Arhiva pentru august 23rd, 2017

„Băgarea beţelor în roate” ca metodă de lucru şi vocaţie nesaturată!

Businesswomen with PlantsMulți dintre noi am observat, cel puţin o dată, că există unii oameni, semeni de-ai noştri, uneori chiar prieteni, rude sau vecini, care nu sunt atât de preocupaţi să ajungă ei cineva, să progreseze, să se realizeze pe ei înşişi, pe cât de preocupaţi sunt să-i împiedice pe alţii. Altfel spus, sunt unii oameni care au „băgarea beţelor în roate” ca metodă de lucru şi vocaţie nesaturată! Şi sunt unii care zilnic se hrănesc din astfel de fapte şi apoi, după o zi foarte rodnică într-o astfel de activitate, merg la culcare, aparent, destul de liniştiţi. Este zdrobitor pentru inimă când eşti victima celui pe care tu îl privești ca apropiat, prieten sau vecin sau rudă, şi el, tocmai el, îţi este mereu potrivnic.

Oare de ce nu ne iubim între noi? Oare de ce suntem invidioşi pe reuşita sau câștigul celuilalt? De ce nu vedem cu ochi buni faptul că un altul poate fi mai bun, mai capabil, mai generos decât noi? Oare de ce trăim mereu pentru a ne compara cu alții? Oare de ce înăbușim în noi calități bune și lăsăm invidia, lăsăm spinii geloziei să domnească asupra noastră și asupra relațiilor noastre? (cf. Jud 9,14-15).

Cristos însuși a simțit această răutate și invidie din partea consătenilor săi, atunci când l-au dus pe creasta muntelui ca să-l arunce în prăpastie. Vecinii lui, consătenii lui, cei care au beneficiat de prezenţa şi poate chiar și de minunile lui, au privit cu „ochi răi faptul că el era bun”, că el era mai bun decât ei. Oare de ce nu s-au entuziasmat văzând că dintre ei, tocmai dintre ei, s-a ridicat unul atât de mare, unul atât de înţelept, unul atât de puternic? (cf. Lc 4,14-30; Mt 20,15).

Privind la sfânta evanghelie din această zi, cât de apăsătoare sunt cuvintele Domului, care ne au de atâtea ori ca destinatari: „Prietene, nu te nedreptăţesc. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? Ia ceea ce este al tău şi du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca şi ţie. Nu-mi este permis oare să fac ceea ce vreau cu ceea ce este al meu? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?” (Mt 20,13-15). Dincolo de lucrurile care ne întristează sau pe care nu le înțelegem, printre realitățile cele mai triste din viața noastră rămân tocmai răutatea, invidia, întristarea cauzată de binele celuilalt.

Deși am primit atâtea daruri din partea Domului, deși el și-a respectat cu fidelitate angajamentele față de noi, deși suntem zilnic copleșiți cu binecuvântările sale, murmurăm împotriva binelui care i se întâmplă aproapelui. Cât de ușor cedăm acestei ispite și ne manifestăm nemulțumirea! Oare de ce vedem cu ochi răi faptul că Domnul este bun și cu aproapele, mai ales că această bunătate se manifestă și față de noi?


Nu privi spre celălalt pentru a te compara cu el,
ci privește-l pentru a-l iubi și sluji.
Invidia și răutatea este otrava pe care Diavolul ne-o pune în suflet
pentru a ne împotrivi bunătății și planurilor lui Dumnezeu.


23 august 2017 

Miercuri din săptămâna a 20-a de peste an
Ss. Roza de Lima, fc. *; Flavian, ep.
Jud 9,6-15; Ps 20; Mt 20,1-16a

LECTURA I
Aţi cerut un rege, deşi Dumnezeu era regele vostru.
Citire din cartea Judecătorilor 9,6-15
În zilele acelea, toţi locuitorii din Sihem şi toată casa lui Milo s-au adunat, s-au dus şi l-au făcut rege pe Abimelec lângă stejarul lui Muţab, care este în Sihem. 7 I-au zis lui Iotam şi el s-a dus, s-a aşezat pe vârful muntelui Garizim, şi-a ridicat glasul şi le-a zis: „Ascultaţi-mă, bărbaţi din Sihem, şi Dumnezeu să vă asculte! 8 Copacii au plecat să ungă un rege. Ei i-au zis măslinului: «Domneşte tu peste noi!» 9 Dar măslinul le-a zis: «Oare mă voi lipsi de untdelemnul meu prin care se cinstesc Dumnezeu şi oamenii, ca să mă clatin deasupra copacilor?» 10 Copacii i-au zis smochinului: «Vino tu şi domneşte peste noi!» 11 Dar smochinul le-a răspuns: «Oare mă voi lipsi eu de dulceaţa mea şi de fructele mele gustoase, ca să vin să mă clatin deasupra copacilor?» 12 Copacii au zis viţei-de-vie: «Vino tu şi domneşte peste noi!» 13 Dar viţa-de-vie le-a răspuns: «Oare mă voi lipsi eu de vinul meu, care îi înveseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni, ca să vin şi să mă clatin deasupra copacilor?» 14 Atunci toţi copacii i-au zis spinului: «Vino tu şi fii rege peste noi!» 15 Dar spinul le-a răspuns copacilor: «Dacă într-adevăr vreţi să mă ungeţi ca rege peste voi, veniţi şi adăpostiţi-vă la umbra mea; dacă nu, să iasă un foc din spini şi să mistuie cedrii Libanului!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 20(21),2-3.4-5.6-7 (R.: 2a)
R.: Regele se bucură, Doamne, de puterea ta!

2 Doamne, regele se bucură de puterea ta
şi de mântuirea ta tresaltă de bucurie atât de mult!
3 Tu i-ai dat după dorinţa inimii
şi cererea buzelor sale tu n-ai respins-o. R.

4 L-ai întâmpinat cu binecuvântări alese
şi i-ai pus pe frunte o cunună de aur curat.
5 El a cerut de la tine viaţă şi tu i-ai dat-o,
lungime de zile în veac şi de-a pururi. R.

6 Slava lui este mare datorită mântuirii tale,
strălucire şi măreţie aşezi deasupra lui.
7 L-ai pus pe el ca binecuvântare pentru totdeauna;
tu l-ai umplut de bucurie înaintea feţei tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere; el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,1-16a
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineaţă ca să tocmească lucrători în via sa. 2 După ce s-a înţeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. 3 Ieşind la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă 4 şi le-a spus: «Mergeţi şi voi în vie şi ceea ce este drept vă voi da!” 5 Iar ei au plecat. Din nou a ieşit pe la ceasul al şaselea şi la al nouălea şi a făcut la fel. 6 Apoi a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea şi a găsit pe alţii stând şi le-a spus: «De ce staţi aici toată ziua degeaba?» 7 I-au spus: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». El le-a zis: «Mergeţi şi voi în vie!» 8 Când s-a lăsat seara stăpânul viei a spus administratorului său: «Cheamă lucrătorii şi dă-le plata, începând de la cei din urmă şi până la cei dintâi». 9 Venind cei de la ceasul al unsprezecelea, au primit câte un dinar. 10Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au primit şi ei câte un dinar. 11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului casei, 12 zicând: «Aceştia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi, care am suportat greutatea zilei şi arşiţa”. 13 Dar el, răspunzând unuia dintre ei, a zis: «Prietene, nu te nedreptăţesc. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? 14 Ia ceea ce este al tău şi du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca şi ţie. 15 Nu-mi este permis oare să fac ceea ce vreau cu ceea ce este al meu? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?» 16a Astfel, ultimii vor fi primii”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: