Arhiva pentru septembrie 6th, 2017

Febra și soacra

Familia si suferinta_boalaCei mai fericiți oameni sunt cei care știu ce au de făcut cu viața lor și reușesc să-și îndeplinească în fiecare zi îndatoririle specificii stării lor. Foarte aproape de fericire sunt și cei care tocmai au descoperit ce anume îi împiedică să slujească, să-și îndeplinească obligațiile zilnice și au luat hotărârea de a lupta împotriva slăbiciunilor lor. Când se vor vindeca, vor fi cuprinși de cea mai înaltă fericire pentru că vor putea să slujească celor din jur cu inima neîmpărțită.

De multe ori nu ne dăm seama câte piedici pune în calea fericirii, ba chiar în calea mântuirii, necunoașterea sau nerecunoașterea propriilor slăbiciuni sau defecte. Dacă suntem cuprinși de „febra” patimilor, a păcatelor și nu recunoaștem, nu-l vom lăsa niciodată pe Cristos să se apropie de noi pentru a ne vindeca. Recunoașterea micimii noastre, a păcatelor noastre, a „febrei” noastre îl face pe Cristos „să se aplece asupra noastră” și să fim vindecați. Nu trebuie să ne atingă, ci este suficient să-și îndrepte privirea spre noi și să pătrundă viața noastră cu atotputernicia cuvântului său. Aceasta pentru că, după cum ne relatează evanghelistul Luca, Isus Cristos nu a atins-o pe soacra lui Petru, ci doar „a poruncit cu asprime febrei și aceasta a lăsat-o” (cf. Lc 4,39). Un singur cuvânt și a tămăduit-o!

Fiecare om are (cel puțin!) o „febră” și fiecare comunitate are (cel puțin!) o „soacră”, o persoană bolnavă care are nevoie de cuvântul atotputernic al lui Cristos pentru vindecare. Să nu privim în jur căutându-i pe cei „bolnavi”, ci să privim spre noi înșine și cu teamă mare și cutremur să spunem: „Oare nu sunt chiar eu cel bolnav? Oare nu sunt tocmai eu cel care, deși sunt cuprins de febra păcatului, nu-mi recunosc greșeala, slăbiciunea? Oare nu sunt tocmai eu cel care tulbur liniștea comunității prin atitudinea mea? Oare eu să fiu, învățătorule?” (cf. Mt 26,20-25).

Doamne, pleacă-ți privirea spre noi și eliberează-ne de febra păcatului. Întărește inima noastră în momentele de ispită și eliberează-ne de căderea în păcat. Purifică viața noastră de febra avariției și a dragostei de bani, de febra bârfei și a invidiei, de febra beției și a necurăției. Prin puterea cuvântului tău, înalță-ne inima spre tine și eliberează-ne de orice indiferență în fața necredinței, a suferinței și a sărăciei. Ajută-ne, Doamne, căci ne recunoaștem slabi, bolnavi, păcătoși. „Ne încredem în bunătatea ta, Doamne, în veci” pentru a fi eliberați. Știm că doar cu sufletul eliberat de orice urmă a febrei te vom putea sluji pe tine în frații noștri (cf. Ps 51,10b).


Atunci când Cristos este lăsat
să facă parte din viața noastră, din comunitatea noastră,
vom simți cu câtă fermitate
el poruncește răului să plece din mijlocul nostru.
Cristos și răul,
Cristos și „febra” păcatului
nu pot locui împreună într-o comunitate, într-o casă, într-o inimă.
Ori Cristos, ori păcatul!
Să alegem!


6 septembrie 2017 

Miercuri din săptămâna a 22-a de peste an
Sf. Zaharia, profet
Col 1,1-8; Ps 51; Lc 4,38-44

LECTURA I
Cuvântul adevărului evangheliei a ajuns până la voi şi în toată lumea.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,1-8
Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, 2 către sfinţii din Colose şi către fraţii credincioşi în Cristos, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru! 3Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne neîncetat pentru voi 4 de când am auzit de credinţa voastră în Cristos Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, 5pentru speranţa rezervată pentru voi în ceruri şi despre care aţi auzit de mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, 6 care a ajuns până la voi şi care aduce rod şi se dezvoltă în toată lumea aşa cum a fost şi la voi din ziua aceea în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, 7 aşa cum aţi învăţat de la Epafras, iubitul nostru colaborator. El este un slujitor credincios al lui Cristos pentru voi 8 şi ne-a făcut cunoscută iubirea voastră în Duhul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 51(52),10.11 (R.: cf. 10b)
R.: Mă încred în bunătatea ta, Doamne, în veci şi pentru totdeauna.

10 Eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin înverzit,
mă încred în bunătatea lui Dumnezeu
în veci şi pentru totdeauna. R.

11 Vreau să te laud în veci
pentru tot ce ai făcut
şi în faţa credincioşilor tăi sper în numele tău,
pentru că tu eşti bun. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 4,18
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea: el m-a trimis să le duc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
Trebuie să vestesc împărăţia lui Dumnezeu şi celorlalte cetăţi, pentru că de aceea am fost trimis.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,38-44
În acel timp, ieşind din sinagogă, Isus a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de o febră mare şi l-au rugat pentru ea. 39 Aplecându-se asupra ei, a poruncit cu asprime febrei şi aceasta a lăsat-o. Ridicându-se îndată, ea îi servea. 40 La apusul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi de diferite boli îi aduceau la el, iar el, punându-şi mâinile peste fiecare dintre ei, îi vindeca: 41 din mulţi ieşeau diavoli care strigau şi spuneau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el, mustrându-i, nu le permitea să vorbească, pentru că ştiau că el este Cristos. 42 După ce s-a făcut ziuă, ieşind, a mers într-un loc pustiu, însă mulţimile îl căutau şi, ajungând până la el, voiau să-l oprească să plece de la ei. 43 Dar el le-a spus: „Trebuie să vestesc împărăţia lui Dumnezeu şi celorlalte cetăţi, pentru că de aceea am fost trimis”. 44 Şi predica prin sinagogile din Iudeea.

Cuvântul Domnului