Arhiva pentru august 21st, 2017

Ce îți lipsește pentru a fi fericit?

Vocatii„Trei bucurii și un regret” ar fi un nume potrivit pentru a descrie fragmentul evanghelic pe care Biserica ni-l propune pentru această zi.

O primă bucurie este izvorâtă din faptul că tânărul din evanghelie a știut la cine să alerge pentru a găsi răspuns la frământările sale. „Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viaţa veşnică?” (Mt 19,16). Este un mare har să știi să cauți răspunsul în „locul” potrivit, la persoana potrivită. Câți dintre noi nu rătăcim căutând răspunsuri pentru frământările noastre în cărți, emisiuni, persoane etc. ale căror sfaturi nu au nimic în comun cu numele de creștin? De câte ori am îndrăznit ca tocmai în mijlocul celor mai agitate furtuni din viața noastră să ne oprim și, îngenunchiați în fața Preasfântului Sacrament, să-l întrebăm pe Domnul: „Învățătorule, ce trebuie să fac în această situație? Doamne, ce trebuie să aleg? Ce trebuie să spun”? Să ne analizăm astăzi și să vedem unde și cum căutăm răspuns pentru frământările noastre. De fapt, care este întrebarea care ne frământă cel mai mult astăzi? Dacă stăm în liniște, ce ne spune Domnul, care este soluția pe care el ne-o oferă?

Tocmai în acest răspuns al Mântuitorului avem cea de a doua bucurie. Plin de generozitate, el ne răspunde, evidențiind libertatea noastră: „Dacă vrei…” (cf. Mt 19,21). Acesta este Dumnezeul nostru: un adevărat gentleman, un „domn” care ni se propune, nu ni se impune. Trebuie să îndepărtăm din viața noastră imaginea unui Dumnezeu care ni se impune și care ne sufocă libertatea. Dumnezeu este cea mai delicată existență. Însă, în același timp, această delicatețe a sa nu trece nici peste libertatea noastră de a greși și de a suporta consecințele: suferim din cauza păcatelor noastre, din cauza proastei gestionări a libertății, din cauza că am refuzat binele.

Câți dintre noi, ascultând lista Domnului, pot spune asemenea tânărului: „Toate acestea le-am păzit”? Cei care aleg mereu binele, cei care iubesc libertatea de a fi bun, cunosc cel mai bine sentimentul pe care îl aduce cea de a treia bucurie, fericirea care se află tocmai în aceste cuvinte: „Toate aceste porunci le-am păzit” (cf. Mt 19,20). Ce tânăr exemplar… până în acest punct.

Dar după trei bucurii, iată și un regret: „Bogățiile acestei lumi” l-au împiedicat să facă alegerea decisivă de a-l urma pe Isus. Tristă și regretabilă alegere în care de multe ori ne regăsim noi înșine. Avem „lucruri” care ne țin departe de Cristos, de „comoara din cer”.

Să alergăm astăzi la Domnul și să-l facem singurul nostru învățător.. Să căutăm la el răspunsuri pentru frământările noastre. Să ascultăm în tăcere cuvântul său. Să fim atenți la propunerile sale. Și tot de la el, Domnul și Dumnezeul nostru, să cerem și harul de a împlini ceea ce el știe că este cel mai potrivit pentru viața noastră.


Întreabă-l pe Domnul ce îți lipsește pentru a fi fericit, pentru a fi desăvârșit!


21 august 2017 

Luni din săptămâna a 20-a de peste an
Sf. Pius al X-lea, pp. **
Jud 2,11-19; Ps 105; Mt 19,16-22

LECTURA I
Domnul a ridicat judecători, însă ei n-au ascultat nici de judecători.
Citire din cartea Judecătorilor 2,11-19
În zilele acelea, fiii lui Israel au făcut ceea ce nu-i plăcea Domnului şi au început să slujească baalilor. 12 L-au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care i-a scos din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau: s-au închinat înaintea lor şi au provocat mânia Domnului. 13 L-au părăsit pe Domnul şi i-au slujit pe Baal şi Astartele. 14Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel, i-a dat în mâinile prădătorilor care i-au prădat, i-a vândut în mâinile duşmanilor lor de jur împrejur şi nu au mai putut să stea împotriva duşmanilor lor. 15 Oriunde ieşeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău, după cum spusese Domnul şi după cum Domnul le jurase. Şi erau foarte strâmtoraţi. 16 Domnul a ridicat judecători, ca să-i elibereze din mâna celor care-i prădau. 17 Ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci s-au desfrânat cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. S-au îndepărtat repede de la calea pe care au umblat părinţii lor ascultând de poruncile Domnului. Ei nu au făcut aşa. 18 Când Domnul ridica judecători pentru ei, Domnul era cu judecătorul şi-i elibera din mâna duşmanilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului i se făcea milă de suspinele lor din cauza celor care îi asupreau şi îi subjugau. 19 Când judecătorul murea, se întorceau şi deveneau mai răi decât părinţii lor, mergând după alţi dumnezei, slujindu-le şi închinându-se lor, nu părăseau lucrurile lor şi calea lor cea rea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 105(106),34-35.36-37.39-40.43ab şi 44 (R.: 4a)
R.: Aminteşte-ţi de noi, Doamne, din îndurare faţă de poporul tău!

34 N-au nimicit popoarele,
aşa cum le spusese Domnul.
35 Ei s-au amestecat cu neamurile păgâne
şi au învăţat faptele lor. R.

36 Au slujit la idolii lor,
care au devenit pentru ei capcană.
37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele demonilor. R.

39 S-au întinat prin faptele lor,
s-au desfrânat prin obiceiurile lor.
40 Atunci, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său,
i s-a făcut silă de moştenirea sa. R.

43ab De mai multe ori i-a eliberat,
dar ei s-au revoltat prin planurile lor.
44 Totuşi s-a uitat la strâmtorarea lor
când le-a auzit strigătul. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,16-22
În acel timp, iată că a venit un om la Isus şi i-a zis: „Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viaţa veşnică?” 17 El i-a zis: „De ce mă întrebi despre ceea ce este bun? Unul este Cel Bun; dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile!” 18 L-a întrebat: „Care?” Atunci Isus i-a zis: „Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! 19 Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta! şi: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” 20 Tânărul i-a zis: „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?” 21 Isus i-a zis: „Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!” 22 Când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat întristat, pentru că avea multe bogăţii.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: