Arhiva pentru august 22nd, 2017

Să fim oameni ai păcii

Maica noastra MariaCâtă mângâiere așază în inima noastră cuvintele profetului Isaia în această zi de sărbătoare: „Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ținutul întunecat a strălucit o lumină” (Is 9,1). Noi suntem poporul Domnului. Noi suntem cei care umblam în întuneric și rătăceam. Însă Domnul ne-a smuls de pe căile greșite și ne-a pus sub cârmuirea unei Regine-mamă. Suntem apărați de mantia ocrotitoare a Reginei păcii. Suntem călăuziți de Maica bunului sfat. Suntem în brațele celei care a devenit Cauza bucuriei noastre. Să tresalte de bucurie inima noastră și să cânte: „Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac”. Să binecuvântăm înțelepciunea Tatălui care „și-a aplecat privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ” și ne-a așezat în prezența și sub ocrotirea Reginei universului (cf. Ps 112,2.6).

Omenirea întreagă are nevoie de prezența celei care, ascultând și crezând celor spuse ei de Domnul, l-a dăruit lumii pe Mântuitorul. Avem nevoie ca în mijlocul nostru să fie din nou Cristos, cel numit de profetul Isaia „sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5). Vrem ca „Doamna și stăpâna noastră” să-l poarte pe Principele păcii în toate acele colțuri încercate de violență, de ură, de război. Sunt prea multe inimii care suferă pe nedrept. Sunt prea multe popoare și familii care suspină de dorul păcii. Sunt prea multe suflete care au nevoie de o Regină a păcii, de sfânta Născătoare de Dumnezeu.

Privind la Principele păcii și la Regina păcii să fim oameni ai păcii. Să ne rugăm pentru pace. Mâinile noastre să se înalțe în această zi spre cer, spre tronul măririi de unde așteptăm mântuirea, ziua judecății și a dreptății. Prin mijlocirea Reginei universului implorăm și așteptăm domnia Principelui păcii convinși fiind împreună cu profetul Isaia că stăpânirea lui va crește, iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; va domni pe tronul lui David și peste împărăția lui; el își va întări împărăția întemeind-o pe judecată și dreptate, de acum și până în veac. Acestea le va face Domnul oștirilor în iubirea sa fără margini (cf. Is 9,6).

Omenirea are nevoie de pacea care poate fi asigurată doar de o Regina „binecuvântată între femei”, de o Regină plină de umilință, de o Regină care în fața Domnului nu ezită să-și mărturisească iubirea, credința și ascultarea: „Iată, slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38). Această Regină, înveșmântată în strălucirea umilinței, îl poartă astăzi în mijlocul nostru pe Principele păcii și ne îndeamnă spre mântuirea și bucuria noastră: „Faceți tot ce vă va spune”. Iar el ne arată și astăzi singura cale spre pace: să ne iubim unii pe alții (cf. In 2,5; 13,34)!


„Tu ești slava Ierusalimului,
tu ești bucuria lui Israel,
tu ești cinstea neamului nostru”,
fecioară Marie, Regina cerului și a pământului,
regina inimilor noastre.


22 august 2017 

Marţi din săptămâna a 20-a de peste an
Sf. Fc. Maria, Regină **
Is 9,1-6; Ps 112; Lc 1,26-38

LECTURA I
Un fiu ne-a fost dat.
Citire din cartea profetului Isaia 9,1-6
Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul umbrei morţii a strălucit o lumină. 2 Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriş şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii. 3 Căci tu ai sfărâmat jugul care-l apăsa, toiagul de pe umerii săi şi nuiaua celui care-l oprima ca în ziua de la Madian. 4 Căci orice încălţăminte zgomotoasă şi orice manta învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. 5 Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui şi va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veşnic, principe al păcii, 6 ca întinderea stăpânirii lui şi a păcii să nu aibă sfârşit pe tronul lui David şi, în regatul lui, să-l întărească şi să-l facă stabil prin judecată şi prin dreptate de acum şi pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va face aceasta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2)
R.: Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui,
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

7 El ridică pe cel sărac din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman,
8 pentru ca să-l aşeze alături de cei nobili,
de nobilii poporului său. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a; 42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! 38 Atunci, Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: