Arhiva pentru iulie 7th, 2017

Rugăciune: fără tine nu voi fi vindecat și nu voi cunoaște adevărata fericire!

RugaciuneDoamne, „vizitează-ne astăzi cu mântuirea ta, ca să vedem fericirea celor aleşi ai tăi” (Ps 105,4-5). Nu te îndepărta de mine, Doamne, căci fără tine nu voi fi vindecat și nu voi cunoaște adevărata fericire.

Doamne, cât de mare este bunătatea ta cu mine, sărman păcătos, căci nu te mulțumești să mă chemi la tine, ci tu însuți vii la mine. Îți mulțumesc pentru că deși sunt un păcătos mă hrănești zilnic la ospățul tău. Da, scump Mântuitor, nu doar că mă lași să mă așez la masă cu tine, ci mi te oferi ca hrană. Trupul tău este pentru mine, nevrednicul, adevărată hrană, și sângele tău, adevărată băutură. Mănânc trupul tău, beau sângele tău cel prețios și rămân în tine, rămân cu tine și tu cu mine, tu, bucuria și odihna sufletului meu ostenit de păcate, asaltat de ispite (cf. In 6,55-56).

Tu-mi ești hrană, Doamne. Tu îmi ești odihnă. Tu ești medicul vieții mele. Eu sunt cel bolnav, păcătos, slab. Strigă, Doamne, sufletului meu obosit: „Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Mt 11,28-30). Vindecă-mă! Curăță-mă! Învață-mă! Întărește-mă! Alină inima mea așa cum ai alinat viața slujitorilor tăi Abraham și Isaac! Înnoiește viața mea așa cum ai făcut să înflorească și să rodească viața alesului tău, Matei.

Tămăduiește-mă, Doamne, de împietrirea inimii și surzenia sufletului. Fă să tresalte ființa mea la chemarea ta și să te urmez neobosit pe drumul crucii spre înviere, spre adevărata viață.

Vindecă-mă, Doamne, de mândrie și de răutate. Ține departe de mine spiritul unei false dreptăți și al autosuficienței. Învață-mă să mă așez la picioarele tale și, cuprinzându-te într-o strânsă și sfântă îmbrățișare, să nu uit niciodată semnul cuielor, rănile și suferințele pe care le-ai îndurat pentru mine. Vreau să sărut urma pașilor tăi!

Curăță-mă, Doamne, de superficialitate, de indiferență și îndepărtează de la mine bârfa și pierderea timpului. Purifică-mi privirea, ca să te văd prezent în frații mei.

Învață-mă, Doamne, ce înseamnă mila, îndurarea, și ajută-mă să te slujesc în oamenii pe care-i voi întâlni astăzi. Ține mereu în fața ochilor mei micimea mea ca să nu uit cât sunt de slab și astfel să nu îndrăznesc să-l judec sau să-l învinovățesc pe aproapele meu. Amintește-mi că tu ai venit să-i mântuiești pe toți cei păcătoși, între care eu sunt primul, eu sunt cel mai păcătos (cf. 1Tit 1,15).

Întărește-mă, Doamne, în această zi în toate aceste hotărâri bune pe care le-am luat, astfel încât, prin cuvinte și fapte, să-ți fiu plăcut așa cum plăcută ți-a fost inima și slujirea ucenicului tău Matei. Întărește-mă, Doamne, căci fără tine nu pot face nimic (cf. In 15,5).


În zadar am trudi
dacă nu ar fi Domnul care cheamă,
vizitează, vindecă, învață,
întărește inima noastră (cf. Ps 127,1-2).


7 iulie 2017 

Vineri din săptămâna a 13-a de peste an
Fer. Benedict al XI-lea, pp.
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Ps 105; Mt 9,9-13

LECTURA I
Isaac a iubit-o şi s-a mângâiat după pierderea mamei sale.
Citire din cartea Genezei 23,1-4.19; 24,1-8.62-67
Viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani. Aceştia au fost anii vieţii Sarei. Sara a murit în Chiriat-Arba, adică Hebron, în ţara Canaan. Abraham a venit să o jelească pe Sara şi să o plângă. 3 Abraham s-a ridicat din faţa moartei sale, a vorbit cu fiii lui Het, zicându-le: 4 „Eu sunt străin şi pribeag printre voi; daţi-mi proprietatea unui mormânt, ca s-o pot îngropa pe moarta mea înaintea mea!” 19 După aceasta Abraham a îngropat-o pe Sara, soţia sa, în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mambre, adică Hebron, în ţara Canaan. 24,1 Abraham era bătrân şi înaintat în zile. Domnul îl binecuvântase pe Abraham în toate. 2 Abraham i-a zis celui mai bătrân servitor din casa lui, cel care guverna tot ce avea el: „Pune-ţi mâna sub coapsa mea! 3 Te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că nu-i vei lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaneenilor în mijlocul cărora locuiesc eu, 4 ci vei merge în ţara mea, la rudele mele şi vei lua o soţie pentru fiul meu Isaac!” 5 Servitorul i-a zis: „Şi dacă femeia nu va fi de acord să vină cu mine în această ţară, atunci să-l duc pe fiul tău în ţara din care ai ieşit?” 6Abraham i-a răspuns: „Ai grijă ca nu cumva să-l faci pe fiul să se întoarcă acolo! 7 Domnul Dumnezeul cerului, care m-a luat din casa tatălui meu şi din casa rudelor mele, care mi-a spus şi mi-a jurat, zicând: «Descendenţei tale îi voi da această ţară» – el îl va trimite pe îngerul său înaintea ta şi tu vei lua de acolo o soţie pentru fiul meu. 8 Dacă femeia nu va fi de acord să vină cu tine, vei fi eliberat de acest jurământ. Numai să nu-l faci pe fiul meu să se întoarcă acolo!” 62 Isaac venise de la Beer-Lahai-Roi şi locuia în ţinutul Negheb. 63 La căderea serii, a ieşit Isaac la câmp să se plimbe; şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, veneau nişte cămile. 64 Rebeca şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Isaac. S-a coborât de pe cămilă 65 şi i-a zis servitorului: „Cine este bărbatul acela care merge pe câmp în întâmpinarea noastră?” Servitorul i-a răspuns: „El este stăpânul meu!” Atunci ea şi-a luat vălul şi s-a acoperit. 66 Servitorul i-a povestit lui Isaac toate cele pe care le făcuse. 67Isaac a făcut-o pe Rebeca să intre în cortul Sarei, mama sa. A luat-o pe Rebeca şi ea i-a fost soţie. Isaac a iubit-o şi s-a mângâiat după pierderea mamei sale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 105(106),1-2.3-4a.4b-5 (R.: 1a)
R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,
veşnică este îndurarea lui!
2 Cine va putea istorisi faptele puternice ale Domnului?
Cine va putea face cunoscută toată slava lui? R.

3 Fericiţi sunt cei care păzesc judecata,
cei care înfăptuiesc în orice timp dreptatea!
4a Aminteşte-ţi de noi, Doamne,
din îndurare faţă de poporul tău! R.

4b Vizitează-ne cu mântuirea ta,
5 ca să vedem fericirea celor aleşi ai tăi,
să ne bucurăm de bucuria neamului tău
şi să ne mândrim cu moştenirea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 11,28
(Aleluia) „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. Îndurare vreau şi nu jertfă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13
În acel timp, plecând Isus de acolo, a văzut un om numit Matei stând la postul de vamă şi i-a spus: „Urmează-mă!” Ridicându-se, el l-a urmat. 10 Şi, pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui! 11 Văzând aceasta, fariseii le-au spus discipolilor lui: „De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Auzindu-i, el le-a spus: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. 13 Aşadar, mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: «Îndurare vreau şi nu jertfă», căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului