Arhiva pentru iulie 2017

Un dor continuu, dar plin de speranță

Toma si IsusAscultând sfânta Evanghelie și privind la viața sfântului Toma, ni-l putem imagina rugându-se timp de o săptămână: „Eu caut, Doamne, fața ta. Nu-ți ascunde fața de la mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău; tu ești ajutorul meu, nu mă respinge și nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele” (Ps 27,8-9). În inima sa încă răsunau cuvintele pe care le rostise înainte de pătimirea Domnului: „Să mergem și noi ca să murim cu el!” (In 11,16). Însă nu a mai mers la moarte cu Isus. Acum voia să-l vadă și să aibă posibilitatea de a-și reînnoi angajamentul, credința, vocația. Pentru opt zile sufletul său a fost mistuit de dorința vederii lui Dumnezeu și alerga de la un ucenic la altul spunând: „Domnule, vreau să-l văd pe Isus” (cf. In 12,21), pe acel Isus pe care toți îl caută (cf. Mc 1,37). Era însetat de Dumnezeu, de Domnul înviat și lacrimile îi erau pâine ziua și noaptea (cf. Ps 42,2-4).

Ceea ce pentru Toma a fost o așteptare de opt zile (cf. In 20,26), în inima noastră este un dor continuu. Ore întregi ne plecăm genunchii în rugăciune, ne programăm zile de meditații și exerciții spirituale, ba chiar pornim în călătorii sau pelerinaje în speranța că vom ajunge și noi la experiența sfântului Toma: văzându-l, să cădem în genunchi și să ne mărturisim credința în el, Domnul și Dumnezeul nostru. Însă dacă „religiozitatea” noastră, credința noastră se rezumă la a căuta cu orice preț vederea lui Dumnezeu prin apariții și miracole, atunci am uitat cuvântul lui Isus: „Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (In 20,29).

Fericiți suntem noi dacă-l căutăm pe Dumnezeu în inima noastră: „Nu ieși în afară, intră în tine însuți: în omul interior locuiește adevărul” (sfântul Augustin). Fericiți vom fi dacă înțelegem că noi suntem „o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul” (Ef 2,22), că Domnul locuiește în noi și în inima fraților noștri. Cât de frumos este îmbrăcată în lumină Biserica și cum strălucește inima noastră atunci când îi cântă Domnului: „Nu aştept ca Toma, rănile să-ţi văd, / Dar cu umilinţă, mă închin şi cred; / Numai tu, Isuse, eşti speranţa mea; Toată-a mea iubire ţi-o voi închina” (Toma de Aquino, Adoro te devote).

Să ne amintim astăzi că istoria omenirii este plină de oameni care cred că dacă-l vor vedea pe Dumnezeu sau dacă vor vedea sfinți ori îngeri, se vor salva, se vor converti. Oare nu tocmai pentru astfel de oameni, printre care deseori ne regăsim și noi, Cristos a spus: „Dacă nu ascultă de Moise și Profeți, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu se vor convinge” (Lc 16,31)?! Să nu ne amăgim: dacă nu credem în prezența lui Cristos în mijlocul nostru – în Biserică, în sacramente, în cei săraci – nu vom crede și nu ne vom converti nici măcar dacă l-am vedea pe Domnul!


Doamne, „Simţurile mele nu te pot afla,
Numai prin credinţă văd prezenţa ta;
Cred tot ce-ai spus tu, Fiule-ntrupat,
Nu-i cuvânt pe lume mai adevărat”
(Toma de Aquino, Adoro te devote).


3 iulie 2017 

Luni din săptămâna a 13-a de peste an
SF. TOMA, ap.
Ef 2,19-22; Ps 116; In 20,24-29

LECTURA I
Sunteţi zidiţi pe temelia apostolilor.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,19-22
Fraţilor, voi nu mai sunteţi străini şi nici oaspeţi, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi oameni de casă ai lui Dumnezeu, 20 zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. 21 În el, toată construcţia, ca un ansamblu armonios, se înalţă ca un templu sfânt în Domnul, 22 în care şi voi sunteţi zidiţi, ca să deveniţi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)
R.: Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia!

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne pe vecie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Domnul meu şi Dumnezeul meu!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,24-29
În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. 25 Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 26 După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!” 27 Apoi i-a spus lui Toma: „Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios!” 28 Toma a răspuns şi i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!”

Cuvântul Domnului

Ce mare har să poți vizita și ajuta un om!

bunatateaCe fel de sentimente se află într-o inimă care are posibilitatea să facă binele, să ajute, să ofere „fie şi numai un pahar cu apă rece” (Mt 10,42), dar nu vrea și rămâne indiferentă în fața celui căzut, sărac, însetat? Dar în inima noastră ce fel de sentimente avem? Cum suntem noi față de cei care trec prin viața noastră? Conștientizăm cât de mare este darul ca cineva „să-ți calce pragul casei”, „pragul” inimii?

Ca să ne dăm seama de acest mare dar (și de obligațiile pe care le avem!) este suficient să ne gândim la cei care sunt singuri, mobilizați la pat sau închiși în case sau în spitale. Să ne gândim la cei cărora rar de tot le sună telefonul și poate niciodată nu le bate nimeni la ușă. Să ne gândim la cei suferinzi și abandonați care așteaptă însetați să treacă prin viața lor „un om sfânt al lui Dumnezeu” (cf. 2Reg 4,9). Iar dacă cunoaștem astfel de oameni însetați, părăsiți, să-i vizităm. Să trecem prin viața lor. Astăzi! Făcându-le acest bine, nu doar că vom fi o rază de speranță pentru ei și pentru viitorul omenirii, ci vom simți cum în inima noastră avem „atitudinea lui Isus Cristos”, suntem cu adevărat ucenicii săi (Fil 2,5).

În fiecare zi Cristos ne cere să răspundem la întrebarea adresată ucenicilor și, prin ei, tuturor oamenilor, inclusiv nouă: „Înțelegeți ce am făcut pentru voi?” (In 13,12)? Dacă înțelegem, atunci trebuie să ne fie atât de clar că avem obligația de a-i vizita pe cei singuri, pe cei în suferință. Ba chiar avem obligația de a-i sluji: „Dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu” (In 13,14-15). Abia atunci se va spune și despre noi: „Iată un om sfânt al lui Dumnezeu” (cf. 2Reg 4,9), abia atunci vom fi „morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu” și pentru aproapele (cf. Rom 6,11).

Să începem astăzi „să umblăm într-o viaţă nouă” (Rom 6,7). Să renunțăm la orice formă de creștinism comod și să mergem în întâmpinarea celor săraci, suferinzi, părăsiți. Să nu ținem la viața noastră, la bunurile noastre, căci pe toate le vom pierde (cf. Mt 10,39). Ieșind în întâmpinarea celor nevoiași să devenim „un neam sfânt”, „vrăjmași ai lăcomiei”, astfel încât „să vestim tuturor oamenilor faptele măreţe ale celui care ne-a chemat din întuneric la minunata sa lumină” (cf. Ex 18,21; 1Pt 2,9). Să ne deschidem inima față de frații noștri. Ba chiar „să ne lărgim inima” (cf. 2Cor 6,11-3), să facem din ea un izvor de bine, de fericire. Să trecem prin viața aproapelui având inima larg deschisă și dorința de a fi asemenea lui Cristos, de a fi oameni sfinți ai lui Dumnezeu.


„Dragostea față de frați să rămână statornică.
Nu uitați ospitalitatea,
căci datorită ei unii i-au găzduit, fără a-și da seama, pe îngeri.
Aduceți-vă aminte de cei închiși,
ca și cum ați fi închiși împreună cu ei” (Evr 13,1-3).


2 iulie 2017 

† DUMINICA a 13-a de peste an
Sf. Bernardin Realino, pr.
2Rg 4,8-11.14-16a; Ps 88; Rom 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

LECTURA I
Acest bărbat este om sfânt al lui Dumnezeu.
Citire din cartea a doua a Regilor 4,8-11.14-16a
Într-o zi, Elizeu trecea prin Şunem. Acolo era o femeie de vază. Ea a insistat ca el să mănânce. Ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. 9 Ea i-a zis soţului ei: „Iată, ştiu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu! 10 Să facem o cameră mică sus, pe terasă, şi să punem acolo pentru el un pat, o masă, un scaun şi un sfeşnic ca să stea acolo când va veni la noi! 11 Într-o zi Elizeu a venit la ei, s-a dus în camera de sus şi s-a culcat acolo. 14El i-a zis: „Ce să fac pentru ea?” Ghehazi a răspuns: „Ea n-are niciun fiu, iar soţul ei este bătrân!” 15 El a zis: „Cheam-o!” Ghehazi a chemat-o şi ea a stat la uşă. 16a Elizeu i-a zis: „La anul, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.16-17.18-19 (R.: 2a)
R.: Îndurările Domnului în veci le voi cânta.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna”;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta! R.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame,
care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
17 Ei se bucură neîncetat de numele tău
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lor
şi, în bunăvoinţa ta, le înalţi fruntea.
19 Al Domnului este scutul nostru
şi regele nostru, al Sfântului lui Israel! R.

LECTURA A II-A
Am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea lui pentru ca să umblăm într-o viaţă nouă.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,3-4.8-11
Fraţilor, nu ştiţi că noi, toţi care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost botezaţi în moartea lui? 4Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez în moartea lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă. 8 Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, 9 ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra lui. 10 Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu. 11 Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Pt 2,9
(Aleluia) Voi sunteţi o „descendenţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Domnul”, ca să vestiţi faptele măreţe ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,37-42
În acel timp, Isus le-a spus Celor Doisprezece: „Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmează nu este vrednic de mine. 39 Cine ţine la viaţă o va pierde, iar cine îşi pierde viaţa pentru mine o va regăsi. 40 Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis. 41 Cine primeşte un profet pentru că este profet va primi răsplata profetului, iar cine primeşte un drept pentru că este drept va primi răsplata celui drept. 42 Cine va da de băut fie şi numai un pahar cu apă rece unuia dintre aceştia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata”.

Cuvântul Domnului

suferinta_singuratate_rugaciune

Omul și Dumnezeu, față în față, vorbindu-și…

Dumnezeu este TataAșa cum folosim oglinzile pentru a ne vedea chipul, ar trebui să folosim Sfânta Scriptură pentru a ne vedea și analiza sufletul. Suntem atât de atenți cu trupul nostru: greu ieșim din casă fără să ne uităm de două, trei ori în oglindă. Însă cu sufletul zburlit și pătăt umblăm zile întregi, ba chiar luni, ani. Când ne comportăm așa, oare nu cumva ne îndoim de faptul că avem un suflet și că trebuie să ne îngrijim de el? Oare chiar credem că într-o zi și noi ne vom întâlni cu Dumnezeu așa cum s-au întâlnit Abraham, Sara, centurionul?

Da, ne vom întâlni și noi cu Dumnezeu: el va veni spre noi și noi vom merge la el! Un Dumnezeu care ne cunoaște, un Domn care știe de ce are nevoie omul. Nu trebuie să-i cerem, trebuie doar să-i vorbim și să-l lăsăm să ne vorbească, să-l ascultăm. În lecturile de astăzi Abraham, Sara și centurionul s-au pus în prezența lui Dumenzeu și au așteptat și acceptat planul lui. Cât de măreață și vindecătoare este această imagine a omului în dialog cu Dumnezeu: omul și Dumnezeu, față în față, vorbindu-și.

Tocmai acesta este marele dar pe care putem să-l primim și noi dacă învățăm să privim mai des Scripturile: harul de a ști cum să ne prezentăm viața înaintea lui Dumenzeu, cum să ne așezăm în prezența lui și să-l facem oasptele nostru și noi să fim oaspeții săi. Este un mare har să-l lași pe Dumnezeu să aibă inițiativa vieții tale, vindecării tale. Tu doar să-i vorbești, să-l asculți și să crezi!

Dacă ne-am îngriji mai mult de sufletul nostru am simți în fiecare zi puterea lui Dumnezeu care se apropie de noi și ne vizitează. Cuvântul lui Dumnezeu adresat sufletului nostru nu ar rămâne fără rod dacă nu am „râde” neîncrezători atunci când el ne vorbește (cf. Gen 18,12-15 ). Dacă, plini de credință, ne-am recunoaște nevrednicia asemenea centurionului, atunci noi înșine am fi destinatarii acestor cuvinte: „Mergi, să ți se facă după cum ai crezut” (Mt 8,13). Și nu doar că am vedea lucruri minunate în viața noastră pământească, ci primirea cuvântului divin într-un suflet îngrijit ne-ar salva și astfel la sfârșitul vieții nu am fi „aruncați în întunericul din afară, unde va fi plânset și scrâșnirea dinților” (cf. Mt 8, 12). Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a ne salva dacă facem din el „făclie pentru pașii noștri și lumină pentru cărările noastre” (cf. Ps 119,105).

