Arhiva pentru septembrie 16th, 2017

Oameni care au iubit Biserica

Cornel si CiprianDespre „păstorii plini de râvnă și martirii nebiruiți” sărbătoriți astăzi se spune că „în vremuri de mare restriște, au păstorit foarte bine Biserica prin scrieri și fapte bune”. Adesându-se sfântului Cornelui printr-o scrisoare, sfântul Ciprian a spus: „Frate preaiubit, Domnul, în providența sa, ne avertizează că este iminentă ora încercării. Dumnezeu, în bunătatea sa și în grija sa față de mântuirea noastră, ne dă sugestiile sale benefice în vederea apropiatei noastre bătălii. Ei bine, în numele acelei iubiri, care ne leagă reciproc, să ne ajutăm, perseverând împreună cu tot poporul în posturi, în vegheri și în rugăciune. Acestea sunt pentru noi acele arme cerești care ne fac să fim statornici, puternici și perseverenți. Acestea sunt armele spirituale și săgețile divine care ne ocrotesc”.

Și astăzi Biserica și lumea întreagă trec prin vremuri de cumpănă, de încercări grele, însă care sunt armele cu care noi încercăm să rămânem statornici? De fapt, încercăm să rămânem statornici? Ne preocupă acest gând al statorniciei până la sfârșit? Să ne amintim cuvântul Domnului: „Cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit” (Mt 10,22).

Acești oameni nu doar că și-au dat viața pentru Cristos, ci și-au trăit întreaga viață pentru Cristos și pentru binele Bisericii, în special au luptat pentru unitatea Bisericii, combătând ereziile și schismele de la începutul creștinismului. Astăzi sunt alte erezii care iau cu asalt Biserica și viața noastră de credință. Noi ce facem concret pentru apărarea Bisericii? Ei, Corneliu și Ciprian, au păstorit și apărat Biserica „prin scrieri și fapte bune”. Noi? Când vorbim despre Biserică, despre păstorii ei, ce anume evidențiem? Când suntem față în față cu cei care vor să distrugă Biserica, ce atitudine avem?

Biserica suferă în fiecare zi în membri ei. Este lovită și mulți încearcă să distrugă și fărâma de unitate rămasă. În munca ei pentru unitate, în misiunea ei ecumenică, este descurajată, insultată. Însă noi suntem îndemnați zilnic de apostolul Petru ca, asemenea sfinților Ciprian și Corneliu, să-l „sfinţim pe Domnul Cristos în inimile noastre, gata oricând să dăm răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, dar cu blândeţe şi bună cuviinţă, având o conştiinţă curată” (cf. 1Pt 3,14-15).

Să nu stăm indiferenți în fața atacului dezlănțuit împotriva lui Dumnezeu, împotriva Bisericii, împotriva creștinismului. Să facem ceea ce ne spune Domnul: să ne construim casa pe stâncă! Să stăruim și noi, asemenea sfinților, „în posturi, în vegheri și în rugăciune”. Însuși Cristos ne cere această „consolidare a vieții”, această construcție pe stânca. Altfel, suntem noi cei cărora Isus le spune astăzi? De ce mă numiţi „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce vă spun? (Lc 6,46).


Biserica trebuie iubită, slujită, apărată.
Ea este mama noastră și mireasa lui Cristos!
Ce ai făcut pentru Biserică?


16 septembrie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 23-a de peste an
Ss. Corneliu, pp. m. şi Ciprian, ep. m. **; Ludmila, m.
1Tim 1,15-17; Ps 112; Lc 6,43-49

LECTURA I
Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 1,15-17
Preaiubitule, vrednic de crezut şi de primit cu toată încrederea este cuvântul: „Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi”, între care eu sunt primul; 16 însă de aceea am aflat îndurare, pentru ca Cristos Isus să-şi arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un model pentru cei care aveau să creadă în el spre viaţa veşnică. 17 Regelui veacurilor, Celui Nepieritor, Celui Nevăzut şi unicului Dumnezeu să-i fie cinste şi glorie în vecii vecilor! Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.3-4.5a şi 6-7 (R.: 2)
R.: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat,
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui,
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5a Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ?
7 El ridică pe cel slab din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23
(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
De ce mă numiţi „Doamne, Doamne” şi nu faceţi ce vă spun?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,43-49
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Nu este niciun pom bun care să facă fructe rele şi, iarăşi, niciun pom rău care să facă fructe bune, 44 pentru că orice pom se cunoaşte după fructele proprii: doar nu se culeg smochine din spini şi nici struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul bun al inimii sale, iar cel rău scoate răul din tezaurul rău al inimii sale. Căci gura lui vorbeşte din prisosul inimii. 46 De ce mă numiţi «Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce vă spun? 47Oricine vine la mine şi ascultă cuvintele mele şi le îndeplineşte, vă voi arăta cu cine se aseamănă: 48 este asemenea cu omul care, construind o casă, a săpat adânc şi a pus temelia pe stâncă. Venind inundaţia, şuvoiul s-a năpustit în casa aceea, dar nu a putut să o clatine, pentru că fusese construită bine. 49 Însă cine ascultă şi nu îndeplineşte este asemenea cu omul care construieşte o casă pe pământ, fără temelie. Şuvoiul s-a năpustit asupra ei şi îndată s-a năruit. Iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului