Arhiva pentru noiembrie 11th, 2017

Există viață fără motivație?

viata_motivatiiNimeni nu a reuşit să scape de întrebarea: „Ce vrei să faci cu viaţa ta?” sau „Pentru ce trăieşti?”. Când eram mici, această întrebare venea din exterior, de la alţii: părinţi, învăţători, rude şi prieteni. Acum, când am crescut în „statură, înţelepciune şi har”, această întrebare trebuie să vină din interior: „Eu pentru ce trăiesc? Ce vreau să fac cu viaţa mea?”. Fiecare trebuie să fie un bun administrator al vieții sale, convins că Dumnezeu îi cunoaște inima (cf. Lc 16,15).

Să încercăm astăzi să vedem pentru ce trăim: cine nu are o motivaţie, nu-şi trăieşte viaţa, ci o pierde, o iroseşte!

Putem trăi pentru noi înşine: indiferenţi faţă de persoanele din jurul nostru, distanţi de tot ceea ce se întâmplă în jur, nepăsători faţă de orice bătaie a inimii. Egoismul nu ne este chiar străin şi deseori ne-am complăcut şi noi într-un stil de viaţă care cunoştea şi rostea un singur cuvânt: „Eu!” În slăbiciunea noastră ne lăsăm atât de uşor cuprinşi de efemer şi credem că putem face ca tot pământul să se învârtă în jurul nostru. Am fost înşelaţi de „tatăl minciunii şi al egoismului” şi am învăţat să conjugăm verbele vieţii doar la persoana întâi singular. Când trăim aşa, ne irosim viaţa, suntem ca bobul de grâu care rămâne singur şi nu aduce rod (cf. In 12,24).

Însă ne putem schimba şi trăi pentru ceilalţi. Aceasta nu înseamnă să ne neglijăm pe noi înșine, ci să punem mai presus de bunăstarea noastră, binele aproapelui, înseamnă „să fim credincioși chiar și în cele mai mici lucruri”, convinși că nu putem sluji și lui Dumnezeu și mamonei (cf. Lc 16,10.13).

O astfel de viaţă începe atunci când reuşim să descoperim în celălalt prezenţa lui Dumnezeu. Tema noastră pe acest pământ este să-l descoperim pe Dumnezeu prezent în cel de lângă noi, să simţim împlinindu-se acest cuvânt al Domnului: „Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40).

Sfântul Martin din Tours a ales să trăiască pentru alţii, pentru Cristos prezent în viaţa fiecărui om. El a ales să ducă „vestea cea bună săracilor, să lege rănile celor cu inima zdrobită şi să-i mângâi pe cei mâhniţi” (cf. Is 61,1). Modul său de viaţă este o invitaţie pentru noi de a înceta să mai trecem nepăsători pe lângă cei în suferinţă, pe lângă cei săraci sau bolnavi. În fiecare om, dar mai ales în cei flămânzi, însetaţi, suferinzi, singuri, se află Cristos. Trebuie să cinstim prezenţa Domnului în ei. Slujindu-i pe ei, îl slujim pe Domnul. Pe acest Domn să-l descoperim astăzi pentru că doar atunci când o persoană îl descoperă pe Dumnezeu prezent în viaţa celui de lângă el, reuşeşte să abandoneze un stil de viaţă egoist, reușește să se elibereze de chinul fariseismului și al iubirii de arginţi” (cf. Lc 16, 14).


Dacă în cel de lângă tine locuieşte Cristos,
cum poţi fi indiferent faţă de el?
Priveşte atent la cel de lângă tine
şi vei vedea că are chipul lui Cristos.


11 noiembrie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 31-a de peste an
Ss. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.
Rom 16,3-9.16.22-27; Ps 144; Lc 16,9-15

LECTURA I
Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 16,3-9.16.22-27
Fraţilor, salutaţi-i pe Priscila şi pe Acvila, colaboratorii mei în Cristos Isus: 4 aceştia şi-au pus în primejdie viaţa pentru mine şi le sunt recunoscător nu numai eu, ci şi toate Bisericile dintre neamuri! 5 Salutaţi şi Biserica ce se adună în casa lor! Salutaţi-l pe iubitul meu Epenet, care este primul rod al Asiei pentru Cristos! 6 Salutaţi-o pe Maria, care s-a trudit atât de mult pentru voi! 7Salutaţi-i pe Andronic şi pe Iunias, rudele mele şi însoţitorii mei în închisoare, care sunt cunoscuţi printre apostoli! Aceştia au venit la Cristos chiar înainte de mine! 8 Salutaţi-l pe Ampliat, iubitul meu în Domnul! 9 Salutaţi-l pe Urban, colaboratorul meu în Cristos, şi pe Stachis, iubitul meu! 16Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă! Vă salută toate Bisericile lui Cristos. 22 Vă salut în Domnul eu, Tertius, care am scris această scrisoare. 23 Vă salută Gaius, gazda mea şi a întregii comunităţi. Vă mai salută Erast, administratorul cetăţii, şi fratele Quartus. 24 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi! Amin! 25 Iar celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea şi cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care a fost ascuns din timpuri veşnice, 26 dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului cel veşnic, spre ascultarea credinţei, mister care a fost făcut cunoscut tuturor neamurilor, 27 lui Dumnezeu, care, singur, este înţelept, prin Isus Cristos, lui să-i fie glorie în veci! Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),2-3.4-5.10-11 (R.: cf. 1)
R.: Vom preamări numele tău în veci, Dumnezeul şi regele nostru.

2 Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna.
3 Domnul este mare şi preaînălţat,
măreţia lui este fără margini. R.

4 O generaţie va povesti altei generaţii lucrările tale
şi vor face cunoscute vitejiile tale.
5 Vor lăuda strălucirea măririi tale
şi vor medita la cuvintele tale minunate. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 8,9bde
(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă voi nu aţi fost credincioşi cu mamona nedreaptă, cine vă va încredinţa adevărata bogăţie?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,9-15
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Faceţi-vă prieteni din mamona nedreaptă, pentru ca ei să vă primească în corturile veşnice atunci când veţi duce lipsă! 10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mai mari. Şi cine este necinstit în cele mai mici lucruri este necinstit şi în cele mai mari. 11 Deci, dacă voi nu aţi fost credincioşi cu mamona nedreaptă, cine vă va încredinţa adevărata bogăţie? 12 Şi dacă nu aţi fost credincioşi cu avuţia străină, cine v-o va da pe a voastră? 13 Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei”. 14 Auzeau toate acestea şi fariseii, iubitori de arginţi, şi îşi băteau joc de el. 15 Dar el le-a spus: „Voi sunteţi cei care vă arătaţi drepţi înaintea oamenilor, însă Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce este preţios pentru oameni este abominabil înaintea lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: