Arhiva pentru septembrie 20th, 2017

Dumnezeu: „Să-l ridicăm de la pământ, cu toată evlavia, pentru a-l pune din nou la locul cuvenit”

Dumnezeu este TataMartin Buber spunea că „nici un cuvânt nu a fost așa de măsluit cum a fost cuvântul Dumnezeu. Cuvântul a fost așa de pătat și așa de schimonosit încât de fapt nici nu ar mai fi utilizabil. Mă gândesc că nu avem voie totuși să evităm și să omitem acest cuvânt și că trebuie să încercăm să-l ridicăm de la pământ, cu toată evlavia, pentru a-l pune din nou la locul cuvenit” (cf. Joseph Ratzinger, Dumnezeu și lumea, Sapientia, Iași 2009, 198).

Cei care participă la sfânta Litughie se apropie cu evlavie tocmai de acest mister divin și prin jertfa lor spirituală redau lui Dumnezeu locul cuvenit. Este important pentru noi „să ştim cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului cel viu, coloana şi temelia adevărului” (1Tim 3,15). Este esențial pentru o viață demnă, echilibrată să iubești adevărul și să trăiești în fidelitate. Este mântuitor să te regăsești printre cei care iubesc și „recunosc Înțelepciunea” atunci când îți „cântă”, când trece prin viața ta (cf. Lc 7,32.35).

Aceste realități – credința în Dumnezeu, iubirea Înțelepciunii, apartenența la Biserică, construirea vieții pe adevăr, fidelitatea față de angajamentele luate, statornicia în credință până la sfârșit – sunt astăzi prezențe contestate, virtuți refuzate. De aceea suntem invitați să ne unim în rugăciune și, privind la sfinții martiri din Coreea, să cerem Domnului harul să fim „statornici până la moarte în îndeplinirea poruncilor sale”. Statornici până la moarte în predicarea și iubirea lui Dumnezeu.

Trebuie să redăm Domnului locul cuvenit și să conștientizăm că doar atunci ne vom afla pacea adevărată și tot echilibrul după care suspinăm când îl vom recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu și ne vom închina lui cu toată sinceritatea inimii. Acesta este drumul, singurul drum, spre fericirea adevărată și veșnică: să faci din Dumnezeu centrul vieții tale și să fii convins că nu există nimic mai important decât mântuirea sufletului!

Fericitului episcop martir Anton Durcovici, cel care avea scris pe stema episcopală „Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!” (Ps 33,12), spunea: „Fiţi tari, statornici în credinţă! Închinaţi-vă sincer Domnului Dumnezeului părinţilor voştri, aşa precum vă învaţă sfânta Biserică, maica noastră! Luaţi parte cât mai des la jertfa dumnezeiască a mielului, la sfânta Liturghie! Apropiaţi-vă cu sufletul curat de preasfânta masă a Domnului! Întăriţi cu această hrană (1Rg 19,8), sunteţi pe calea ce vă duce sigur la fericire, la o fericire desăvârşită şi nepieritoare în ceruri, în împărăţia blândului miel dumnezeiesc, dar şi la o stare de adevărată mulţumire în viaţa de aici, pe cât îngăduie pământul, vale de lacrimi” (Scrisoarea pastorală Ecce Agnus Dei, 14 aprilie 1948).


Omul are nevoie de Dumnezeu pentru a fi cu adevărat fericit.
Nimeni și nimic nu poate umple inima omului
așa cum o face Dumnezeu cu prezența sa.


20 septembrie 2017 

Miercuri din săptămâna a 24-a de peste an
Ss. Martiri din Coreea **
1Tim 3,14-16; Ps 110; Lc 7,31-35

LECTURA I
Mare este misterul evlaviei!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14-16
Preaiubitule, îţi scriu acestea sperând că voi veni în curând la tine, 15 dar dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului cel viu, coloana şi temelia adevărului! 16 Şi, fără îndoială, mare este misterul evlaviei: Cel care s-a arătat în trup a fost justificat în Duh, a apărut îngerilor, a fost predicat printre păgâni, a fost crezut în lume, a fost ridicat în glorie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 110(111),1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 2a)
R.: Mari sunt, Doamne, lucrările tale!
sau:
Aleluia.

1 Îl voi lăuda pe Domnul din toată inima,
în sfatul celor drepţi, în mijlocul comunităţii.
2 Mari sunt lucrările Domnului,
vrednice de luat în seamă
de către toţi cei care îşi găsesc plăcerea în ele. R.

3 Lucrarea lui este plină de splendoare şi maiestate,
dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna.
4 El a lăsat o amintire a minunilor sale:
Domnul este milostiv şi plin de dragoste. R.

5 Dă hrană celor ce se tem de el;
îşi aduce aminte în veci de alianţa sa.
6 El a arătat poporului său puterea faptelor sale,
dându-le lor moştenirea neamurilor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 6,63b.68b
(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

EVANGHELIA
V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat, v-am cântat de jale şi n-aţi plâns.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,31-35
În acel timp, Isus a spus: „Aşadar, cu cine îi voi compara pe oamenii acestei generaţii? Cu cine se aseamănă? 32 Ei sunt asemenea copiilor care stau în piaţă şi strigă unii către alţii: «V-am cântat din fluier şi n-aţi dansat, v-am cântat de jale şi n-aţi plâns”. 33 Căci a venit Ioan Botezătorul, care nu mănâncă pâine şi nu bea vin, iar voi spuneţi: «Are diavol”. 34 A venit Fiul Omului, care mănâncă şi bea, iar voi spuneţi: «Iată un mâncăcios şi un băutor, prieten cu vameşii şi păcătoşii!» 35 Dar Înţelepciunea a fost recunoscută de către toţi fiii ei”.

Cuvântul Domnului