Arhiva pentru decembrie 14th, 2017

Poarta prin care se poate ajunge la bogăți­ile înțelepciunii…

Ioan al cruciiO, dacă oamenii ar înțelege în sfârșit că este imposibil să ajungă la profunzimea bogățiilor și înțelepciunii lui Dumnezeu, dacă mai întâi nu intră în strâmtoarea suferințelor de multe feluri și dacă sufletul nu-și pune în ele mângâierea și dorința! Sufletul care dorește cu adevărat înțelepciunea divină dorește cu adevărat să intre mai întâi în strâmtoarea crucii.
De aceea, sfântul Paul îi îndemna pe efeseni să nu se descurajeze din cauza încercărilor, ci să rămână tari și înrădăcinați și întemeiați în iubire, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea, înălțimea și profunzimea și să cunoașteți iubirea fără de margini a lui Cristos, ca să fiți plini în toate de pli­nă­tatea lui Dumnezeu (Ef 3,17-19).
Căci poarta prin care se poate ajunge astfel la bogăți­ile înțelepciunii lui este crucea. Aceasta este o poartă în­gustă și, dacă mulți râvnesc bogățiile care pot fi atin­se prin ea, totuși, puțini sunt aceia care doresc să intre prin ea.

(Din Cântarea spirituală de sfântul Ioan al Crucii, preot
Red. B, str. 36-37, ed. E. Pacho, S. Juan de la Cruz,
Obras completas, Burgos 1982, 1124-1135)

Luminează-ne cărările minții pentru a păși printre oameni fără să-i călcăm

violenta no respect femeie rugaciune„Nu te teme”, îți spune astăzi Domnul, „eu îţi voi veni în ajutor!” (Is 41,13). Domnul ne vine în ajutor ca să ne putem apropia de frații noștri, ca să putem contribui la schimbarea inimilor care spun: „Cristos se naște, dar pe mine nu mă interesează”. Cât de mult putem ajuta această lume dacă trăim mereu în prezența Domnului, dacă ascultăm cuvântul său și înțelegem că el este „milostiv și plin de dragoste” față de toți oamenii (cf. Mt 11,15; Ps 144,9).

Să ne rugăm: Doamne, dăruiește-ne curaj și lumină pentru a accepta diversitatea; pentru a fi milostivi; pentru a te căuta și imita; pentru a începe să mergem spre tine, pe urmele tale; pentru a ne (re)cunoaște limitele; pentru a (ne) cere iertare; pentru a ne schimba inima; pentru a ne lăsa îmbrățișați și corectați; pentru a ne plânge păcatele; pentru a (ne) ierta; pentru a vedea și aprecia mai ales ceea ce avem, nu ceea ce ne lipsește; pentru a ne bucura de oameni; pentru a spune întotdeauna adevărul; pentru a îmbrățișa și corecta; pentru a lucra de partea binelui; pentru a fugi de rău; pentru a lupta împotriva descurajării; pentru a crede; pentru a nu ne călca în picioare; pentru a nu (ne) certa; pentru a fi exigenți cu noi înșine; pentru a-i iubi mai ales pe cei mici, săraci și suferinzi; pentru a fi simpli; pentru a dărui fără a aștepta; pentru a-i căuta și vizita pe cei singuri, pe cei închiși, pe cei bolnavi; pentru a ne ține de mână; pentru a citi o carte bună; pentru a citi și predica Evanghelia, Cartea vieții; pentru a dărui flori; pentru a consola; pentru a folosi bine timpul; pentru a nu ne izola; pentru a ne face prieteni (buni) alături de care, prin viața noastră, să-l vestim pe Cristos care vine; pentru a vedea un film bun; pentru a fi pașnici; pentru a construi; pentru a sădi speranță; pentru a spune nu în fața răului; pentru a ne plimba liberi de gânduri și frici; pentru a îngenunchea în fața Euharistiei; pentru a accepta misterul; pentru a învăța arta de a ne atinge și îmbrățișa sufletul; pentru a iubi timpul trecut, prezent și cel care ne-a mai rămas; pentru a iubi viața; pentru a ne ridica din păcate, din indiferență; pentru a alerga spre Dumnezeu care vine și spre oameni; pentru a aprecia tot ceea ce ni se întâmplă bun.

Da, dă-ne, Doamne, curajul să ne bucurăm de acest timp de pregătire. Dă-ne lumină, Doamne. Luminează-ne cărările minții pentru a păși printre oameni fără să-i călcăm. Dă-ne curajul să ne prindem de mână și împreună să mergem spre tine, călcând cu grijă pe urma pașilor tăi. Dăruiește-ne curajul de a pune în comun ceea ce avem pentru a construi o lume mai bună, mai pașnică, plină de zâmbet și speranță. Pune în inima noastră convingerea că tu, Dumnezeu atotputernic, ești milostiv și plin de dragoste și ne vii în ajutor în fiecare zi.


Domnul este aproape.
Să-i ieșim în întâmpinare,
stând în rugăciune alături de frații noștri!
Nu suntem singuri.


14 decembrie 2017 

Joi din săptămâna a 2-a din Advent
Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
Is 41,13-20; Ps 144; Mt 11,11-15

LECTURA I
Eu sunt răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel.
Citire din cartea profetului Isaia 41,13-20
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care îţi întăreşte dreapta şi-ţi spune: „Nu te teme, eu îţi voi veni în ajutor! 14 Nu te teme, vierme al lui Iacob, voi, bărbaţi ai lui Israel; eu îţi voi veni în ajutor”. Oracolul Domnului: „răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. 15 Iată, fac din tine o treierătoare ascuţită şi nouă, cu două tăişuri: vei treiera munţii şi-i vei mărunţi, iar dealurile le vei face ca pleava. 16 Îi vei vântura şi vântul îi va purta, iar furtuna îi va împrăştia. Dar tu te vei bucura în Domnul, te vei lăuda în Sfântul lui Israel. 17 Cei sărmani şi cei nevoiaşi vor căuta apă, dar nu va fi, limbile lor se vor usca de sete, dar eu, Domnul, le voi răspunde, eu, Sfântul lui Israel, nu-i voi părăsi. 18 Voi face să iasă râuri pe înălţimi şi izvoare în mijlocul văilor; voi face pustiul un lac cu apă şi pământul uscat, şuvoaie de apă. 19 Voi pune în pustiu chiparoşi, salcâmi, mirţi şi măslini, voi stabili în locul neumblat pini, ulmi şi brazi la un loc, 20 pentru ca ei să vadă şi să înţeleagă, să considere şi să priceapă împreună că mâna Domnului a făcut acestea şi Sfântul lui Israel le-a creat”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),1 şi 9.10-11.12-13ab (R.: 8a)
R.: Domnul este milostiv şi plin de dragoste.

1 O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc
şi să binecuvântez numele tău
în veac şi pentru totdeauna!
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta. R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor faptele puterii tale
şi gloria plină de strălucire a domniei tale.
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 45,8ab
(Aleluia) Coborâţi, cerurilor, roua de sus şi norii să plouă dreptatea! Să se deschidă pământul şi să odrăslească mântuirea. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu s-a ridicat unul născut din femeie mai mare decât Ioan Botezătorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,11-15
În acel timp, Isus a început să vorbească mulţimii: „Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul şi până acum, împărăţia cerurilor este asaltată cu violenţă şi cei violenţi o iau prin forţă. 13 Căci toţi Profeţii şi Legea au profeţit până la Ioan 14 şi, dacă vreţi să admiteţi, el este Ilie care trebuie să vină. 15 Cine are urechi, să asculte!”

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: