Arhiva pentru iulie 2017

Nu vă temeţi, staţi şi veţi vedea mântuirea Domnului…

credinta_scriptura_meditatie_rugaciuneCât de liniștiți ne-am începe săptămâna dacă am crede cu adevărat în Dumnezeu. Cum să fii agitat, speriat, descurajat, când știi că lângă tine ai un Dumnezeu atotputernic, pe acel Dumnezeu căruia poți să-i spui Tată și el îți răspunde: „Tu ești fiul meu, tu ești fiica mea”?! În ziua când vom crede cu adevărat în Dumnezeu vom pluti de fericire, vom tresălta de bucurie chiar și în mijlocul suferințelor, chiar de am fi în cea mai adâncă vale de lacrimi. Da, când vom crede în Dumnezeu, când ne vom pune în el toată speranța, abia atunci vom simți brațul său puternic și toată mângâierea. În ziua când vom crede în Dumnezeu vom auzi cum însuși Moise ne spune în mijlocul necazurilor: „Nu vă temeţi, staţi şi veţi vedea mântuirea Domnului pe care el o va face astăzi pentru voi; căci răul care vă neliniștește astăzi va dispărea și însuși Domnul va șterege orice lacrimă din ochii voștri! Domnul va lupta pentru voi; dar voi, staţi liniştiţi!” (cf. Ex 14,13-14).

Stai liniștit! Privește spre Domnul și linștește-ți inima: nu te teme de ziua de mâine, Dumnezeu este deja acolo și se îngrijește de ea. Tatăl nostru ceresc știe deja ceea ce avem nevoie (cf. Mt 6,25-34). Iubirea sa este mult mai rapidă și eficientă decât toate planurile și gândurile noastre: ceea ce noi am putea planifica pentru mâine, el poate face deja astăzi, acum. Ceea ce noi sperăm să putem construi în viitorul nostru, el face să fie prezent. Aceasta pentru că iubirea lui poate totul, aceasta pentru că iubirea lui nu cunoaște margini, aceasta „pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil” (Lc 1,37). Nimic! Credem noi aceasta?

Să nu cerem semne și minuni, ci să credem în iubirea pe care Dumnezeu ne-o poartă. Dacă nu l-a cruțat pe propriul său fiu pentru noi, cum ar putea să ne refuze vreo altă rugăminte (cf. Rom 8,32; In 3,16)? Dacă prin Cristos însăși moartea a fost învinsă, ce ar putea fi imposibil pentru Dumnezeu? Ce alte semne și minuni mai mari decât acestea am putea primi: „Bobul de grâu”, „Fiul Omului care a stat trei zile şi trei nopţi în inima pământului”, a înviat și a adus rod bogat! Credem noi aceasta sau continuăm să fim o generație „rea şi adulteră”, care zi de zi cere alte semne și minuni (cf. Mt 12,39.40)?

Să ne liniștim inima la acest început de săptămână și vom cunoaște și noi că Domnul este Dumnezeu. Îl vom simți cum se apropie de inima noastră, îl vom vedea cum intră în comunitatea noastră și ne spune: „Nu te teme! Eu sunt alfa și omega, cel care este, care era și care vine, Atotputernicul! Nu te teme! Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Nu te teme!” (cf. Ap 1,8.17-18).


Chiar dacă nu putem să înțelege
planurile lui Dumnezeu cu noi,
putem să-i simțim iubirea.
Să credem și să iubim un Dumnezeu
care s-a jertfit pentru noi pe lemnul crucii!


24 iulie 2017 

Luni din săptămâna a 16-a de peste an
Ss. Sharbel Makhluf, pr. *; Cristina, fc. m.
Ex 14,5-18; Ps Ex 15,1-6; Mt 12,38-42

LECTURA I
Vor cunoaşte egiptenii că eu sunt Domnul, când voi fi glorificat în Faraon, în carele şi călăreţii lui.
Citire din cartea Exodului 14,5-18
În zilele acelea, i s-a făcut cunoscut regelui Egiptului, că poporul lui Israel a fugit. Atunci inimile lui Faraon şi ale slujitorilor lui s-au întors împotriva poporului şi au zis: „Ce am făcut? L-am lăsat pe Israel să plece de la munca lui”. 6 Şi-a înhămat carul şi şi-a luat poporul cu el. 7 A luat şase sute de care alese şi toate carele Egiptului; şi în toate erau căpetenii. 8 Domnul a împietrit inima lui Faraon, regele Egiptului, şi el i-a urmărit pe fiii lui Israel. Şi fiii lui Israel ieşiseră cu mâna ridicată. 9Egiptenii i-au urmărit; toţi caii şi carele lui Faraon, călăreţii lui şi oştirea lui i-au ajuns când îşi aşezau tabăra lângă mare, la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-?efon. 10 Faraon se apropia. Fiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi, iată, egiptenii veneau după ei. Fiii lui Israel s-au înspăimântat tare şi au strigat către Domnul. 11 Ei i-au zis lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt că ne-ai luat să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? 12 Oare nu asta îţi spuneam noi în Egipt: «Lasă-ne să slujim ca sclavi egiptenilor, căci este mai bine pentru noi să slujim ca sclavi egiptenilor decât să murim în pustiu?»” 13 Moise a zis poporului: „Nu vă temeţi, staţi şi veţi vedea mântuirea Domnului pe care el o va face astăzi pentru voi; căci pe egiptenii pe care-i vedeţi astăzi nu-i veţi mai vedea niciodată! 14 Domnul va lupta pentru voi; dar voi, staţi liniştiţi!” 15 Domnul i-a zis lui Moise: „De ce strigi către mine? Spune-le fiilor lui Israel să pornească! 16 Iar tu ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna asupra mării şi desparte-o; fiii lui Israel vor merge prin mijlocul mării, pe uscat. 17 Iată, eu voi împietri inima egiptenilor ca să meargă după ei! Şi voi fi glorificat în Faraon şi în toată oştirea lui, în carele lui şi în călăreţii lui. 18 Vor cunoaşte egiptenii că eu sunt Domnul când voi fi glorificat în Faraon, în carele lui şi călăreţii lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ex 15,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a)
R.: Voi cânta Domnului, căci cu mărire s-a preamărit.

1 Voi cânta Domnului, căci cu mărire s-a preamărit.
Cal şi călăreţ, i-a aruncat în mare.
2 Puterea mea şi cântarea mea este Domnul
şi el a fost mântuirea mea:
acesta este Dumnezeul meu: pe el îl voi lăuda;
El este Dumnezeul tatălui meu: îl voi preaînălţa pe el. R.

3 Domnul este un războinic:
numele lui este Domnul.
4 Carele lui Faraon şi oştirea lui, le-a aruncat în mare;
căpeteniile lui alese s-au afundat în Marea Roşie. R.

5 Adâncurile i-au acoperit,
s-au cufundat în adânc ca o piatră.
6 Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere;
dreapta ta, Doamne, pe duşman l-a doborât. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre, ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Regina din Sud se va ridica la judecată cu generaţia aceasta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,38-42
În acel timp, unii dintre cărturari şi farisei i-au spus lui Isus: „Învăţătorule, vrem să vedem un semn de la tine”. 39 Dar, răspunzând, Isus le-a zis: „Această generaţie rea şi adulteră cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul: 40 aşa cum Iona a fost trei zile şi trei nopţi în burta peştelui, tot aşa Fiul Omului va fi trei zile şi trei nopţi în inima pământului. 41 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu această generaţie şi o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona; şi, iată, aici unul mai mare decât Iona! 42 Regina din Sud se va ridica la judecată cu această generaţie şi o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; şi, iată, aici unul mai mare decât Solomon”.

Cuvântul Domnului

De la femeia model, la femeia fotomodel și de la omul model, la omul fatal!

Femeia mama si afacerista si model si copiiiCâtă culoare și ce balsam plăcut pentru sufletul nostru în această duminică prin cuvântul pe care Domnul ni-l oferă. Cum să nu prinzi curaj când simți acest adevăr în inima ta: „Tu, Doamne, care eşti stăpânitorul puterii, ne judeci cu blândeţe şi ne guvernezi cu multă îngăduință… Astfel, l-ai învăţat pe poporul tău că cel drept trebuie să fie iubitor de oameni şi-i faci pe fiii tăi să spere că le dai convertire de păcate”, le dai posibilitatea să se întoarcă la tine (cf. Înţ 12,18-19).

Noi suntem cei păcătoși, cei cărora Domnul le acordă încă o zi, această zi, pentru a se întoarce la el. Noi suntem acel ogor în care a fost pusă sămânță bună, însă, trăind clipe de neatenție, dușmanul nostru, Diavolul, a semănat neghină. Dacă privim în inima noastră, la faptele și gândurile noastre, vedem cu ușurință că suntem un amestec de grâu și de neghină. Iar Dumnezeu ne îngăduie, ne rabdă tocmai în vederea unei purificări, în speranța că binele din noi va dospi și va triumfa asupra răului, că acel mic sâmbure de bunătate pe care îl purtăm în noi va rodi și va deveni mai mare decât orice altceva se află în inima noastră. Noi suntem cei care decidem dacă la final de pe ogorul inimii noastre se va secera grâu sau neghină. Faptele noastre irigă fie grâul, fie neghina! Să ne decidem astăzi!

Nu suntem singuri: Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunilor noastre și „intervine pentru noi cu suspine negrăite” (cf. Rom 8,26). În ajutorul nostru vin și sfinții, vine și sfânta Brigita, care a trăit într-un timp în care femeia se simțea împlinită când devenea model (nu fotomodel!): model pentru cei din jur, pentru copiii ei, model de sfințenie. A fi mamă, a fi o mamă-model, era o virtute, un scop, o împlinire.

Astăzi lucrurile par schimbate. Pentru mulți împlinirea vine nu prin formarea unui caracter, ci prin ajungerea la acel statut cunoscut de toți ca „femeia fatală”, femeia care domină, femeia emancipată, femeia care poate să aleagă dacă și cât și cum să fie mamă, să fie femeie, să fie soție, să fie persoană consacrată etc. De fapt, nu vorbim doar despre femei, ci despre om în general. Nu se mai caută „omul model”, ci „omul fatal”, omul care poate totul și face doar ceea ce vrea și cum îi place.

Totuși, Biserica rămâne fidelă chemării sale și pune în lumină ceea ce alții încearcă să uite, să ascundă: oameni care au refuzat compromisul, au iubit adevărul, au prețuit viața, au făcut binele, au cultivat frumosul. Biserica nu are nevoie de „omul fatal”, ci de „omul model”, omul de la care oricine are ceva de învățat, omul în care oricine poate întâlni prezența lui Dumnezeu. Lumea este plină de „femei fatale” și de „bărbați reușiți”, însă omenirea e însetată și are nevoie de „femeia model” și de „bărbatul de caracter”!


„Dumnezeu ne așteaptă!
El este îndurător şi îngăduitor,
încet la mânie şi plin de milostivire şi adevăr” (cf. Ps 85,15).


23 iulie 2017 

† DUMINICA a 16-a de peste an
Ss. Brigitta, călug., patroană a Europei; Ezechiel, profet
Înţ 12,13.16-19; Ps 85; Rom 8,26-27; Mt 13,24-43 (Mt 13,24-30)

LECTURA I
Celor păcătoşi le dai posibilitatea să se întoarcă la tine.
Citire din cartea Înţelepciunii 12,13.16-19
Nu este alt Dumnezeu în afară de tine, care te îngrijeşti de toţi ca să arăţi că nu ai judecat în mod nedrept. Puterea ta este începutul dreptăţii şi, fiind stăpânitor peste toate, te face să fii indulgent cu toţi. 17 Îţi arăţi puterea faţă de cel care nu crede în desăvârşirea puterii şi-i dojeneşti pe cei care cunosc cutezanţa. 18 Tu eşti stăpânitorul puterii, ne judeci cu blândeţe şi ne guvernezi cu multă îngăduinţă, căci puterea este aproape de tine oricând ai vrea. 19 L-ai învăţat pe poporul tău, prin astfel de lucrări, că cel drept trebuie să fie iubitor de oameni şi-i faci pe fiii tăi să spere că le dai convertire de păcate.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 85(86),5-6.9-10.15-16a (R.: 5a)
R.: Tu, Doamne, eşti bun şi iertător.

5 Tu, Doamne, eşti bun şi iertător,
plin de îndurare faţă de cei care te cheamă.
6 Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea;
ia aminte la glasul cererii mele! R.

9 Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni,
se vor prosterna în faţa ta, Doamne,
şi vor cinsti al tău nume,
10 pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate,
tu singur eşti Dumnezeu! R.

15 Tu, Doamne, eşti Dumnezeu îndurător şi îngăduitor,
încet la mânie şi plin de milostivire şi adevăr.
16 Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine;
dă slujitorului tău puterea ta
şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei tale! R.

LECTURA A II-A
Duhul însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,26-27
Fraţilor, de asemenea, şi Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că nu ştim ce să cerem în rugăciune aşa cum se cuvine, dar Duhul însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite. 27 Însă cel care cercetează inimile ştie care este dorinţa Duhului; adică intervine în favoarea sfinţilor după voinţa lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Lăsaţi să crească împreună până la seceriş.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,24-43
În acel timp, Isus le-a prezentat mulţimilor o altă parabolă: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânţă bună în ogorul său. 25 Dar pe când oamenii dormeau, a venit duşmanul lui, a semănat neghină prin grâu şi a plecat. 26 Când a răsărit grâul şi a dat rod, atunci s-a văzut şi neghina. 27 Venind servitorii stăpânului casei, i-au spus: «Stăpâne, oare n-ai semănat sămânţă bună în ogorul tău? De ce are deci neghină?» 28 El le-a spus: «Un om duşmănos a făcut aceasta». Servitorii i-au spus: «Vrei să mergem ca să o smulgem?» 29 Dar el le-a zis: «Nu, ca nu cumva, smulgând neghina să scoateţi din rădăcină şi grâul. 30 Lăsaţi să crească împreună până la seceriş! În timpul secerişului voi spune secerătorilor: smulgeţi mai întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să fie arsă, iar grâul adunaţi-l în grânarul meu!»” 31 Le-a mai prezentat o parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu un grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în ogorul său. 32 Acesta este mai mic decât toate seminţele, însă crescând, este mai mare decât toate legumele şi devine copac, aşa încât vin păsările cerului şi locuiesc între ramurile lui”. 33 Le-a spus o altă parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu plămada pe care o ia femeia şi o ascunde în trei măsuri de făină până când dospeşte totul”. 34 Isus spunea mulţimilor toate acestea în parabole şi nu le spunea nimic fără parabole, 35 ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul care zice: „Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui lucruri ascunse de la întemeierea lumii”. 36Atunci, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar discipolii s-au apropiat de el şi i-au spus: „Explică-ne parabola neghinei din ogor!” 37 El, răspunzând, le-a zis: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. 38 Ogorul este lumea, sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei. Neghina sunt fiii Celui Rău. 39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul. Secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40 Deci, aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, tot aşa va fi la sfârşitul lumii. 41 Fiul Omului îi va trimite pe îngerii săi, iar ei vor aduna din împărăţia lui toate scandalurile şi pe cei care săvârşesc nelegiuirea 42 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. 43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi, să asculte!”

Cuvântul Domnului

Experți în fapte pline de valori creștine, dar lipsite de Dumnezeu…

Credința noastră trebuie să ne împingă spre cunoașterea lui Cristos, trebuie să ne determine să spunem împreună cu apostolul Paul: „Consider că toate sunt o pierdere în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate și le consider gunoi ca să-l câștig pe Cristos și să mă aflu în el… Pe el vreau să-l cunosc și puterea învierii lui și comuniunea la pătimirile sale” (Fil 3,8-10)…

Prea târziu te-am iubit...

13 ianuarie 2014 Dumnezeu care trece si cheama_sfantul_augustinAstăzi suntem chemați să stăruim în rugăciune împreună cu întreaga Biserică spunând: „Te rugăm, Doamne, să inspiri faptele noastre şi să ne ajuţi să le împlinim, aşa încât tu să fii începutul şi înfăptuitorul tuturor lucrărilor noastre”. Rugăciunea aceasta ne amintește că faptele noastre (printre care și propunerile specifice Postului Mare!) pot fi pline de valori creștine și cu toate acestea lipsite de Dumnezeu. Altfel spus, putem trăi acest timp de post promovând valorile creștine, însă fără a crede în Cristos, fără a-l cunoaște, fără a face din el „începutul tuturor lucrărilor noastre”.

Ne urmărește și astăzi riscul de a vorbi despre credință și creștinism – ba chiar mai mult, riscul de ne considera creștini plini de credință – fără a-l cunoaște pe Cristos, fără să fi trăit măcar o zi cu Cristos. Iar fără Cristos este dificil să alegem „viața și binele” în fiecare clipă. Domnul ne spune: „Pun…

Vezi articolul original 831 de cuvinte mai mult