Arhiva pentru decembrie 7th, 2017

Ce trebuie să facem pentru a avea un Crăciun fericit?

Stanca BisericiiCristos care vine ne amintește astăzi că putem fi înțelepți sau necugetați. Noi alegem! Același Cristos ne amintește că nu e suficient să spunem „Doamne, Doamne!” pentru a ne mântui. E nevoie de mai mult. Dacă toată religiozitatea și credința noastră se limitează la „Doamne, Doamne”, nu suntem cu nimic mai presus de cei care spun: „Cristos s-a născut pentru mine, dar pe mine nu mă interesează”. Dacă tot ce știm să facem cu și prin credința noastră este să spunem „Doamne, Doamne”, atunci ne numărăm printre cei care ne-am construit viața pe nisip. De aceea suntem agitați, tensionați, stresați. Nu credem în Cristos care vine!

Însă cât de liniștit își petrece ziua un suflet care în fiecare dimineață pune în inima sa aceste cuvinte: „Doamne, stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu! Doamne, stânca mea, în tine mi-am pus speranța, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea, locul meu de refugiu și eliberatorul meu. Tu mă mântuiești din asuprirea mea!” (cf. 2Sam 22,2-3). Domnul este Stânca noastră, Sprijinul nostru. Cât de puternic este îndemnul profetului Isaia în această zi: „Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este o Stâncă veşnică!” (Is 26,4).

Am făcut primii pași pe cărările Adventului și poate că deja oboseala își face simțită prezența. Avem nevoie de un sprijin, iar acest sprijin este însuși Domnul care vine. El este Stânca pe care ne putem sprijini cu toată încrederea. El este Stânca pe care trebuie să construim orice proiect pentru a avea un Crăciun binecuvântat. Niciunul dintre noi nu va fi scutit în acest timp al Adventului de ploi și vânturi prin care dușmanul va încerca să ne distrugă. Însă fericiți suntem dacă ne numărăm printre cei înțelepți, printre cei care am ascultat cuvântul Domnului și l-am pus în practică: „vor cădea ploi, vor veni şuvoaie, vor sufla vânturi, vor năvăli toate peste noi, dar vom rezista, pentru că suntem construiți pe Stâncă, pe Cristos!” (cf. Mt 7,26-27).

Să construim pe Stâncă! Să ne sprijinim în toate proiectele noastre pe Stâncă! Vom fi fericiți și liniștiți, asemenea unui copil care se simte în singuranță atunci când este în brațele mamei sale. Sprijinindu-ne pe prezența Domnului, vom reuși să răzbatem chiar și cele mai grele încercări. Construind pe stâncă vom simți că putem cânta din toată inima împreună cu psalmistul: „Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul decât să te încrezi în oameni. Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul decât să te încrezi în cei puternici” (Ps 117,8-9).

O, Marie, Maica bunului sfat, ajută-ne să ascultăm îndemnul tău – „Faceți tot ce vă va spune” (In 2,5) – și astfel să împlinim în viața noastră cuvintele lui Isus, să ne clădim casa pe Stâncă, să ne găsim în Domnul srijinul și forța noastră.


Domnul este aproape
și nu vrem să mai contruim nimic fără el.
Nimic fără Dumnezeu,
nimic fără Stânca vieții noastre.


7 decembrie 2017 

Joi din săptămâna 1 din Advent
Ss. Ambrozie, ep. înv. **; Maria Giusseppa Rosselo, călug.
Is 26,1-6; Ps 117; Mt 7,21.24-27

LECTURA I
Să intre neamul cel drept, care se păstrează fidel.
Citire din cartea profetului Isaia 26,1-6
În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate puternică; el a pus mântuirea ca zid şi întăritură. 2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel drept care se păstrează fidel! 3 Planul este stabil; tu vei asigura pacea, pace, pentru că şi-a pus încrederea în tine. 4Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este o Stâncă veşnică! 5 I-a umilit pe cei care locuiau în înălţimi şi a doborât cetatea semeaţă: a doborât-o la pământ, a coborât-o până în ţărână. 6 Ea este călcată în picioare, picioarele sărmanului, tălpile picioarelor săracilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1 şi 8-9.19-21.25-27a (R.: 26a)
R.: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
8 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în cei puternici. R.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii
ca să intru şi să-l laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului:
cei drepţi vor intra prin ea.
21 Te laud pentru că mi-ai răspuns
şi ai fost mântuirea mea. R.

25 Doamne, mântuieşte-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 55,6
(Aleluia) Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, invocaţi-l câtă vreme este aproape de voi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Va intra în împărăţia cerurilor acela care împlineşte voinţa Tatălui meu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21.24-27
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Nu oricine îmi zice «Doamne! Doamne!” va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care împlineşte voinţa Tatălui meu, care este în ceruri. 24 Aşadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte va fi asemenea cu omul înţelept care şi-a construit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese stabilită pe stâncă. 26 Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele, şi nu le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care şi-a construit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi ea s-a prăbuşit. Iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: