Arhiva pentru septembrie 21st, 2017

Nimeni nu uită ziua în care i s-a spus: „Urmează-mă!”

caravaggio-chemarea lui MateiSunt oameni pe care pur şi simplu nu-i poţi uita. Nu-i poţi refuza. Nu-i poţi îndepărta de pe suflet.

Sunt oameni care dacă îţi spun un cuvânt te hrăneşti din el o săptămână, poate chiar mai mult.

Sunt oameni lângă care dacă stai o zi vrei să rămâi pentru totdeauna.

Oamenii ştiu să se prindă de suflet, ştiu drumul spre inimă.

Oamenii ştiu să te cucerească fără cuvinte sau gesturi măreţe; doar cu o privire profundă sau cu un zâmbet ţi se aştern direct în inimă.

Oamenii au învăţat să se strecoare uşor spre centrul inimii unde stau şi-ţi încălzesc toată viaţa, trupul şi sufletul.

Uneori îţi vine să scrii viaţa unui om doar pentru că ai trecut pe lângă el şi ţi-a zâmbit.

Alteori vrei să schimbi forma norilor şi să-i aşezi aşa încât tot cerul să arate un imaculat „Te iubesc” spus celui care a ştiut să-ţi şteargă ultima lacrimă.

Deseori simţi că vrei să culegi toate florile din lume şi să le aşterni în jurul unei inimi care te-a înţeles şi te-a primit aşa cum eşti.

Există un om, un singur om – însă sunt mulţi, foarte mulți cei care vor să-i semene! – un om deosebit care le-a avut pe toate acestea: Isus din Nazaret!

Cine l-a întâlnit cu adevărat nu l-a mai uitat, nu l-a refuzat niciodată, iar de sufletul lui nu s-a mai îndepărtat.

Acest Isus din Nazaret, om adevărat și Dumnezeu adevărat, cu un cuvânt înnoia vieţi, cu o privire schimba chipuri, cu o atingere ştergea răni. Este suficient să privim minunea din viața sfântului Matei, minune înfăptuită printr-un singur cuvânt creator de viață nouă – „Urmează-mă!” – și astfel să înțelegem Omul-Dumnezeu care știe să se strecoare spre centrul inimii noastre.

Cine privește la Isus din Nazaret este fascinat când descoperă cum întinderea mâinii sale era atât de puternică încât ridica morţii, liniştea furtunile, salva sufletele. Paşii săi erau atât de hotărâţi încât călcau apele mării, purtau urmele cuielor, străbăteau cerurile şi pământul. Faţa sa era atât de strălucitoare încât lumina soarele şi îmbucura îngerii. Cum să nu te lași chemat, schimbat, convertit de o așa persoană? Cum să rămâi același când Cristos te întâlnește, te atinge și-ți spune creator: „Urmează-mă!”?

Şi tu te-ai fi ridicat şi ai fi plecat imediat după el dacă ţi-ar fi spus „Urmează-mă”!

Şi tu ai fi acum pe calea lui dacă te-ai fi lăsat privit măcar o dată.

Şi tu ai vorbi despre el dacă l-ai fi ascultat măcar odată.

Câtă nevoie avem – și eu, și tu, și toți păcătoșii – de un Dumnezeu care să se apropie de noi și să ne cheme, amintindu-ne nu atât nevrednicia noastră, cât mai ales iubirea sa: „Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Nimeni nu uită ziua în care Dumnezeu i-a spus: „Urmează-mă!”.


Puterea cu care Isus din Nazaret a reînnoit inima și viața sfântului Matei,
este și astăzi putere creatoare.
Domnul cheamă și astăzi,
înnoiește și astăzi inimi,
se așază și astăzi la masă cu noi, păcătoșii,
și ne face ucenicii săi.


21 septembrie 2017 

Joi din săptămâna a 24-a de peste an
SS. MATEI, ap. şi ev.; Iona, profet
Ef 4,1-7.11-13; Ps 18; Mt 9,9-13

LECTURA I
El i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca evanghelişti.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13
Fraţilor, aşadar, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul, să umblaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: 2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, 3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. 4 Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, 6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi. 7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. 11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli; pe alţii, ca profeţi; pe alţii, ca evanghelişti; pe alţii, ca păstori şi învăţători 12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii spre edificarea trupului lui Cristos, 13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),2-3.4-5 (R.: cf. 5)
R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

2 Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu
şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.
3 Ziua încredinţează zilei mesajul,
iar noaptea transmite nopţii cunoaşterea. R.

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte
ale căror glasuri să se poată auzi,
5 şi totuşi vocea lor străbate tot pământul,
vestea lor ajunge la marginile lumii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm. Pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine te măreşte corul preaslăvit al apostolilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
I-a spus: „Urmează-mă!” Ridicându-se, el l-a urmat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13
În acel timp, plecând Isus de acolo, a văzut un om numit Matei stând la postul de vamă şi i-a spus: „Urmează-mă!” Ridicându-se, el l-a urmat. 10 Şi, pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui! 11 Văzând aceasta, fariseii au spus discipolilor lui: „De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Auzindu-i, el le-a spus: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. 13 Aşadar, mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: «Îndurare vreau, şi nu jertfă», căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului