Arhiva pentru noiembrie 12th, 2017

„Fragmente” dintr-o zi de duminică…

Nimeni nu trebuie să trăiască lipsit de speranță, trist…

slabiciune mantuire dumnezeu putere„Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare” este strigătul pe care îl vom auzi toți într-o zi. De aceea, chemarea lui Cristos ne privește pe toți: „Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul la care nu vă gândiţi” (cf. Mt 24,42a.44). Să nu zădărnicim invitația Domnului: trebuie să veghem și să fim gata în fiecare clipă pentru a putea intra în sala de nuntă (cf. Mt 25,10).

În Sfânta Scriptură găsim scrise aceste cuvinte: „Fericiți cei chemați la ospățul de nuntă al Mielului… Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu” (Ap 19,9). Da, fericiți cei chemați la ospățul Mielului Divin. Fericiți suntem noi, cei pe care Domnul i-a ales și i-a chemat. Nunta Mielului lui Dumenzeu continuă și la fel continuă și chemarea sa. În fiecare zi, cu fiecare clipă se apropie venirea glorioasă a lui Cristos. În fiecare clipă suntem chemați să fim fericiți și să veghem, așteptând nerăbdători să-l întâlnim pe Dumnezeu. Nimeni și nimic nu trebuie să ne împiedice să-l întâlnim, să fim pregătiți, cu „candelele aprinse”, cu undelemn în cadelele noastre, cu inimile înflăcarate de iubire.

Există în viața noastră persoane, anturaje, lucruri sau obiceiuri care ne împiedică să-l întâlnim pe Domnul, Mirele vieții noastre. Ce anume ne împiedică astăzi să fim pregătiți? Ce anunme stă între noi și Dumnezeu, între inima noastră și iubirea lui? Ce ar trebui să îndepărtăm astăzi din viața noastră pentru a rămâne cu „candelele aprinse”? Să ne amintim: „Fericit cel care citește și cei care ascultă cuvintele profeției și țin cele scrise într-însa, căci timpul este aproape”, Cristos este mai aproape astăzi decât ieri. Fericit este cel care citește, crede și veghează (cf. Ap 1,3).

Sunt aceste cuvinte rostite pentru a ne înspăimânta? Iată ce ne spune sfântul Paul: „Îmbărbătaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte!” (1Tes 4,18). Aceste cuvinte sunt cuvinte de îmbărbătare, de speranță. Noi nu trebuie să rămânem în ignoranță cu privire la viață și la moarte, cu privire la venirea lui Cristos și la împlinirea timpurilor! Noi nu trebuie să trăim în îndiferență sau în ignoranță și triști, precum cei care nu au speranță (cf. 1Tes 4,13).

În jurul nostru trăiesc mulți oameni triști, lipsiți de speranță. Să folosim această zi de duminică pentru a ne apropia de ei și a-i îmbărbăta cu aceste cuvinte: „Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare”! Mirele este la ușa inimii noastre! Mirele este în biserică și îl putem întâlni în sfintele sacramente, îl putem primi în sfânta Euharistie. Mirele, Cristos este în mijlocul nostru. Nimeni nu trebuie să trăiască lipsit de speranță, trist, căci Dumnezeu este cu noi!


Cere în rugăciune înțelepciunea de a-l căuta și aștepta pe Domnul:
„Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine,
pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă” (Ps 62,2).


12 noiembrie 2017 

† DUMINICA a 32-a de peste an
Ss. Iosafat, ep. m.; Cristian, m.
Înţ 6,12-16; Ps 62; 1Tes 4,13-17; Mt 25,1-13

LECTURA I
Cei care caută înţelepciunea o găsesc.
Citire din cartea Înţelepciunii 6,12-16
Înţelepciunea este strălucitoare şi incoruptibilă; uşor de contemplat de către cei care o iubesc şi este găsită de către cei care o caută. 13 Ea îi precede pe cei care doresc să o cunoască. 14 Cel care se trezeşte pentru ea nu oboseşte, fiindcă o va găsi aşezată la poarta lui. 15 A reflecta la ea este desăvârşirea priceperii, iar cel care veghează prin ea va fi îndată fără griji. 16 Căci ea umblă căutându-i pe cei vrednici de ea, li se face văzută cu bunăvoinţă pe căi şi în orice gând le iese în întâmpinare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi gloria ta.
4 Îndurarea ta este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

7 Îmi amintesc de tine în aşternutul meu
şi meditez la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A
Prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-18
Fraţilor, nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei morţi, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă. 14 Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el. 15 De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi, 16 pentru că însuşi Domnul, la porunca divină, la strigătul arhanghelului şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, va coborî din ceruri şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi, 17 apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi, astfel, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. 18 Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte. 3 Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» 9 Dar cele înţelepte au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!” 10 Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» 12Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: