Arhiva pentru decembrie 1st, 2017

Creația este (era?!) minunată, însă …

Dumnezeu creatorulCel puțin o dată am fost martori neputincioși în fața naturii care se dezlănțuie. Am simțit forța pe care o are „vântul din ceruri” care agită marea și uscatul. Am văzut flăcările focului care se transformă într-un „râu de foc ce curge” și mistuie totul. Ne-am înspăimântat în fața cutremurelor care au devastat localități întregi. Am fugit din fața apelor care se revărsau ca un potop peste casele noastre. În toate aceste întâlniri cu natura dezlănțuită, am simțit cât suntem de mici și firavi. Sunt înspăimântătoare imaginile pe care le vedem, dar în același timp ele ne vorbesc despre cât de măreață este forța naturii. Este tocmai ca o „fiară înfricoşătoare, înspăimântătoare şi foarte puternică! Are dinţi mari de fier, mâncă şi sfărâmă şi călcă în picioare totul” (cf. Dan 7,7).

Însă oare aceasta este menirea creației, să distrugă totul? Oare nu citim noi în Cartea Genezei că „Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și iată erau foarte bune” (cf. Gen 1,31)? Atunci de ce toate acestea? Nu cumva multe din ele sunt consecințele „păcatelor” noastre? Prin comportamentul nostru am compromis integritatea pământului, am tăiat pădurile, am poluat apele, aerul, solul. Totul! Am fost dezinteresați față de natură, uitând că neglijând mediul ne neglijăm pe noi înșine și pe Dumnezeu, neglijăm viitorul nostru și totodată opera lui Dumnezeu, creația.

Natura, în toată forța și măestria ei, a fost creată pentru a-l binecuvânta pe Dumnezeu și a-l ajuta pe om, nu pentru a ne distruge și înspăimânta. Dacă privim la ceea ce a rămas nealterat de oameni vedem cât de minunată este creația. Cât de fascinant este să privești și să vezi cum creația știe să fie statornică în a-l lăuda pe Domnul, în a-i manifesta puterea. Cu adevărat, putem cânta împreună cu autorul sacru: „Munți și dealuri, mări și râuri, pești și tot ce mișcă în ape, toate păsările cerului, toate fiarele și animalele, binecuvântați-l pe Domnul, lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!” (cf. Dan 3).

Creația este minunată! Cu toate acestea, va trece, va dispărea, după cum ne spune însuși Domnul. Însă ceea ce rămâne, ceea ce ne preocupă pe noi este cuvântul Domnului care nu va trece fără să se împlinească: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece” (Lc 21,33). Ceea ce trebuie să avem în inima noastră zi de zi este preocuparea pentru împărăția lui Dumnezeu care este aproape! Da, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Privind la ceea ce se întâmplă în viața noastră și în jurul nostru nu trebuie să ne înspăimântăm, ci să ascultăm de îndemnul Domnului: „Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră” (cf. Lc 21,28). Domnul este aproape!


„Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu
și firmamentul vestește lucrarea mâinilor sale.
Ziua încredințează zilei mesajul,
iar noaptea transmite nopții cunoașterea” (Ps 19,2-3).


1 decembrie 2017 

Vineri din săptămâna a 34-a de peste an
Ss. Florenţa, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet
Dan 7,2-14; Ps Dan 3,75-81; Lc 21,29-33

LECTURA I
Priveam şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului!
Citire din cartea profetului Daniel 7,2-14
Eu, Daniel, am văzut în viziunea mea de noapte şi, iată, patru vânturi din ceruri agitau Marea cea Mare. 3 Patru fiare mari au ieşit din mare, diferite una de cealaltă. 4 Prima era ca un leu şi avea aripi de vultur. Am privit până când i s-au smuls aripile şi a fost ridicată de la pământ. A fost făcută să stea pe picioare ca un om şi i s-a dat o inimă de om. 5 Iată, o altă fiară, a doua, era ca un urs şi s-a ridicat pe o parte. Avea trei coaste în gura ei, între dinţi, şi i s-a zis: «Ridică-te şi mănâncă multă carne!» 6 După aceasta, am privit şi, iată, alta, ca un leopard: avea patru aripi de pasăre pe spatele ei şi fiara avea patru capete! Şi i s-a dat stăpânire. 7 După aceasta, am privit în vedeniile mele de noapte şi, iată, o a patra fiară înfricoşătoare, înspăimântătoare şi foarte puternică! Avea dinţi mari de fier, mânca şi sfărâma şi călca în picioare ceea ce rămânea. Era diferită de toate fiarele care fuseseră înaintea ei şi avea zece coarne. 8 Am privit cu atenţie coarnele şi, iată, un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor; trei coarne dintre cele dinainte au fost smulse dinaintea lui. Şi, iată, în cornul acesta erau ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea mult! 9 Am privit până când au fost stabilite nişte tronuri şi un Bătrân s-a aşezat. Hainele lui erau ca zăpada şi părul capului său, ca lâna curată. Tronul lui era flăcări de foc şi roţile lui, foc arzător. 10 Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea lui. Mii de mii îi slujeau şi zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a aşezat la judecată şi cărţile au fost deschise. 11 Atunci, eu priveam din cauza glasului cuvintelor multe pe care le rostea cornul. Am privit până când a fost ucisă fiara şi trupul ei a fost distrus şi dat ca să fie ars în foc. 12 Celorlalte fiare li s-a luat stăpânirea, dar li s-a lungit viaţa şi li s-a dat să fie pentru un anumit timp şi un alt timp. 13 Priveam în timpul viziunilor mele de noapte şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului! S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 (R.: 59b)
R.: Lăudaţi-l pe Domnul şi preamăriţi-l în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

76 Binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

78 Binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

79 Binecuvântaţi-l,
peşti şi tot ce se mişcă în ape, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

80 Binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

81 Binecuvântaţi-l, toate fiarele şi animalele, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,28b
(Aleluia) Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră! (Aleluia)

EVANGHELIA
Când veţi vedea că acestea se întâmplă, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,29-33
În acel timp, Isus le-a zis o parabolă discipolilor săi: „Uitaţi-vă la smochin şi la toţi copacii! 30 De îndată ce vedeţi că înmuguresc, vedeţi de la ei şi ştiţi că vara este deja aproape. 31 La fel şi voi, când veţi vedea că acestea se întâmplă, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape! 32Adevăr vă spun: nu va trece generaţia aceasta până când nu se vor fi împlinit toate. 33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: