Arhiva pentru septembrie 8th, 2017

Pelerinaj la bazilica Maria-Radna

Când eram mic, 8 septembrie era sinonim cu „pelerinaj la bazilica Maria-Radna”, din Dieceza de Timișoara. Fiecare călătorie era o aventură: bunica mă ducea să-mi cunosc și să învăț să-mi iubesc „Mama”. Eram fascinat de lumea adunată acolo. Locul părea destinat miracolelor. Totul era bine și frumos până când începeam să ascult un fragment evanghelic încărcat cu nume pe care nici măcar nu reușeam să le pronunț: „Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham…” (cf. Mt 1,1-16). Nu înțelegeam rostul numelor, dar mi se părea atât de frumos sfârșitul: „Dumnezeu-cu-noi” (Mt 1,23). Toate acele nume, toată viața lor, toată istoria lor – care, de fapt, este istoria mântuirii noastre – aveau un singur rost: ca Dumnezeu să fie cu noi, să fie în mijlocul nostru, să se facă om asemenea mie.

Din Sfânta Scriptură și învățătura Bisericii, apoi și prin pelerinaje și rugăciuni, în special rugăciunea sfântului Rozariu și Îngerul Domnului, am învățat să o cunoaștem pe sfânta fecioară Maria. Am înțeles că Dumnezeu are un plan de mântuire cu omenirea, iar pentru împlinirea acestui plan avea nevoie de o femeie „plină de har”. Dumnezeu avea nevoie de o mămă pentru a deveni trup, pentru ca omul să-l poată vedea, auzi, atinge pe Emanuel, pe „Dumnezeu-cu-noi”, pe cel care a mântui poporul de păcate. Tot ceea ce Dumnezeu căuta a găsit în Maria, în fecioara din Nazaret pe care a ales-o ca mamă a sa și mama a noastră, maica lui Cristos și maica Bisericii.

Să facem sărbătoare: este ziua de naștere a Mamei noastre. Să alergăm la ea și, așezați la picioarele ei, să reînnoim iubirea și devoțiunile noastre. Să ne apropiem de ea și să-i spunem: „Vorbește-ne, Mamă, despre Isus”. Ea l-a cunoscut cel mai bine. Ea l-a iubit cel mai mult. Ea ne arată frumusețea lui Isus din Nazaret, iubirea sa pentru oameni. Totul! Să ne lăsăm astăzi inima inundată de iubirea pe care Dumnezeu o poartă omenirii și care se manifestă prin această naștere a Preacuratei. Să conștientizăm ce „Mamă” minunată ni se naște astăzi și să-l preamărim pe Dumnezeu pentru fidelitatea și bunătatea sa.

Iată, planurile lui Dumnezeu se îndeplinesc. Toate! El face și astăzi lucruri minunate astfel încât și tu, și eu, și fiecare om să putem spune împreună cu „Doamna înveșmântată în soare”: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul… căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic și numele lui e sfânt” (cf. Ap 12,1; Lc 1,46.49). Domnul a făcut și face în viața noastră lucruri minunate tocmai prin faptul că ne-a inclus în planul său de mântuire: ne cunoaște, ne-a chemat și ne-a rânduit să fim asemenea chipului Fiului său, Isus, Fiul Mariei (cf. Rom 8,28-29).


Zilnic alergăm „sub ocrotirea ta,
sfântă Născătoare de Dumnezeu,
nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre,
ci ne mântuieşte oricând de toate primejdiile,
Fecioară slăvită şi binecuvântată”.


8 septembrie 2017 

Vineri din săptămâna a 22-a de peste an
NAŞTEREA SF. FC. MARIA; Sf. Toma din Villanova, ep.
Mih 5,1-4a (Rom 8,28-30); Ps 12; Mt 1,1-16.18-23 (Mt 1,18-23);

LECTURA I
Va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte.
Citire din cartea profetului Miheia 5,1-4a
Aşa spune Domnul: „Tu, Betleem Efrata, eşti mic ca să fii printre locurile de seamă ale lui Iuda; din tine va ieşi, pentru mine, cel care va fi stăpânitor în Israel: originile lui sunt de demult, din zilele veşniciei. 2 De aceea, îi va lăsa până la timpul când cea care trebuie să nască va naşte şi restul fraţilor săi se vor întoarce la fiii lui Israel. 3 Va sta şi va paşte cu puterea Domnului şi cu mărirea numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui, căci el îi va face să se mărească până la marginile pământului. 4a El va fi pacea”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât, i-a şi chemat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,28-30
Fraţilor, ştim că toate conlucrează spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemaţi după planul lui. 29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a şi rânduit să fie asemenea chipului Fiului său, aşa încât el să fie primul născut între mulţi fraţi; 30pe cei pe care de mai înainte i-a rânduit, i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a şi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceştia i-a şi glorificat.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 12(13),6ab.6bc (R.: Is 61,10)
R.: Mă voi bucura în Dumnezeul meu.

6ab Eu am încredere în milostivirea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta. R.

6bc Voi cânta Domnului,
pentru că m-a copleşit cu daruri. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Fericită eşti, Sfântă Fecioară Marie, şi vrednică de toată lauda, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Cristos, Dumnezeul nostru! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-16.18-23
Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham: Abraham i-a dat naştere lui Isaac; Isaac i-a dat naştere lui Iacob; Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui; 3 Iuda le-a dat naştere lui Fares şi lui Zara din Tamar; Fares i-a dat naştere lui Esrom; Esrom i-a dat naştere lui Aram; 4 Aram i-a dat naştere lui Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason; Naason i-a dat naştere lui Salmon; 5 Salmon i-a dat naştere lui Booz din Rahab; Booz i-a dat naştere lui Obed din Rut; Obed i-a dat naştere lui Iese; 6 Iese i-a dat naştere lui David, regele. David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie; 7 Solomon i-a dat naştere lui Roboam; Roboam i-a dat naştere lui Abía; Abía i-a dat naştere lui Asaf; 8 Asaf i-a dat naştere lui Iosafat; Iosafat i-a dat naştere lui Ioram; Ioram i-a dat naştere lui Ozia; 9 Ozia i-a dat naştere lui Ioatam; Ioatam i-a dat naştere lui Ahaz; Ahaz i-a dat naştere lui Ezechia; 10 Ezechia i-a dat naştere lui Manase; Manase i-a dat naştere lui Amos; Amos i-a dat naştere lui Iosia; 11 Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui, în timpul deportării în Babilon. 12 După deportarea în Babilon, Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel; Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel; 13 Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud; Abiud i-a dat naştere lui Eliachim; Eliachim i-a dat naştere lui Azor; 14 Azor i-a dat naştere lui Sadoc; Sadoc i-a dat naştere lui Ahim; Ahim i-a dat naştere lui Eliud; 15 Eliud i-a dat naştere lui Eleazar; Eleazar i-a dat naştere lui Matan; Matan i-a dat naştere lui Iacob; 16 Iacob i-a dat naştere lui Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos. 18 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună, a vrut să o lase în ascuns. 20Cugetând el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. 22Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel”, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.

Cuvântul Domnului