Cristos vrea astăzi să vină în sufletul nostru și să alunge suferința, diavolii, moartea. Îl primim? Astăzi glasul Domnului răsună: „Voi veni și te voi vindeca”. Noi cum reacționăm? Râdem? Suntem neîncrezători? Sau plini de smerenie repetăm cu centurionul: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi voi fi vindecat” (cf. Mt 8,8).


Cuvântul lui Dumnezeu este și astăzi viu și plin de putere!
Numai Cristos ne poate vindeca
pentru că numai el ne cunoaște toate sentimentele și gândurile inimii
(cf. Evr 4,12).


1 iulie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 12-a de peste an
Sf. Aron, fratele lui Moise
Gen 18,1-15; Ps Lc 1,47.48-49.50 şi 53.54-55; Mt 8,5-17

LECTURA I
Oare este vreo minune pe care Domnul să nu o poată înfăptui? La anul pe vremea aceasta voi veni din nou la tine şi Sara va avea un fiu!
Citire din cartea Genezei 18,1-15
În zilele acelea, Domnul i s-a arătat lui Abraham la terebinţii din Mambre, pe când el şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei zilei. 2 Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a aplecat până la pământ 3 şi a zis: „Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău! 4Să se aducă puţină apă! Vă veţi putea spăla picioarele şi să vă întindeţi sub copac. 5 Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriţi, apoi veţi trece mai departe, de vreme ce aţi trecut pe la slujitorul vostru”. Ei i-au zis: „Fă aşa cum ai spus!” 6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri din făina aleasă, frământă şi fă turte!” 7 Abraham a alergat la cireadă, a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat servitorului care s-a grăbit să-l pregătească. 8 A luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar ei au mâncat în timp ce el stătea lângă ei sub copac. 9 Ei l-au întrebat: „Unde este Sara, soţia ta?” El le-a răspuns: „Iat-o, în cort!” 10 Şi a spus: „Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci, Sara, soţia ta va avea un fiu”. Sara asculta la intrarea în cort, fiind în spatele lui. 11 Abraham şi Sara erau bătrâni, ajunşi înaintaţi în zile, iar Sarei îi încetase rânduiala femeilor. 12 Sara a râs în sine, zicându-şi: „Acum că m-am trecut, voi mai avea plăcere? Şi stăpânul meu este bătrân!” 13 Domnul i-a zis lui Abraham: „Pentru ce a râs Sara, zicând: «Oare voi naşte cu adevărat, aşa bătrână cum sunt?” 14 Oare este vreun lucru prea minunat pentru Domnul? La timpul hotărât, la anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine şi Sara va avea un fiu”. 15 Sara a tăgăduit, zicând: „N-am râs”. Căci îi era frică. Dar acela a zis: „Ba ai râs!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46-47.48-49.50 şi 53.54-55 (R.: cf. 54b)
R.: Domnul îşi aduce aminte de îndurarea sa!

46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu. R.

48 Căci a privit la smerenia slujitoarei sale.
Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic:
şi numele lui e sfânt! R.

50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el.
53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri,
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 8,17bc
(Aleluia) Isus a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă în împărăţia cerurilor împreună cu Abraham, Isaac şi Iacob.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,5-17
În acel timp, intrând Isus în Cafarnaum, a venit la el un centurion, rugându-l: 6 „Doamne, servitorul meu zace în casă paralizat, suferind groaznic”. 7 El i-a spus: „Voi veni eu însumi şi-l voi vindeca”. 8Dar centurionul, răspunzând, i-a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi va fi vindecat servitorul meu. 9 Căci şi eu sunt un om supus autorităţii; având soldaţi în subordine, spun unuia: «Du-te!», iar el se duce, şi altuia: «Vino!», iar el vine, şi servitorului meu: «Fă aceasta!», iar el face”. 10 Auzind, Isus a rămas uimit şi a spus celor care îl urmau: „Adevăr vă spun că la nimeni în Israel nu am găsit o astfel de credinţă. 11 De aceea vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă în împărăţia cerurilor împreună cu Abraham, Isaac şi Iacob, 12 iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul din afară. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor”. 13 Apoi Isus i-a spus centurionului: „Mergi, să ţi se facă după cum ai crezut!” Şi în ceasul acela a fost vindecat servitorul lui. 14 Venind Isus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră. 15 I-a atins mâna şi febra a lăsat-o. Şi s-a ridicat şi a început să-i slujească. 16 La lăsatul serii, i-au adus mulţi posedaţi de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt şi i-a vindecat pe toţi cei bolnavi, 17 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: „El a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre”.

Cuvântul Domnului