Arhiva pentru septembrie 7th, 2017

Adevăratul miracol

Psalmul 36 Domnul ma tine de manaMăreția evanghelistului Luca se vede și din modul în care a „pictat” predicarea împărăției lui Dumnezeu. Inspirat de Duhul Domnului, sfântul pictor și evanghelist Luca ne-a lăsat „tablouri” splendide, îmbibate de frumusețea lui Cristos, de fascinația pe care Domnul o exercită asupra oamenilor. Mulțimile se îmbulzesc să-l asculte. Un pescar profesionist (cum era Simon) se lasă instruit în ale pescuitului de un tâmplar, cum era Isus din Nazaret (cf. Lc 5,5). Apoi, când Simon descoperă cine este Domnul, atunci când simte prezența lui Dumnezeu, cade în genunchi și își recunoaște micimea, păcatul: „Îndepărtează-te de mine, căci sunt un om păcătos, Doamne!” (Lc 5,8). Însă Domnul nu se îndepărtează, ci dimpotrivă se apropie de el. Mai mult, îl apropie pe Simon de el: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni!” (Lc 5,10). Iar Simon lasă totul, renunță la toate, și-l urmează. Și astfel devenim martorii unui miracol: omul ascultă de Cristos, omul îl urmează pe Cristos și se lasă transformat de el în „pescar de oameni”!

Tot ceea ce suntem este dar și har! Suntem un miracol, rezultatul iubirii lui Dumnezeu și al părinților noștri. Omenirea întreagă are și astăzi nevoie de miracole în care să se vadă generozitatea lui Dumnezeu. Sau, mai bine spus, omul trebuie să deschidă ochii pentru a vedea și a înțelege adevăratele miracole pe care și astăzi Dumnezeu continuă să le facă în viața sa. Este plin universul nostru de miracole, e plină viața noastră de minuni, iar noi trecem triști sau indiferenți pe lângă ele!

Astăzi, adevăratul miracol surprins de evanghelistul Luca este tocmai chemarea ucenicilor: este mult mai mare minunea ca un om să-și schimbe în mod radical viața și să-l urmeze pe Cristos, decât să prinzi o mare mulțime de pești. Este mult mai mare miracolul să fii chemat și transformat în „pescar de oameni” și trimis în lumea întreagă, decât să fii un excelent pescar pe lacul Genezaret. Iar această minune a transformării omului în „pescar de oameni” continuă până astăzi și face ca Biserica să predice împărăția lui Dumnezeu până la maginile pământului. Acest miracol al chemării oamenilor la sfânta preoție generează și în timpul nostru cea mai mare minune la care mulți dintre noi suntem părtași zi de zi: începând cu apostolii și până la ultimul preot sfințit în aceste zile într-un colț al Pământului, pâinea și vinul devin trupul și sângele lui Cristos. Ce miracol mai mare am dori decât să-l putem vedea și gusta pe Dumnezeu? E un miracol să-l poți primi zi de zi în inima ta pe Cristos!


„Acum consider că toate sunt o pierdere
în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos Isus Domnul meu.
De dragul lui am pierdut toate
și le consider gunoi ca să-l câștig pe Cristos și să mă aflu în el (Fil 3,8-9).
Nimic nu poate fi mai măreț decât cunoașterea lui Isus Cristos.
Nimic!


7 septembrie 2017 

Joi din săptămâna a 22-a de peste an
Sf. Regina, fc. m.
Col 1,9-14; Ps 97; Lc 5,1-11

LECTURA I
El ne-a eliberat de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,9-14
Fraţilor, şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voinţei lui şi de orice înţelepciune şi înţelegere spirituală, 10 pentru ca astfel să umblaţi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiţi plăcuţi în toate, aducând rod prin orice faptă bună şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11 ca să fiţi întăriţi cu toată tăria, după puterea gloriei lui, spre toată statornicia desăvârşită şi îndelunga răbdare, cu bucurie, 12 aducând mulţumire Tatălui care v-a învrednicit să aveţi parte la moştenirea sfinţilor în lumină. 13 El ne-a eliberat de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale. 14 În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 2a)
R.: Domnul a făcut cunoscută mântuirea sa.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

5 Cântaţi Domnului imnuri cu harpa,
cu harpa şi în cântări de psalmi!
6 Sunând din trompetă şi din corn,
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,19
(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul, şi vă voi face pescari de oameni! (Aleluia)

EVANGHELIA
Părăsind toate, l-au urmat pe Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,1-11
În acel timp, pe când mulţimea îl îmbulzea pe Isus, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, 2 a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâţi din ele, spălau năvoadele. 3 Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat s-o îndepărteze puţin de la mal. Aşezându-se, învăţa mulţimile din barcă. 4 Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă năvoadele pentru pescuit!” 5 Răspunzând, Simon i-a spus: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele”. 6 Şi, făcând aceasta, au prins aşa o mare mulţime de peşti, încât li se rupeau năvoadele. 7 Atunci au făcut semne însoţitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit şi au umplut amândouă bărcile, încât erau gata să se scufunde. 8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus, spunând: „Îndepărtează-te de mine, căci sunt un om păcătos, Doamne!” 9 Pentru că îl cuprinsese teama pe el şi pe toţi care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o, 10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoţitorii lui Simon. Însă Isus i-a spus lui Simon: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni!” 11 După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe Isus.

Cuvântul Domnului