Arhiva pentru august 16th, 2017

Take my hand, o blessed Mother

Adormirea Maicii Domnului _ Capela seminarului din Maynooth (Irlanda)
Take my hand, O Blessed Mother
hold me firmly lest I fall;
I grow nervous while walking and
humbly on thee call.
Guide me over every crossing,
watch me when I’m on the stairs
let me know that you’re beside me;
listen to my fervent prayers.
Bring me to my destination
safely along the way,
bless my every undertaking
and my duties for the day.
And when evening creeps upon me
I’ll never fear to be alone:
once again, O Blessed Mother,
take my hand and lead me home.
Amen.

Nu este timpul potrivit pentru un creştinism liniştit, aşezat

praf_lupta_duel_diavolul-si-dumnezeuDe multe ori noi ne-am dori un Dumnezeu liniştit, un Dumnezeu care să ne lase în pace, care să fie de acord cu felul nostru de a trăi, de a ne compromite. Am vrea un Dumnezeu care nu se bagă în viaţa noastră. De asemenea, am vrea o Biserică liniştită, care să-şi vadă de treburile ei. Dar atunci uităm că treburile Bisericii şi ale lui Dumnezeu sunt tocmai oamenii, sufletul lor, mântuirea lor. Aceasta este și vocația noastră: să ajutăm omul să-l cunoască și să-l iubească pe Dumnezeu, făcând binele și fugind de rău. Iar Isus ne amintește astăzi de obligația de a ne ajuta și corecta unii pe alții: „Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, mergi şi mustră-l numai între patru ochi” (Mt 18,15).

La Dumnezeu nu merge cu „Lasă-mă în pace!” El nu ne lasă în pace și nu vrea să fim lăsați în pace, atunci când „starea noastră de pace” e răul! Nu este timpul potrivit pentru un creştinism liniştit, aşezat. Oare Isus a venit să aducă liniştea? Oare Dumnezeu îşi doreşte o Biserică liniştită, adormită? Oare Isus este mulţumit cu un creştin care doarme în banca sa, indiferent la răul din jurul său, un creştin care nu ia atitudine în fața păcatelor comise în familia sa sau în viaţa prietenilor săi? Nicidecum! Dumnezeu vrea creştini hotărâţi, care să ia atitudine şi care să spună răului pe nume. Dumnezeu are nevoie de o Biserică trează, vie, activă, de oameni care intervin pentru ceilalţi (cf. Lc 12,49-53).

Evanghelia de astăzi ne îndeamnă la hotărâre și unitate: să-l corectăm frățește pe cel care greșește, dar și să stăm uniți în rugăciune pentru a cere convertirea fraților noștri. Ce nu putem face singuri, putem face împreună cu Isus și cu frații: „Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri” (Mt 18,19). Orice, chiar și convertirea inimilor împietrite!

Mergând pe urmele lui Cristos și trăindu-ne botezul suntem chemați să luăm atitudine în fața răului. Poate nu atât cuvintele noastre, cât mai ales faptele noastre trebuie să fie un semn de împotrivire, un semn de nelinişte pentru cel care face răul. Astăzi suntem noi cei care, asemenea lui Moise, suntem aleși și trimiși să conducem oamenii spre „Țara Promisă”, spre împărăția dreptății și a luminii. În drum spre Împărăția cerurilor noi trebuie să devenim vocea celor mici şi lipsiţi de apărare; noi trebuie să avem curajul să le spunem adevărul celor care greşesc și să le cerem să se corecteze, să se convertească. Noi înșine trebuie să fim oameni de caracter, creștini vrednici de numele lui Cristos, oameni aflați de partea adevărului, a binelui, a celor mici și săraci.

Astăzi este ziua deciziei: acţiune sau indiferenţă? Avem un suflet treaz, viu, activ sau un suflet indiferent, adormit?


„Pace vă las vouă,
pacea mea v-o dau vouă.
Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea.
Să nu se tulbure inima voastră,
nici să nu se teamă” (In 14,27).


16 august 2017 

Miercuri din săptămâna a 19-a de peste an
Ss. Ştefan, rege *; Rochus, pelerin
Dt 34,1-12; Ps 65; Mt 18,15-20

LECTURA I
Moise, slujitorul Domnului, a murit în ţara Moab. Nu s-a mai ridicat în Israel profet ca Moise.
Citire din cartea Deuteronomului 34,1-12
În zilele acelea, Moise a urcat din stepele Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care este în dreptul Ierihonului. Domnul i-a arătat toată ţara: de la Galaad până la Dan, 2 tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim şi a lui Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea Mediterană, 3 partea de sud, împrejurimile văii Ierihonului, Cetatea Palmierilor, până la Ţoar. 4 Domnul i-a zis: „Aceasta este ţara pe care am jurat-o lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, zicând: «O voi da descendenţei tale”. Ţi-am arătat-o înaintea ochilor tăi, dar acolo tu nu vei trece”. 5 Moise, slujitorul Domnului, a murit acolo, în ţara Moab, după cuvântul Domnului. 6 L-a îngropat în vale, în ţara Moab, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni nu-i ştie mormântul până în ziua de azi. 7 Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise şi puterea nu-l lăsase. 8 Fiii lui Israel l-au plâns pe Moise în stepele Moabului timp de treizeci de zile. Şi s-au sfârşit zilele de plâns şi jale pentru Moise. 9Iosue, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, căci Moise îşi pusese mâinile peste el. Fiii lui Israel au ascultat de el şi au făcut aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 10 Nu s-a mai ridicat în Israel profet ca Moise, pe care să-l fi cunoscut Domnul faţă către faţă, 11 potrivit cu toate semnele şi minunile pe care Domnul l-a trimis să le înfăptuiască în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, a tuturor slujitorilor săi şi a întregii sale ţări 12 şi potrivit cu mâna sa puternică şi cu toate faptele mari, înfricoşătoare, pe care le-a înfăptuit Moise înaintea întregului Israel.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),1-3a.5 şi 16-17 (R.: cf. 20a şi 9a)
R.: Binecuvântat să fie Dumnezeu, ocrotitorul vieţii noastre!

1 Strigaţi de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
3a Spuneţi-i lui Dumnezeu:
„Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea fiilor oamenilor.
16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu!
17 Am strigat către el cu gura mea
şi buzele mele au început să-l preamărească! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, mergi şi mustră-l numai între patru ochi! Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi, «pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declaraţia a doi sau trei martori!» 17 Dacă refuză să-i asculte şi pe ei, spune-l Bisericii! Iar dacă refuză să asculte şi de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş! 18 Adevăr vă spun: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer. 19 Iarăşi vă spun: dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo, în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnu

%d blogeri au apreciat: