Arhiva pentru decembrie 17th, 2017

Tu chiar ai putea să trăiești fără lumină?

crestinul credinta stiinta luminaSunt texte ale Sfintei Scripturi care ni se întipăresc în inimă și ne scot din trecerea firească a timpului: ne provoacă să ne revizuim și să ne schimbăm viața. Un astfel de text este și cel din a doua lectură de astăzi: „Bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă fără încetare! Mulţumiţi pentru toate… Nu stingeţi Duhul!… Fiţi departe de orice fel de rău” (cf. 1Tes 5,17-22)! Făcând acestea noi înșine vom deveni oameni care „dăm mărturie despre lumină”. Mai mult, noi înșine, prin Cristos și cu Cristos, vom lumina întunericul din viața celor de lângă noi.

Cât de tristă este lumea lipsită de lumină! Câtă lipsă de fericire în sufletul care nu-l așteaptă pe Cristos, care nu-l cheamă! De fapt, ce altceva decât mult întuneric este în inima unui om care, în loc să se bucure de prezența luminii, spune: „Cristos se naște pentru mine, dar pe mine nu mă interesează. Eu prefer întunericul”! Cine poate trăi fără lumină? Cine își poate imagina teroare care s-ar așterne asupra omenirii dacă pentru o zi ar lipsi curentul electric? Cum ar fi o zi fără lumină? Se spune că doar cine a petrecut un timp în întuneric știe să prețuiască la adevărata valoare lumina. Dar oare trebuie să devenim mai întâi orbi pentru a aprecia lumina, văzul, culoarea? Lumina este atât de importantă încât acestea sunt primele cuvinte pe care le-a rostit Dumnezeu la creație: „Să fie lumină!”…și apoi a creat toate celelalte (Gen 1,3). Iar noi știm că adevărată lumină a lumii este Cristos. El însuși a spus și ne amintește tuturor: „Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții” (In 8,12). El este lumina, iar noi toți suntem chemați, asemenea lui Ioan Botezătorul, să dăm „mărturie despre lumină” pentru ca toți să creadă. Noi trebuie să fim martori autentici în fața celor care spun: „Cristos, lumina lumii, se naște, dar pe mine nu mă interesează. Eu prefer întunericul”.

În drumul nostru spre sărbătoarea Crăciunului, cea mai autentică mărturie despre lumină rămâne tocmai împlinirea cuvântului lui Cristos: „Credeți în lumină ca să deveniți fiii luminii” (In 12,36). Iar această credință în lumina lumii care este Cristos trebuie să se concretizeze. Apostolul Paul este cel care ne oferă în această zi modalitatea de a întrupa credința noastră și de a fi martori ai luminii, schimbându-ne viața, rugându-ne fără încetare și trăind departe de orice fel de rău.

Cristos însă ne cere și mai mult decât mărturia despre lumină: ne cere să devenim noi înșine lumină pentru cei din jur, asemenea lui. Iată cuvântul său, iată care este misiunea noastră: „Voi sunteți lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate așezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă și se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toți cei sunt în casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri” (Mt 5,14-16).


Domnul este aproape!
Umblați cât timp aveți lumina ca să nu vă prindă întunericul.
Cine umblă în întuneric nu știe unde merge.
Cine trăiește fără Cristos, rătăcește! (cf. In 12,35).


17 decembrie 2017 

† DUMINICA a 3-a din Advent
Sf. Cristofor, călug.
Is 61,1-2a.10-11; Ps Lc 1,46-54; 1Tes 5,16-24; In 1,6-8.19-28

LECTURA I
Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu.
Citire din cartea profetului Isaia 61,1-2a.10-11
Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi şi deschidere a porţilor celor închişi; 2a să vestesc un an de bunătate a Domnului. 10 Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu; pentru că el m-a îmbrăcat cu haina mântuirii şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii, cum îşi pune mirele diadema şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele ei. 11 Căci precum pământul face să răsară lăstarii şi o grădină face să crească semănăturile, tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46a-48a.48b-50.53-54 (R.: Is 61,10b)
R.: Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

46a „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48a căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R.

48b Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic,
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el. R.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa”. R.

LECTURA A II-A
Fiinţa voastră întreagă să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,16-24
Fraţilor, bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă fără încetare! 18 Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi! 19 Nu stingeţi Duhul! 20 Nu dispreţuiţi profeţiile, 21 dar cercetaţi toate: păstraţi ceea ce este bun! 22 Fiţi departe de orice fel de rău! 23Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 61,1ab
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,6-8.19-28
În acel timp, a fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. 19 Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 20 Iar el a mărturisit, şi nu a negat. A mărturisit: „Eu nu sunt Cristos!” 21 L-au întrebat: „Atunci, cine? Eşti tu Ilie?” El a răspuns: „Nu sunt!” „Eşti tu Profetul?” A răspuns: „Nu!” 22 Aşadar, i-au zis: „Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?” 23 El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi calea Domnului!», după cum a spus Isaia profetul”. 24 Iar cei trimişi erau dintre farisei. 25 L-au întrebat şi i-au zis: „Aşadar, de ce botezi dacă tu nu eşti nici Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” 26 Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi, 27 care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. 28 Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: