Arhiva pentru mai 17th, 2017

Plăcerea de a complica lucrurile simple

Puritatea copiilor si simplitatea porumbeilorExistă în noi o plăcere de a complica lucrurile simple și de a ne face cât mai puțin înțeleși. Uneori, realitățile pe care am putea să le descriem prin cuvinte puține și simple, noi le prezentăm printr-o înșiruire nedeslușită de idei și cuvinte. Atinși de „viciul vorbăriei”, am ajuns ca și atunci când ne rugăm să folosim vorbe multe, deși Isus ne-a spus: „Când vă rugați, nu spuneți multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultați pentru vorbăria lor” (Mt 6,7).

Nu tot așa este cu Dumnezeu, după cum putem vedea și în fragmentul evanghelic. Isus folosește cuvinte simple, imagini atât de prezente în viața noastră: vița-de-vie. Cât de frumoasă este imaginea unei vii îngrijite și cât sunt de îmbelșugate roadele pe care le aduce la timpul potrivit, spre bucuria viticultorului: struguri, must, vin.

Prezentându-ne această imagine, Isus ne amintește cu gingășie lucrarea pe care Tatăl – viticultorul – o realizează în lume, pentru ca noi să aducem roade. Totodată, Domnul ne prezintă și legăturile care există între Tatăl și Fiul, apoi între Fiul și noi, mlădițile, evidențiind condiția esențială pentru cei care vor să aducă roade: să rămână în Cristos. Noi dacă vrem să fim o vie roditoare trebuie să trăim cu Cristos, în Cristos și pentru Cristos: „Rămâneţi în mine, şi eu în voi! După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine” (In 15,4).

Pe cât de frumoasă și îmbucurătoare este imaginea viței care aduce rod bogat, pe atât de tristă este imaginea unei vii care refuză să aducă rod și devine sălbatică. Ți-e frică să te apropii de o vie abandonată, neîngrijită!

Știm că imaginea viței și a viei era folosită în Vechiul Testament tocmai pentru a arăta alianța pe care Dumnezeu, viticultorul, a încheiat-o cu poporul ales, via nobilă (cf. Os 10,1; Is 5,1-7; Ez 15,1-6). Însă, prin neascultare, vița de soi a devenit sălbatică. Spune Domnul prin profetul Ieremia: „Eu te-am plantat ca o viță de soi, sămânță genuină. Cum de te-ai schimbat față de mine devenind viță sălbatică?” (Ier 2,21).

Să privim acum în viața noastră, la alinața pe care Dumnezeu a încheiat-o cu noi prin Botez. Noi ce fel de vie suntem: roditoare sau sălbatică? Cum este legătura noastră cu Cristos? Dar cu Dumnezeu Tatăl? Ne lăsăm noi „curățați”, purificați de rău, ca să aducem rod? Nu cumva ne împotrivim planurilor pe care Dumnezeu le are cu noi, crezând că ne putem descurca și fără ajutorul lui?

Dacă în această zi ne descoperim fără rod și vinovați de neascultare, plini de umilință să ne rugăm cu întreaga Biserică: Dumnezeule, tu iubeşti nevinovăţia şi o redai celor ce au pierdut-o. Te rugăm, îndreaptă spre tine inimile noastre și curăță-ne de tot răul ca să aducem rod bogat în Cristos.


Ne zbatem zadarnic singuri,
căci Domnul ne-a spus clar:
„Fără mine nu puteți face nimic” (In 15,5).
Nimic fără Dumnezeu!


17 mai 2017 

Miercuri din săptămâna a 5-a a Paştelui
Sf. Pascal Baylon, călug.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
Fap 15,1-6; Ps 121; In 15,1-8

LECTURA I
Au hotărât să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim în legătură cu această dispută.
Citire din Faptele Apostolilor 15,1-6
În zilele acelea, unii dintre cei care coborâseră din Iudeea îi învăţau pe fraţi: „Dacă nu primiţi circumcizia, după obiceiul care vine de la Moise, nu puteţi să vă mântuiţi”. 2 Întrucât s-a ivit o divergenţă şi o discuţie aprinsă între Paul şi Barnaba şi aceştia, au hotărât ca Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva dintre ei, să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim în legătură cu această dispută. 3 Aşadar, trimişi fiind de comunitate, ei au străbătut Fenicia şi Samaria povestind despre convertirea păgânilor, şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de comunitate, de apostoli şi de prezbiteri şi au povestit tot ce a făcut Dumnezeu cu ei. 5 Dar unii din gruparea fariseilor care crezuseră s-au ridicat şi au spus: „Trebuie să primească circumcizia şi să li se poruncească să ţină Legea lui Moise”. 6 Apostolii şi prezbiterii s-au adunat să analizeze acest lucru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 121(122),1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1)
R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.
sau:
Aleluia.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:
„Să mergem în casa Domnului!”
2 Iată, picioarele noastre au ajuns
la porţile tale, Ierusalim! R.

3 Ierusalimul este zidit ca o cetate bine întărită.
4a Acolo urcă triburile, triburile Domnului. R.

4b După mărturia lui Israel,
ca să laude numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată,
tronurile casei lui David. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,4a.5b
(Aleluia) „Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul. Cel care rămâne în mine acela aduce roade multe”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Eu sunt viţa cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, el o înlătură şi oricare aduce rod, o curăţă ca să aducă şi mai mult rod. 3 Voi sunteţi deja curaţi, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în mine, şi eu în voi! După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteţi face nimic. 6Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădiţa, şi se usucă; se adună, se aruncă în foc şi arde. 7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, orice voiţi, cereţi şi vi se va face! 8 În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceţi rod şi să fiţi discipolii mei”.

Cuvântul Domnului

Tu ești un om rău?

pandac_rau_rautate

Dacă nu afli astăzi adevărul despre tine,
mâine îl vei afla din lacrimile altora.

Într-o zi, demult, un tânăr s-a apropiat de Isus din Nazaret, a îngenunchiat în fața lui și l-a întrebat: „Învățătorule bun, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?”. Iar Domnul i-a răspuns: „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu” (cf. Mc 10,17-18).

Dar dacă numai Dumnezeu este bun, noi cum suntem? Tu cum ești? Tu ești un om rău? Dacă astăzi se apropie cineva de tine și te întreabă: „Tu ești un om rău?”, tu ce ai răspunde? Dacă te privești în oglindă, ce vezi? Cât reziști să te privești în oglindă, nu pentru a te aranja, ci pentru a-ți analiza viața? Ai încercat vreodată să faci cercetarea cugetului în fața oglinzii, privindu-te? Când te uiți în sufletul tău, ce vezi? Ești un om rău? Dar când te uiți la trecutul tău, ce vezi? Ești un om rău?

Nu te grăbi să-ți răspunzi. Privește-te atent. Uită-te în inima ta, la ceea ce ai adunat în ea. Uită-te și răscolește cu grijă prin amintirile tale: cum ești? Ești un om rău sau un om bun? Uită-te la planurile tale: cât bine conțin ele? Fii sincer: ce faci astăzi ca să fii un om bun? Ce vei purta în viața celor din jurul tău dacă planurile, visurile, speranțele tale se vor împlini?

Nu fugi de tăcere, de singurul „loc” în care poți afla răspunsul cu privire la tine. Închide televizorul, lasă telefonul sau calculatorul, oprește muzica, deconectează-te zilnic măcar pentru câteva minute și rămâi în tăcere. Astăzi! Dacă nu afli acum adevărul despre tine, mâine îl vei afla din lacrimile altora. Suferințele sau bucuriile pe care le aducem în viața celor din jurul nostru sunt adevăratul răspuns cu privire la caracterul nostru. Nu te mulțumi să fii fericit singur, ci fii cu adevărat mulțumit doar atunci când ceilalți sunt mai fericiți decât tine.

Nu fugi de Cristos, de Dumnezeu, de omul care si(n)gur știe ce este cu adevărat în adâncul sufletului tău. Privind la el în tăcere și lăsându-l să-ți vorbească, vei găsi sensul vieții tale. Lasă-l să-ți vorbească despre „lucrul care îți lipsește pentru a fi desăvârșit”, pentru a fi cu adevărat bun, un tânăr de caracter, o speranță pentru cei care te iubesc (cf. Mt 19,21).

%d blogeri au apreciat: