Arhiva pentru august 24th, 2017

RMN duhovnicesc

Am fost la clinica lui Dumnezeu pentru un control de rutină.

Am constatat că sănătatea mea e tare șubredă.

Când Dumnezeu mi-a luat tensiunea, am văzut că umilința mea era foarte mică.

La măsurarea temperaturii, termometrul a înregistrat 40 de grade de neliniște. Dumnezeu mi-a făcut electrocardiogramă și m-a diagnosticat cu o anumită lipsă de iubire, pentru că arterele mele erau astupate de orgoliu.

Am trecut apoi la

Perla Suferinţei

rmn”Am fost la clinica lui Dumnezeu pentru un control de rutină.

Am constatat că sănătatea mea e tare șubredă.

Când Dumnezeu mi-a luat tensiunea, am văzut că umilința mea era foarte mică.

La măsurarea temperaturii, termometrul a înregistrat 40 de grade de neliniște. Dumnezeu mi-a făcut electrocardiogramă și m-a diagnosticat cu o anumită lipsă de iubire, pentru că arterele mele erau astupate de orgoliu.

Am trecut apoi la secția de ortopedie, pentru că am observat că nu reușeam să merg braț la braț cu frații mei, nici să ofer o îmbrățișare frățească, deoarece aveam amputații cauzate de ranchiună.

Pe lângă acestea, mi-a descoperit un anumit grad de miopie dat fiind faptul că nu reușeam să văd dincolo de greșelile celorlalți.

Când mi s-a făcut testul pentru auz, Dumnezeu mi-a zis că eram uneori surd la sfaturile Sale, drept urmare mi-a oferit o consultație gratuită grație marii…

Vezi articolul original 94 de cuvinte mai mult

Feriți-vă de aluatul fariseilor, care este ipocrizia

ipocrizie fatarnicie si mastiCâtă fericire pe chipul lui Cristos când întâlnește un om în care nu este viclenie, ipocrizie. Cu câtă bucurie și speranță a privit spre cel pe care avea să-l facă apostolul său și a spus: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!” (In 1,47). Și ca să conștientizăm toți cât de importantă este sinceritatea inimii pentru Domnul, într-o zi, pe când mulțimea se călca în picioare ca să-l vadă și mii de oameni așteptau nerăbdători să-i asculte cuvântul, Domnul a spus: „Feriți-vă de aluatul fariseilor, care este ipocrizia!” Fugiți de viclenie (cf. Lc 12,1).

Apostolii, printre care și sfântul Bartolomeu, după ce au cunoscut fericirea de a-și purifica inima și de a se lepăda de orice fel de viclenie, au devenit „pietre de iaspis cristalin”, s-au înveșmântat în splendoarea gloriei lui Dumnezeu, acea splendoare lângă care nu poate rezista nicio prefăcătorie. De aceea, prin predica lor și mai ales prin viața lor, ei ne cheamă și pe noi la purificarea vieții. Ne spune apostolul Petru: „Dacă într-adevăr am gustat și am văzut cât de bun este Domnul, trebuie să îndepărtăm de la noi toată răutatea și orice înșelăciune, ipocrizie, invidie și orice vorbire de rău, ca niște copii de curând născuți care doresc laptele spiritual, curat, ca să creștem prin el spre mântuire” (cf. 1Pt 2,1-3). La fel ne îndeamnă și apostolul Iacob: „Lăsați la o parte orice murdărie și toată răutatea; primiți cu blândețe cuvântul care a fost sădit în voi și care poate mântui sufletele voastre. Căutați să împliniți cuvântul, nu numai să-l ascultați, înșelându-vă pe voi înșivă” (Iac 1,21-22).

Zilnic, de două mii de ani, Biserica îl prezintă și îl oferă lumii „pe cel despre care au scris Moise în Lege şi Profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret” (In 1,45). Noi înșine suntem în fiecare zi destinatarii Evangheliei până în ziua în care „vom vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului” (In 1,51). Însă noi cum ne apropiem de Cristos? Nu cumva suntem și noi încercați de neîncrederea care domnea în inima lui Natanael, cunoscut și sub numele de Bartolomeu (cf. Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,14)? Atenție, Natanael, după ce l-a întâlnit și cunoscut pe Cristos, a devenit ucenicul său! Reușim și noi ca, lepădând orice prefăcătorie, să spunem împreună cu el: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel” (In 1,49)?

Dacă vrem să ne apropiem de Cristos și să-l urmăm, să îndepărtăm de la noi viclenia, viața dublă. Să ne eliberăm de orice formă de ipocrizie pentru a deveni, prin cuvinte și fapte, martorii Domnului. Doar eliberați de „aluatul farizeilor” vom putea merge cu seninătate și sfințenie spre ziua în care „vom vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului”.


Numai cine crede fără prefăcătorie în adevărul pe care îl predică
este dispus să-și dea viața pentru acel adevăr.


24 august 2017 

Joi din săptămâna a 20-a de peste an
SF. BARTOLOMEU, ap.
Ap 21,9b-14; Ps 144; In 1,45-51

LECTURA I
Pe temeliile cetăţii erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai mielului.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,9b-14
Îngerul a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino şi-ţi voi arăta mireasa, soţia mielului!” 10 Şi m-a luat în duh pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, care cobora din cer, de la Dumnezeu. 11 Ea avea gloria lui Dumnezeu. Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preţ, ca a unei pietre de iaspis cristalin. 12 Ea avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar deasupra porţilor erau doisprezece îngeri şi numele înscrise, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel: 13 la răsărit, trei porţi; la miazănoapte, trei porţi; la miazăzi, trei porţi şi la apus, trei porţi. 14 Iar zidul cetăţii avea douăsprezece temelii şi pe ele erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai mielului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12)
R.: Sfinţii tăi, Doamne, cântă slava împărăţiei tale.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscute
tuturor oamenilor faptele puterii tale
şi gloria plină de strălucire a domniei tale!
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 1,49b
(Aleluia) Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,45-51
În acel timp, Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis: „L-am găsit pe cel despre care au scris Moise în Lege şi Profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 Dar Natanael i-a zis: „Poate fi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino şi vezi!” 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!” 48 Natanael i-a zis: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns şi i-a zis: „Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin”. 49Natanael i-a răspuns: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 Isus a răspuns şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului”.

Cuvântul Domnului