Să nu ne simțim orfani…

copil in rugaciuneNe apropiem cu pași repezi de sfârşitul Timpului Pascal. Săptămâna aceasta, joi, va fi Înălţarea Domnului. Apoi peste zece zile va fi Solemnitatea Rusaliilor şi Timpul Pascal se va termina. Cum am trăit acest timp? Ne-am simțit noi mai aproape de Cristos cel veșnic viu?

Prin rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii din această duminică îi cerem Domnului să ne ajute ca „misterul pascal să se manifeste în faptele noastre”. Și tocmai Duhul Sfânt, Mângâietorul cel promis de Cristos, este cel care ne ajută ca misterul pascal să strălucească în tot ceea ce facem. Însă cum este relația noastră cu Duhul Sfânt? Simţim noi ajutorul său? Îl invocăm în rugăciune pentru ca învierea Domnului să se manifeste în viața noastră?

Să ne amintim că însuși „Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: „Abba, Tată!” (cf. Gal 4,6). Astfel, nu suntem orfani și prin prezența sa divină noi ne simțim – și chiar suntem! – fiii Tatălui și frații Domnului. De aceea, între noi și Duhul Sfânt trebuie să fie o legătură puternică, zilnică, nu ocazională, mai ales în acest timp când ne pregătim pentru sărbătoarea Rusaliilor.

Cât de mult ne dorim ca între noi şi acest Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, să fie o relaţie mai strânsă? Să conștientizăm că acest lucru depinde de noi, de modul în care ne organizăm timpul, viaţa, faptele! Noi decidem dacă Duhul Sfânt devine o prezență reală în viaţa noastră. Noi decidem!

Exemplul cel mai bun, în privinţa relaţiei dintre Duhul Sfânt şi oameni, este viaţa Sfintei Fecioare Maria. Suntem în luna mai, în luna dedicată Mamei noastre cereşti. Pe ea trebuie să o avem ca exemplu în relaţia noastră cu Duhul Sfânt. Ea este cea care a ştiut, călăuzită tocmai de Duhul Sfânt, să trăiască cel mai bine învierea. Ea este cea care l-a aşteptat pe Duhul Sfânt după înviere: ştim şi medităm cu toţii la sfântul Rozariu momentul în care Sfânta Fecioară Maria împreună cu apostolii stau în cenacol, se roagă şi îl primesc pe Duhul Sfânt. De la Sfânta Fecioară Maria trebuie să învăţăm şi noi să stăm în rugăciune pentru a-l primi pe Duhul Sfânt, pentru ca viaţa noastră să fie plină de har, plină de Duh Sfânt.

Să nu ne simțim orfani. Să nu ne simțim singuri în această duminică. O avem pe Maria, Mama noastră. Totodată îl avem alături de noi pe Duhul Sfânt, mângâietorul. Să invocăm mereu în rugăciunile noastre mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, ca să simțim prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Iar prin puterea lui Cristos cel veșnic viu să fim gata oricând să dăm răspuns oricui ne cere cont de speranţa noastră, un răspuns plin de blândeţe şi bună cuviinţă (cf. 1Pt 3,15).


Faptele creștinului trebuie să vorbească
despre prezența Duhului Sfânt în viața sa.
Dacă faptele noastre nu sunt sfinte,
Mângâietorul nu locuiește în sufletele noastre.
Fără el suntem orfani și triști.


21 mai 2017 

† DUMINICA a 6-a a Paştelui
Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m.; Elena, mama împ. Constantin; Eugen de Mazenod, ep.
Fap 8,5-8.14-17; Ps 65; 1Pt 3,15-18; In 14,15-21

LECTURA I
Şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 8,5-8.14-17
În zilele acelea, Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice pe Cristos. 6 Mulţimile ascultau cu atenţie într-un cuget cele spuse de Filip, auzind şi văzând semnele pe care le făcea, 7căci din mulţi care erau posedaţi ieşeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulţi paralizaţi şi şchiopi erau vindecaţi, 8 astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea. 14Apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, 15 care au coborât acolo şi s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt. 16 Căci nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci au fost botezaţi numai în numele Domnului Isus. 17 Atunci şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: 1)
R.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu, voi, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

1 Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
3a Spuneţi-i lui Dumnezeu:
„Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

4 Tot pământul să te adore
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume!
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea fiilor oamenilor. R.

6 El a prefăcut marea în pământ uscat;
şi râul a fost trecut cu piciorul:
de aceea, acolo ne-am bucurat în el.
7a El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu!
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.

LECTURA A II-A
Dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,15-18
Preaiubiţilor, sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, 16 dar cu blândeţe şi bună cuviinţă, având o conştiinţă curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi să fie ruşinaţi cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos! 17 Căci este mai bine să suferiţi făcând binele – dacă aşa vrea Dumnezeu -, decât făcând răul. 18 Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,15-21
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele 16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. 19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi. 20În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi. 21 Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: