Cunoaștere și fericire

Exemplul fericiriiNumai cine te cunoaște bine te poate face cu adevărat fericit, iar Dumnezeu este cel care „ne cunoaște inima”, cunoaște totul despre noi (cf. Fap 15,8). El ne cunoaște pe toți și „nu are nevoie ca cineva să dea mărturie despre noi, pentru că el cunoaște ce este în noi, în fiecare om” (cf. In 2,25). Da, numai Dumnezeu ne cunoaște și ne poate face fericiți. Mai mult, el ne-a făcut deja fericiți, ne-a creat pentru fericire și vrea ca fericirea noastră să fie deplină: „Dacă păziţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină” (In 15,10-11).

Și așa cum Dumnezeu ne-a creat pentru fericire, așa și noi trebuie să purtăm fericire celor din jurul nostru. Într-o lume asaltată de tristețe și nenorociri, într-o lume obișnuită să plângă și să sufere, noi avem o misiune specială: să purtăm bucuria în inimi, în case, să fim izvor de fericire și de speranță pentru cei care suferă, pentru cei cuprinși de disperare, pentru cei care umblă în întunericul tristeții. Am primit o inimă pentru a iubi și alina, am primit brațe pentru a ajuta și îmbrățișa, am primit picioare pentru a alerga în întâmpinarea celor care suferă. Am primit, un trup, o viață pentru a purta fericirea și speranța.

Să trăim cu bucurie. Să dăruim bucurie celor din jur. Să ștergem tristețea de pe chipul semenilor noștri iar în locul disperării din inimile lor să facem să crească speranța. Să fim vrednici de numele de creștini, martori ai lui Cristos, martori ai celui care a venit pentru a ne dărui fericirea, fericirea deplină, fericirea veșnică. Să nu uităm importanța unui zâmbet într-o lume atât de încercată de teroare și tristețe. Să nu uităm importanța gesturilor mici, într-o lume care caută doar măreția. Să nu uităm importanța umilinței, într-o lume arogantă!

Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie fericită și să devină izvor de fericire pentru cei din jurul nostru. Este atât de dureros să vezi cum mulți se îndepărtează de Domnul crezând că el – tocmai el, izvorul fericirii adevărate! – ar fi o pierdică în calea fericirii lor.

Să nu ne lăsăm amăgiți: să-l cunoaștem bine pe Dumnezeu, să învățăm adevărul despre Dumnezeu. Mai mult, să vorbim cu Dumnezeu și vom vedea că ne vrea fericiți! Să ne amintim că Domnul face „sărbătoare în ceruri” pentru noi atunci când suntem fericiți, când avem inima împăcată (cf. Lc 15,7.10.23).

O, Marie, cauza bucuriei noastre, roagă-te pentru noi!


„Fraților, bucurați-vă în Domnul, nu în lume;
adică, bucurați-vă în adevăr, nu în păcat;
bucurați-vă în speranța veșniciei, nu în florile trecătoare ale vanității.
Așa să vă bucurați, și în orice loc și în orice timp veți fi astfel, Domnul este aproape!
Nu vă îngrijorați pentru nimic!” (Sfântul Augustin; cf. Fil 4,5-6).


18 mai 2017 

Joi din săptămâna a 5-a a Paştelui
Sf. Ioan I, pp. m. *.
Fap 15,7-21; Ps 95; In 15,9-11

LECTURA I
Eu consider că nu trebuie să-i tulburăm pe aceia dintre păgâni care se întorc la Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor 15,7-21
În zilele acelea, după o discuţie îndelungată, Petru s-a ridicat şi le-a zis apostolilor şi prezbiterilor: „Fraţilor, voi ştiţi prea bine că din primele zile Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca, prin gura mea, păgânii să asculte cuvântul evangheliei şi să creadă. 8 Iar Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a dat mărturie în favoarea lor, dându-le pe Duhul Sfânt ca şi nouă, 9 şi nu a făcut nicio deosebire între noi, căci le-a curăţat inimile prin credinţă. 10 Aşadar, de ce îl ispitiţi acum pe Dumnezeu, punând pe umerii discipolilor un jug pe care nici părinţii noştri şi nici noi nu l-am putut duce? 11 Dar noi credem că suntem mântuiţi în acelaşi fel ca şi ei prin harul Domnului Isus”. 12 Atunci toată mulţimea a tăcut şi-i asculta pe Barnaba şi pe Paul, care explicau câte semne şi minuni a făcut Dumnezeu prin ei între păgâni. 13 Când au terminat ei, a luat cuvântul Iacob şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon a explicat cum de la început Dumnezeu a avut grijă să-şi aleagă dintre păgâni un popor pentru numele său. 15 Cu acest fapt se potrivesc cuvintele profeţilor, după cum este scris: 16 «După acestea mă voi întoarce şi voi înălţa cortul lui David care căzuse; voi reclădi ruinele sale şi îl voi reînălţa. 17 Pentru ca să-l caute pe Domnul cei care vor rămâne dintre oameni şi toate naţiunile asupra cărora este invocat numele meu, zice Domnul care face cunoscute 18aceste lucruri din veşnicie”. 19 De aceea, eu judec că nu trebuie să-i tulburăm pe aceia dintre păgâni care se întorc la Dumnezeu, 20 ci să li se scrie atât: să se ferească de contaminările cu idolii, de desfrânare, de animale sufocate şi de sânge. 21 Căci Moise, din generaţiile de demult, are în fiecare cetate predicatori care îl citesc în sinagogi în fiecare sâmbătă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.10 (R.: cf. 3)
R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului!
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a stabilit pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Rămâneţi în iubirea mea, ca bucuria voastră să fie deplină.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-11
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine, aşa v-am iubit şi eu pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! 10 Dacă păziţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: