Arhiva pentru septembrie 1st, 2017

Decalogul manipulării prin mass-media

1. Poporul trebuie să fie mereu ocupat cu altceva decât cu problemele lui adevărate.
2. Poporul trebuie să creadă că cei care îi conduc sunt salvatorii naţiunii. Pentru ca totul să fie credibil inventează false ameninţări, ori creează probleme grave, care îngrijorează şi angajează opinia publică, iar apoi oferă soluţiile.
3. Poporul trebuie permanent pregătit pentru mai rău Pentru aceasta: Mecanismele propagandei “albe” (oficială, integral asumată de guvern), “gri” (parţial asumată) şi “negre” (niciodată asumată) trebuie să promoveze imaginea unui guvern în permamenţă preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot mai sumbre ale viitorului.
4. Poporul trebuie să creadă că şi ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trai mai rău este tot pentru binele său.
5. Poporul trebuie să aibă o gândire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte.
6. Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul emoţiilor (ieşirile în stradă sunt privite de aleşi ca ceva dăunător societăţii, care are repercusiuni asupra economiei).
7. Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine(inaugurarea câtorva km de autostradă, mărirea salariilor cu un procent mic, zile libere etc), care să-i ocupe timpul şi să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare.
8. Poporul nu trebuie să aiba acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă şi obiectivă.
9. Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei.
10. Poporul nu trebuie să creadă în existenţa mijloacelor oficiale de manipulare.

Un text pe care multe surse online îl atribuie lui Noam Chomsky, dar care, în realitate, îi aparține lui Sylvain Timsit.

Și, în cazul în care vă interesează să vedeți cum puteți fi manipulați fără a vă da seama, vă recomand să priviți celebrul experiment al liftului realizat de Solomon Asch.


manipulare

Articol preluat de pe http://webcultura.ro/decalogul-manipularii-prin-mass-media/ 

Earth Song și Ziua pentru îngrijirea creației…

„Dumnezeu ne-a dăruit o grădină mănoasă, dar o transformăm într-o întindere poluată de dărâmături, deșerturi și mizerie (Enciclica Laudato si’, 161). Nu putem să capitulăm sau să fim indiferenți față de pierderea biodiversității și față de distrugerea ecosistemelor, adesea provocate de comportamentele iresponsabile și egoiste. Din cauza noastră, mii de specii nu vor da glorie lui Dumnezeu cu existența lor nici nu ne vor putea comunica propriul mesaj. Nu avem dreptul” (Papa Francisc, Mesaj cu ocazia Zilei de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației)

Mesajul papei Francisc poate fi citit aici: Mesaj cu ocazia Zilei de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației 

 

 

Ție chiar îți pasă? Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației

creatiaLa începutul acestei luni de toamă, printre zecile de munci și planuri, răsună cuvântul lui Cristos și chemarea Bisericii: „Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să staţi în picioare în faţa Fiului Omului” (cf. Lc 21,36)! Veghere și rugăciune!

Fiecare știe și are modul său de a percepe și de a trăi rugăciunea. Ne rugăm acasă și la Biserică, ne rugăm singuri și cu cei din comunitatea noastră, ne rugăm și cerem mijlocirea sfinților și ocrotirea îngerilor. Însă cum veghem? Ce anume facem pentru ca, prin veghe și rugăciune, să ne pregătim pentru ziua când vom sta în picioare în fața Fiului Omnului?

Cristos ne invită să veghem cu înțelepciune, asemenea fecioarelor din sfânta Evanghelie. Nu este suficient că am fost chemați la mântuire, la banchetul mirelui, ci trebuie să și veghem cu înțelepciune prin fapte pline de iubire, fapte care să ne țină mereu treji. De fapt, înțelepciunea de a veghea se vede prin modul în care punem în practică cuvântul pe care îl primim de la Domnul. Adevărați înțelepți, cei care vor intra la ospățul de nuntă al mirelui, vor fi cei care ascultă și pun în practică cuvântul lui Isus. Toți ceilalți vor fi nevoiți să bată în zadar la porțile cerului, căci vor auzi cele mai triste cuvinte pe care le poate simți o inimă însetată de iubire, de viață, de Dumnezeu: „Adevăr îți spun, nu te cunosc” (cf. Mt 25,12).

Cei care veghează cu înțelepciune pentru a se bucura de împărăția cerurilor, știu cum trebuie să umble pe acest pământ, cum trebuie să pășească prin viața fraților lor, astfel încât să fie plăcuți lui Dumnezeu. Iar apostolul Paul ne amintește astăzi: „Aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră. Să vă feriţi de desfrânare! Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trup în sfinţenie şi cinste, nu în patima poftei ca păgânii, care nu-l cunosc pe Dumnezeu” (cf. 1Tes 4,1-6). Dumnezeu, cel care ne-a chemat la sfințenie, la viață fericită, vrea să îndepărtăm din viața noastră orice formă de necurăție: în gânduri, în cuvinte și în fapte. Atenție: „Cine dispreţuieşte acestea nu-l dispreţuieşte pe un om, ci pe Dumnezeu” (1Tes 4,8).

Și nu în ultimul rând, așa cum trebuie să avem grijă și să veghem asupra trupului nostru, la fel trebuie să avem grijă de întreaga creație. Suntem în Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației, iar papa Francisc ne-a spus că toți avem vocația de „păzitori ai creației”: „Dumnezeu ne-a dăruit pământul pentru a-l cultiva și a-l păzi (cf. Gen 2,15) cu respect și echilibru. A-l cultiva „prea mult” – adică exploatându-l în manieră mioapă și egoistă – și a-l cultiva puțin este păcat” (1 septembrie 2016). Să alungăm din viața noastră orice formă de neglijență față de creație, „casa noastră comună”.


„Voi, care-l iubiţi pe Domnul, urâţi răul” (Ps 96,10).
Răul, în orice formă ni s-ar prezenta,
trebuie să trezească în noi repulsie, scârbă!


1 septembrie 2017 

Vineri din săptămâna a 21-a de peste an
Ss. Egidiu, abate; Iosua
1Tes 4,1-8; Ps 96; Mt 25,1-13

LECTURA I
Aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,1-8
Fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, aşa cum aţi primit de la noi cum trebuie să umblaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, aşa să umblaţi, ca să prisosiţi tot mai mult! 2 Căci voi ştiţi ce învăţături v-am dat în numele Domnului Isus. 3 De fapt, aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră. Să vă feriţi de desfrânare! 4 Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trup în sfinţenie şi cinste, 5 nu în patima poftei ca păgânii, care nu-l cunosc pe Dumnezeu. 6 Nimeni să nu-l asuprească sau să-l înşele în această privinţă pe fratele său, pentru că Domnul răzbună toate acestea, după cum v-am spus şi v-am dat mărturie mai înainte. 7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie. 8 De aceea, cine dispreţuieşte acestea nu-l dispreţuieşte pe un om, ci pe Dumnezeu, care vi-l dă pe Duhul său Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1 şi 2b.5-6.10.11-12 (R.: 12a)
R.: Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul Dumnezeul nostru!

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
2b Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
înaintea stăpânului a tot pământul.
6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd gloria. R.

10 Voi, care-l iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
El păzeşte sufletele credincioşilor săi,
îi va elibera din mâna nelegiuiţilor. R.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina
şi pentru cei cu inima dreaptă, bucuria.
12 Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul
şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,36ac
(Aleluia) Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să staţi în picioare în faţa Fiului Omului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte. 3 Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» 9 Dar cele înţelepte au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!” 10 Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» 12Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului