta timp sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filip?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,6-14
În acel timp, Isus i-a spus lui Toma: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. 7 Dacă m-aţi cunoscut pe mine, îl veţi cunoaşte şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. 8 Filip i-a zis: „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns!” 9 Isus i-a spus: „De atâta timp sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filip? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl!»? 10 Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine; dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale. 11 Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în mine. Dacă nu pentru altceva, credeţi datorită lucrărilor acestora! 12 Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu; şi va face şi mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl. 13 Şi orice veţi cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, eu voi face”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: