Arhiva pentru iulie 22nd, 2017

Experți în fapte pline de valori creștine, dar lipsite de Dumnezeu…

Credința noastră trebuie să ne împingă spre cunoașterea lui Cristos, trebuie să ne determine să spunem împreună cu apostolul Paul: „Consider că toate sunt o pierdere în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate și le consider gunoi ca să-l câștig pe Cristos și să mă aflu în el… Pe el vreau să-l cunosc și puterea învierii lui și comuniunea la pătimirile sale” (Fil 3,8-10)…

Prea târziu te-am iubit...

13 ianuarie 2014 Dumnezeu care trece si cheama_sfantul_augustinAstăzi suntem chemați să stăruim în rugăciune împreună cu întreaga Biserică spunând: „Te rugăm, Doamne, să inspiri faptele noastre şi să ne ajuţi să le împlinim, aşa încât tu să fii începutul şi înfăptuitorul tuturor lucrărilor noastre”. Rugăciunea aceasta ne amintește că faptele noastre (printre care și propunerile specifice Postului Mare!) pot fi pline de valori creștine și cu toate acestea lipsite de Dumnezeu. Altfel spus, putem trăi acest timp de post promovând valorile creștine, însă fără a crede în Cristos, fără a-l cunoaște, fără a face din el „începutul tuturor lucrărilor noastre”.

Ne urmărește și astăzi riscul de a vorbi despre credință și creștinism – ba chiar mai mult, riscul de ne considera creștini plini de credință – fără a-l cunoaște pe Cristos, fără să fi trăit măcar o zi cu Cristos. Iar fără Cristos este dificil să alegem „viața și binele” în fiecare clipă. Domnul ne spune: „Pun…

Vezi articolul original 831 de cuvinte mai mult

„Nu ai cum să-l cunoști pe Cristos și să nu-ți fie rușine să mai păcătuiești”

maria magdalena mireasa pentru CristosExistă oameni care, după ce l-au cunoscut pe Cristos, și-au schimbat viața definitiv. O astfel de persoană este Maria Magdalena, sfânta spre care Biserica ne invită să privim astăzi. Oamenii care l-au întâlnit cu adevărat pe Domnul procalmă cu sfântul Paul: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” și „cele care erau pentru mine un câștig, de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere, ba, mai mult, de acum consider că toate sunt o pierdere în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos Isus Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate și le consider gunoi ca să-l câștig pe Cristos și să mă aflu în el” (Gal 2,20; Fil 3,7-9). Noi l-am întâlnit cu adevărat pe Cristos? La ce am renunțat pentru Cristos? Cum ne-a schimbat Cristos viața?

Să privim astăzi la sfânta Maria Magdalena și, admirând viața ei, să-i imităm puterea și statornicia: ea este una dintre puținile persoane care au rămas alături de Cristos până pe Calvar, până la picioarele crucii (cf. In 19,25).

Apoi, prin mijlocirea ei să cerem harul ca și noi să fim pătrunși de aceeași neliniște atunci când ne lipsește Dumnezeu, atunci când păcatul îl răpește din viața noastră și-l așează într-un mormânt, departe de noi: să ne trezim dis-de-dimineață și să-l căutăm (cf. In 20,1-2.11-15). Plini de neliniște, să străbatem și noi, asemenea ei, străzile localităților noastre și să-i întrebăm pe oameni despre cel pe care-l iubeşte sufletul noastru: „L-aţi văzut pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu?” (cf. Ct 3,1-4).

Și, mai ales, să avem fericirea de a-l găsi, de a-l întâlni pe Domnul și el să ne spună pe nume, așa cum i-a spus ei, și să ne liniștească inima cu iubirea sa (cf. In 20,16). Atunci viața noastră ar avea un singur ecou: „Cristos, speranța mea, e viu! Cristos mă iubește și m-a eliberat de rău”!

Să privim cu încredere la viața sfintei Maria Magdalena și să ne începem ziua cu această convingere: „Cine se află în Cristos este o făptură nouă; lumea veche a trecut; o lume nouă a luat acum ființă” (2Cor 5,17). Această lume nouă să înceapă astăzi și în noi, în viața noastră. Maria Magdalena a avut curajul să dea naștere în viața ei unei lumi noi, să devină o făptură noi în Cristos. Nouă ce ne lipsește pentru a începe acest drum de convertire? De ce nu îndrăznim să ne ridicăm, de ce amânăm întoarcerea noastră spre Domnul? Să nu ne temem de convertire. Să nu ne temem să-l cunoaștem pe Cristos. Să nu ne temem să ne apropiem de el și să fugim de păcat. Să ne amintim cuvintele părintelui N. Steinhardt: „Nu ai cum să-l cunoști pe Cristos și să nu-ți fie rușine să mai păcătuiești”. Să-l cunoaștem și să-l iubim pe Cristos asemenea Mariei Magdalena și vom renunța la păcat!


„Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineață.
Sufletul meu e însetat de tine,
pe tine te dorește trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat și fără apă” (Ps 62,2).


22 iulie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 15-a de peste an
SF. MARIA MAGDALENA
Ct 3,1-4a (2Cor 5,14-17); Ps 62; In 20,1-2.11-18

LECTURA I
L-am găsit pe iubitul inimii mele.
Citire din Cântarea Cântărilor 3,1-4a
Aşa spune mireasa: „În pat, în timpul nopţilor, l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit. 2 M-am ridicat şi am înconjurat cetatea, pe străzi şi în pieţe l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit. 3 M-au găsit străjerii care înconjoară cetatea şi i-am întrebat: «L-aţi văzut pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu?» 4aAbia trecusem de ei şi l-am găsit pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Acum nu-l mai cunoaştem pe Cristos după trup.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,14-17
Fraţilor, iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi, care judecăm că unul singur a murit pentru toţi şi, ca atare, toţi au murit. 15 El a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei. 16 Astfel, de acum înainte, noi nu mai cunoaştem pe nimeni după trup şi, dacă l-am cunoscut pe Cristos după trup, acum nu-l mai cunoaştem astfel. 17 Deci, dacă cineva este în Cristos, este o creatură nouă: cele vechi au trecut; iată, au devenit noi!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne Dumnezeul meu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine,
pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi mărirea ta.
4 Îndurarea este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând al tău nume.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

8 Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Spune-ne, Marie, ce-ai văzut pe cale? Am văzut mormântul lui Cristos cel viu şi gloria Celui Înviat. (Aleluia)

EVANGHELIA
Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-2.11-18
În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. 2 Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. 11 Maria stătea lângă mormânt, afară, şi plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat spre mormânt 12 şi a văzut doi îngeri în haine albe care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare. 13 Ei i-au zis: „Femeie, de ce plângi?” Ea le-a spus: „L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus”. 14 Spunând acestea, s-a întors şi l-a văzut pe Isus stând în picioare, dar nu ştia că este Isus. 15 Isus i-a zis: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: „Domnule, dacă tu l-ai dus, spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua!” 16 Isus i-a zis: „Maria!” Ea, întorcându-se, i-a spus în evreieşte: „Rabbuni!” – care înseamnă „Învăţătorule!” 17 Isus i-a zis: „Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei şi spune-le: «Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru!»” 18 Maria Magdalena a venit la discipoli şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul şi că el i-a spus acestea.

Cuvântul Domnului