Cea mai frumoasă iubire este cea care are ca sinonim o persoană!

Nu există nicio forță mai mare decât forța care (ne) vine din iubire. Cu această forță putem să (ne) facem bine sau să (ne) facem rău!

Prea târziu te-am iubit...

dante iubirea care misca sori si alte steleA vorbi despre iubire poate fi cel mai sensibil subiect sau cel mai banal. De aceasta ni s-a atras atenția că am ajuns să spunem „Te iubesc!” la fel de ușor cum spunem „Bună ziua!”. Totuși, trebuie să vorbim despre iubire. Avem nevoie să exteriorizăm ceea ce simțim. Iubirea trebuie să fie împărtășită. Iubirea este ca lumina focului: cu cât este mai răspândită și arde în mai multe locuri cu atât produce o lumină mai mare. Însă ce este iubirea? O putem defini?

Iubirea nu are aceeași definiție în fiecare zi. Cu atât mai puțin putem vorbi despre iubire în același fel în diferite perioade de timp. Iubirea este o realitate vie: se naște, se dezvoltă și moare. Este o realitate schimbătoare de la o zi la alta, de la o persoană la alta. Într-un fel a vorbit Isus, într-un fel a vorbit Paul, într-un alt fel a cântat-o Dante…

Vezi articolul original 907 cuvinte mai mult

Să ne unim în rugăciune pentru cei bolnavi

Maria Tamaduitoarea bolnavilorNovenă pentru bolnavi: 4-12 mai 2017

Anul acesta celebrăm, la 12 mai, a XXV-a Zi Mondială a Bolnavului la nivel diecezan, cu tema: „Uimire pentru ceea ce face Dumnezeu: «Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic» (Lc 1,49)”.

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară, şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi, prin Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, iniţiază, începând cu 4 mai, novena pentru bolnavi. Aceasta precedă pelerinajul bolnavilor şi se va încheia la Cacica, vineri, 12 mai.

Rugăm preoţii, persoanele consacrate şi asociaţiile din Dieceza de Iaşi care oferă servicii sociale şi medicale persoanelor aflate în suferinţă să mediatizeze această novenă tuturor persoanelor care doresc să vină prin rugăciune în sprijinul acestor persoane.

Papa Francisc, în Scrisoarea pentru Ziua Bolnavului, subliniază următoarele: „Această zi constituie o ocazie de atenţie specială faţă de condiţia bolnavilor şi, mai în general, a celor suferinzi; şi în acelaşi timp invită care să se străduiască în favoarea lor, începând de la rude, de la lucrătorii sanitari şi de la voluntari, pentru a aduce mulţumire pentru vocaţia primită de la Domnul de a-i însoţi pe fraţii bolnavi. În afară de asta, această zi reînnoieşte în Biserică vigoarea spirituală pentru a desfăşura tot mai bine acea parte fundamentală a misiunii sale care cuprinde slujirea celor din urmă, a celor bolnavi, a celor suferinzi, a celor excluşi şi a celor marginalizaţi (cf. Ioan Paul al II-lea, Motu proprio Dolentium hominum, 11 februarie 1985, 1). Desigur, momentele de rugăciune, liturgiile euharistice şi Ungerea bolnavilor, împărtăşirea cu bolnavii şi aprofundările bioetice şi teologico-pastorale care se vor ţine la Lourdes în acele zile vor oferi o nouă contribuţie importantă la această slujire”.

Dorim să fim astfel alături de persoanele în suferinţă prin rugăciune şi comuniune spirituală.

Antonina Dogariu

*

Rugăciune de început

Doamne Isuse Cristoase, care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Te rugăm să primeşti smeritele noastre rugăciuni pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre folosul lor. Căci noi suntem neputincioşi şi nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte, alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cadă în deznădejde. Şi dacă le este de folos ca ei să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Tu care vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

Ziua I (4 mai 2017)

Dumnezeul nostru, noi credem în Tine şi ne rugăm Ţie, întăreşte-ne credinţa! Te iubim: dar sporeşte-ne dragostea! Ne căim de păcatele noastre: dar fă-ne căinţa să prisosească! Te dorim ca pe cea mai înaltă dorinţă a noastră! Îţi mulţumim ca Binefăcătorului nostru celui veşnic! Te chemăm ca pe puternicul nostru Apărător.Dumnezeul nostru, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, mângâie-ne cu milostivirea şi îndurarea Ta şi apără-ne cu puterea Ta de orice boală şi neputinţă. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Preluat de pe www.ercis.ro

Aici puteți citi rugăciunea pentru

ZIUA Ihttps://paxlaur.com/2017/05/04/sa-ne-unim-in-rugaciune-pentru-cei-bolvani/

ZIUA a II-a: https://paxlaur.com/2017/05/05/rugaciune-pentru-cei-bolnavi/

ZIUA a III-a: https://paxlaur.com/2017/05/06/sa-ne-rugam-pentru-cei-bolnavi-ziua-a-iii-a/

Citiți și articolele de mai jos:

Se apropie Ziua Mondială a Bolnavului

Cine neglijează un bolnav, neglijează prezența lui Cristos în lume!

Cum să înțeleg aceste cuvinte dacă nu mi le explică nimeni?

preotii„Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu” (Fap 8,37). Repetă! Spune din nou, cu voce tare: „Eu cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”. Rostind cuvintele să ne privim în oglindă și să ne întrebăm: „Eu chiar cred?”. Chiar credem că Isus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu?

Cuvintele bărbatului etiopian reprezintă mărturisirea de credință la care trebuie să ajungă mintea și inima noastră. Setea de cunoaștere și de înțelegere care ne caracterizează viața trebuie să fie călăuzită de această dorință: „Nu vreau să știu nimic altceva decât pe Isus Cristos, și pe acesta răstignit” (cf. 1Cor 2,2). Să privim la bărbatul etiopian și la pasiunea sa pentru cuvântul Domnului și să ne întrebăm: „Noi ce citim și de ce citim”? El citea din Cartea profetului Isaia, citea din Sfânta Scriptură în timp ce se întorcea de la Ierusalim, de la rugăciune. Noi ce citim când ne întoarcem de la Biserică? Când am citit ultima dată din Biblie? Ce anume ne interesează cel mai mult în această viață? Pe ce loc este credința? Dar sufletul? Dar viața veșnică? Să ne amintim cuvintele lui Cristos: „Viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos” (cf. In 17,3).

Pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu, Biblia a rămas izvorul nesecat de la care trebuie să ne potolim zilnic setea. Însă din inimile oamenilor răsună și astăzi: „Cum să înțeleg aceste cuvinte dacă nu mi le explică nimeni? Cum aș putea să cred dacă nu e nimeni lângă mine care să mă îndrume?” (cf. Fap 8,31).

Toți avem nevoie de un îndrumător spiritual. Fiecare creștin trebuie să aibă un „duhovnic” care să-l călăuzească, un „părinte spiritual” care să-l ajute să renască din „apă și Duh Sfânt” (cf. In 3,5). Părintele spiritual nu poate fi înlocuit nici de psiholog, nici de prieteni, nici de colegi, nici măcar de soț sau de „autosuficiența” unei minți sclipitoare. Toți avem nevoie de un „duhovnic”! Mulți, prea mulți se pierd și își pierd și vocația (seminariști, preoți, persoane consacrate, soți) tocmai pentru că nu se lasă însoțiți, călăuziți de un „părinte spiritual” care să le „explice Scripturile”, care să-i țină aproape de sacramente, mai ales de Euharistie – pâinea vieții.

Să privim la Isus, pâinea vieții coborâtă din cer. Mai mult, să mergem la el, să ne lăsăm atrași de Tatăl spre Cristos. Să ne hrănim cu pâinea coborâtă din cer, cu pâinea care ne ține vii pentru veșnicie (cf. In 6,48-51). Doar așa vom simți cum înșuși Dumnezeu ne hrănește și ne explică Scripturile prin cei pe care i-a rânduit „apostoli, evangheliști, păstori și învățători până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit” (cf. Ef 4,11-13).


Avem nevoie de îndrumători spirituali
care să ne explice Scripturile
și să ne hrănească cu pâinea vieții.
„Cine crede are viaţa veşnică” (In 6,47).


4 mai 2017 

Joi din săptămâna a 3-a a Paştelui
Sf. Florian, m.
Fap 8,26-40; Ps 65; In 6,44-51

LECTURA I
Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?
Citire din Faptele Apostolilor 8,26-40
În acel timp, un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip, spunând: „Ridică-te şi mergi spre sud, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, care este pustiu!” 27 Iar el, ridicându-se, s-a dus. Şi iată că un bărbat etiopian, eunuc, demnitar al reginei Candace a etiopienilor, care era mai mare peste întregul ei tezaur, fusese la Ierusalim ca să se prosterne. 28 Se întorcea acum aşezat în carul său şi citea din Profetul Isaia. 29 Duhul i-a spus lui Filip: „Du-te şi apropie-te de carul acela”. 30 Atunci Filip a alergat şi l-a auzit pe eunuc citind din Profetul Isaia. El l-a întrebat: „Înţelegi ce citeşti?” 31 El i-a răspuns: „Cum aş putea, dacă nimeni nu mă îndrumă?” Şi l-a rugat pe Filip să se urce şi să se aşeze lângă el. 32 Fragmentul din Scriptură pe care îl citea era acesta: „Ca o oaie a fost dus la înjunghiere şi ca un miel fără glas înaintea celui care îl tunde, aşa nu şi-a deschis gura. 33 Pentru umilinţa lui, judecata i-a fost anulată; cine ar putea număra descendenţa lui? Căci viaţa lui a fost luată de pe pământ”. 34 Eunucul i-a răspuns lui Filip şi i-a zis: „Te rog, despre cine vorbeşte profetul aici: despre el însuşi sau despre un altul?” 35 Atunci, deschizându-şi gura, Filip a început de la Scriptura aceasta să-i anunţe vestea cea bună despre Isus. 36 Şi în timp ce mergeau, au ajuns la o apă, iar eunucul a zis: „Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?” 37Atunci Filip i-a spus: „Dacă crezi din toată inima, vei fi mântuit”. Iar el a răspuns: „Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”. 38 A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, şi Filip, şi eunucul, şi Filip l-a botezat. 39 Dar când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip şi eunucul nu l-a mai văzut, dar şi-a urmat drumul bucurându-se. 40 Iar Filip, dintr-odată, s-a aflat la Azot şi cutreiera toate cetăţile predicând evanghelia, până când a ajuns la Cezareea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),8-9.16-17.20 (R.: 1)
R.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu voi, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru,
faceţi să răsune glasul laudei sale!
9 El aduce sufletele noastre la viaţă
şi nu îngăduie să ni se clatine piciorul. R.

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru mine!
17 Am strigat către el cu gura mea
şi buzele mele au început să-l preamărească! R.

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 6,51ab
(Aleluia) „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu sunt pâinea cea vie, care s-a coborât din cer.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,44-51
În acel timp, Isus le spunea mulţimilor: „Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. 45 Este scris în profeţi: «Şi toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu”. Oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl vine la mine. 46 Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl, decât numai cel care este de la Dumnezeu: acesta l-a văzut pe Tatăl. 47 Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viaţa veşnică. 48 Eu sunt pâinea vieţii. 49 Părinţii voştri au mâncat mana în pustiu şi au murit. 50 Aceasta este pâinea care se coboară din cer ca, dacă mănâncă cineva din ea, să nu moară. 51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: