Arhiva pentru decembrie 23rd, 2017

Convertirea la tăcere(a Crăciunului)

În acel timp era atât de liniște

încât se auzeau rostogolindu-se pe obraz

lacrimile pline de fericire ale Născătoarei de Dumnezeu.

Craciun Vatican 2017În jurul nostru avem prea mult zgomot.

Din noi înșine ies prea multe cuvinte inutile.

Am uitat tăcerea!

Am uitat că realizările mărețe au loc în tăcere:

viața, iubirea, iertarea, credința, arta, smerenia.

Toate sunt rodul tăcerii, acea tăcere în care însuși Dumnezeu se naște în noi.

 

În prima noapte de Crăciun era atât de liniște

încât se auzeau gândurile lui Iosif

izvorâte din privirea ce i se odihnea pe chipul pruncului divin:

„Cred, Doamne! Cred că tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!

Cred! Ajută necredinței mele!” (Cf. Mt 16,16; Mc 9,24).

 

În acel timp era atât de liniște

încât se auzeau rostogolindu-se pe obraz

lacrimile pline de fericire ale Născătoarei de Dumnezeu.

Inima ei bătea puternic pe ritmul cântării Magnificat:

„Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale.

Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită” (cf. Lc 1,48).

 

În acea noapte de vis

peste pământ domnea liniștea

în care doar cei smeriți pot auzi îngerii cântând:

„Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu

și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!” (Lc 2,14).

 

Astăzi stăm în fața Pruncului

și, în tăcere, ne auzim inima plângând și strigând:

„Iertare! Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!

Doamne, salvează-mă” (cf. Lc 18,38; Mt 14,30).

Și tot în tăcere auzim iertarea sa:

„Liniștește-te! Taci! Mergi și nu mai păcătui” (cf. Mc 4,39; In 8,11).

Astăzi, în cea mai desăvârșită tăcere, auzim zâmbetul lui Dumnezeu,

simțim sărutul Pruncului Divin, ca o pecete pe inima noastră (cf. Ct 8,6).

 

Cât de plină de putere și de fericire este tăcerea în care Pruncul îți vorbește:

„Eu pentru aceasta am venit: ca tu să ai viață, viață din belșug” (cf. In 10,10).

 

Pentru aceasta avem Crăciunul, Nașterea Domnului:

ca noi să avem viață din belșug, viață adevărată, viață fericită.

Însă doar atunci când vom abandona zgomotul idolatru

și diabolica gălăgie exterioară

vom putea admira frumusețea unui Dumnezeu care se face om,

care se naște în tăcere, în simplitate.

Doar atunci vom înțelege pentru ce Cuvântul s-a făcut trup:

ca să avem viață din belșug, nu firimituri!

Doar cine se convertește la tăcere, la liniște, la calm

va gusta din plin fericirea și mântuirea aduse de Cristos (cf. Is 30,15).

 

Să ne apropiem de pruncul divin, de salvarea noastră.

Să-l privim în tăcere și să ne lăsăm priviți.

Venite, adoremus!

Fericiți făcătorii de pace!

cropped-paxlaur-eu-beati-pacifici-paceCrăciunul se trăiește cu adevărat doar acolo unde este pace. Doar un suflet împăcat cu sine însuși, împăcat cu cei din jur și cu Dumnezeu poate trăi toată bucuria Crăciunului. Aceasta și pentru că „pruncul care ni se va naște” este „Principele păcii”. Profetul Isaia este cel care ne ajută să ne întipărim în inima noastră acest adevăr: „Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5). Însuși Cristos Domnul îi proclamă fericiți pe cei care trăiesc în pace, pe cei care construiesc pacea: „Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu” (Mt 5,9). Suntem noi oameni ai păcii? Suntem împăcați cu toți oamenii? Cine trăiește în dușmănie este asemenea celui care zice: „Cristos s-a născut și a murit pentru mine, dar mie nu-mi pasă”!

Pregătirea pentru marea zi de sărbătoare se face prin împăcare. Crăciunul este zi de bucurie, dar poate fi bucurie acolo unde nu este pace? Cum putem merge în întâmpinarea celui venit să aducă pacea, fără a fi noi înșine împăcați? Iată ce ne amintește apostolul Paul, iată care trebuie să fie starea și misiunea noastră: „Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Cristos și ne-a dăruit slujirea reconcilierii, așa cum Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu sine, neținând cont de greșelile lor și punând în noi cuvântul reconcilierii (2Cor 5,18-19). Toți suntem chemați să fim slujitori ai reconcilierii, mesageri ai păcii.

Cuvântul Domnului din această zi ne vorbește despre oamenii chemați să meargă înaintea Principelui păcii, pregătindu-i calea. Într-un mod deosebit avem conturată figura lui Ioan Botezătorul, noul Ilie. Însă astăzi, asemenea lui acum 2000 de ani, suntem chemați noi să fim cei care îi pregătim calea. Este misiunea noastră să mergem și să anunțăm venirea Domnului în mijlocul nostru. Fiecare știm case, uși, inimi la care trebuie să batem. Fiecare cunoaște cel puțin un suflet lipsit de darul păcii, lipsit de prezența Principelui păcii. Ba mai mult, fiecare suntem chemați să ne rugăm și să ne străduim ca Principele păcii să domnească pe tot pământul. Trebuie să fim purtători de reconciliere, de pace. Lumea întreagă are nevoie de pace, are nevoie de Principele păcii, de cel care singur poate face „să se întoarcă inima părinţilor faţă de copii şi inima copiilor faţă de părinţi”, singurul care poate aduce pacea adevărată în lume și în inima noastră (cf. Mal 3,24).

O, Marie, Regina păcii, învață-ne să ieșim cum se cuvine în întâmpinarea lui Cristos, Principele păcii, și ajută-ne să fim slujitori ai reconcilierii.


Pacea este rodul iertării.
Pacea începe cu liniștea din propriul suflet
și este purtată în lume prin curajul de a-i îmbrățișa frățește pe toți,
chiar și pe cei care ne-au greșit.
Domnul, Pricincipele păcii, este aproape!


23 decembrie 2017 

23 decembrie
Sf. Ioan de Kety, pr. *
Mal 3,1-4.23-24; Ps 24; Lc 1,57-66

LECTURA I
Îl voi trimite la voi pe Ilie profetul, înainte de a veni ziua Domnului.
Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4.23-24
Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Iată, îl trimit pe mesagerul meu! El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutaţi, mesagerul alianţei pe care voi îl doriţi. Iată vine, zice Domnul Sabaot! 2 Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topeşte şi ca leşia celui care spală. 3 Va şedea precum cel care topeşte şi îi curăţă pe fiii lui Levi şi-i va rafina ca pe aur şi pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. 4 Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda şi a Ierusalimului ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte. 23 Iată, îl voi trimite la voi pe Ilie, profetul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare! 24 El va face să se întoarcă inima părinţilor faţă de copii şi inima copiilor faţă de părinţi ca să nu vin şi să lovesc ţara cu distrugere”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),4-5ab.8-9.10 şi 14 (R.: Lc 21,28)
R.: Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră!

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale,
şi învaţă-mă cărările tale!
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

8 Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

10 Toate căile Domnului sunt îndurare şi adevăr
pentru cei ce păzesc alianţa şi mărturiile sale.
14 Domnul descoperă taina sa celor care se tem de el
şi le face cunoscută alianţa sa. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, mlădiţă din rădăcina lui Iese, care te înalţi ca un steag pentru popoare, în faţa ta vor amuţi regii pământului, pe tine te vor chema popoarele, vino şi ne eliberează, nu mai întârzia! (Aleluia)

EVANGHELIA
Naşterea lui Ioan Botezătorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,57-66
Când s-a împlinit timpul pentru Elisabeta ca să nască, a născut un fiu. Când vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul şi-a arătat marea îndurare faţă de ea, se bucurau împreună cu ea. 59 În ziua a opta au venit pentru circumcizia copilului şi voiau să-i pună numele Zaharia, ca al tatălui său. 60Însă, luând cuvântul, mama lui a spus: „Nu, ci se va numi Ioan”. 61 Dar ei i-au zis: „Nu este nimeni dintre rudele tale care să poarte numele acesta”. 62 I-au făcut semne tatălui său cum ar vrea să fie numit. 63 Cerând o tăbliţă, a scris: „Ioan este numele lui”. Şi toţi s-au mirat. 64 Îndată i s-a deschis gura şi i s-a dezlegat limba, iar el vorbea binecuvântându-l pe Dumnezeu. 65 I-a cuprins frica pe toţi vecinii şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se povesteau toate aceste lucruri. 66 Toţi cei care le auzeau le puneau la inima lor, spunând: „Ce va fi oare acest copil?”, pentru că mâna Domnului era cu el.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: