Arhiva pentru august 29th, 2018

Devieri ale credinţei. Vremuri grele! Tu, însă…

noaptea intunecata si lumina credințeiDacă nu pentru astăzi, dacă nu tocmai pentru noi și trezirea noastră, atunci pentru cine au fost scrise aceste cuvinte acum 2000 de ani?

Să le citim cu atenție, să le medităm și, mai ales, să ne rugăm pentru Biserică, pentru Sfântul Părinte și, nu în ultimul rând, pentru convertirea noastră!

Uniți în rugăciune, să străbatem împreună („Episcop și popor”), drumul spre Adevărul care ne va face liberi, acel Adevăr care nu este o idee, ci o persoană: Isus Cristos (cf. In 8,32, In 14,6)!

Devieri ale credinţei în timpurile de pe urmă

1 Dar să ştii acestea: în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele2 pentru că oamenii vor fi egoişti, lacomi de bani, lăudăroşi, aroganţi, defăimători, neascultători faţă de părinţi, nerecunoscători, sacrilegi, 3 lipsiţi de iubire, neînduplecabili, perfizi, indisciplinaţi, cruzi, duşmani ai binelui, 4 trădători, obraznici, orbiţi de mândrie, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, 5 având înfăţişarea evlaviei, dar renegând puterea ei. Şi de aceştia fereşte-te! 6 Dintre ei sunt aceia care se strecoară prin case şi ademenesc femeiuşti încărcate de păcate, frământate de pofte de tot felul, 7 [gata] mereu să înveţe, dar incapabile să ajungă vreodată la cunoaşterea adevărului. 8 Căci aşa cum Iánes şi Iambrés i s-au opus lui Moise, tot aşa şi aceştia se opun adevărului, oameni stricaţi la minte, găsiţi nevrednici în privinţa credinţei, 9 dar nu vor ajunge prea departe, pentru că nebunia lor va fi dezvăluită tuturor aşa cum a fost şi a acelora.

Atitudinea ideală a omului lui Dumnezeu

10Tu, însă,ai urmărit îndeaproape învăţătura [mea], purtarea mea, hotărârea, credinţa, îndelunga răbdare, iubirea, statornicia mea 11 în persecuţii şi suferinţele care au venit asupra mea în Antiohía, în Icóniu şi în Lístra. Câte persecuţii am îndurat! Şi Domnul m-a salvat din toate. 12 Dar toţi cei care vor să trăiască în Cristos Isus cu evlavie vor fi persecutaţi. 13 Însă oamenii răi şi impostori vor merge din rău în mai rău, înşelând şi fiind înşelaţi.

14Tu, însă, rămâi statornic în cele pe care le-ai învăţat şi în care crezi, ştiind de la cine le-ai învăţat! 15 Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi care îţi pot da înţelepciunea spre mântuire prin credinţa care este în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi este de folos pentru a învăţa, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună.

(din Scrisoarea a doua sf. apostol Paul către Timotei, cap. 3)

Cu gândul la încercările prin care trece Biserica și Sfântul Părinte/papalitatea, recitesc cele scrise acum 5 ani, când a fost ales Sfântul Părinte papa Francisc:

și

Cred și astăzi ceea ce spuneam atunci: când îi ceri lui Dumnezeu un om, el îţi trimite un înger.

Atrage atenția celui ce greșește! Nu bârfi!

Să nu ne temem de consecințele proclamării adevărului, ci să ne temem mai degrabă de tragediile pe care le aduc în viața noastră minciuna și vorbirea de rău. Să nu facem calcule pentru a vedea la ce riscuri ne angajăm atunci când ne apropiem de celălalt cu intenția sinceră de a-l ajuta, ci să fim mereu conștienți și triști pentru sufletele care se pierd pentru că nimeni nu îndrăznește să le vorbească. Să nu ne temem de adevăr, ci să-l proclamăm tuturor știind că Domnul este sprijinul și ocrotitorul nostru, el este apărătorul celui drept (cf. Ps 27,1-3).

Mai bine să fii prigonit pentru dreptate și adevăr,
decât să fii iubit pentru falsitate.
Să se întipărească în inima noastră cuvântul Domnului:
„Fericiți cei prigoniți pentru dreptate,
căci a lor este împărăția cerurilor” (Mt 5,10).

Prea târziu te-am iubit...

gossip-barfa-pop-art-men-1200x330Atunci când trebuie să vestim Adevărul, să proclamăm Evanghelia celor care nu-l doresc pe Dumnezeu în viața lor, îndemnul Domnului răsună pentru noi,: „Ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci! Nu te înspăimânta dinaintea lor ca să nu te fac eu să te înspăimânţi dinaintea lor!” (Ier 1,17). Acest îndemn este valabil pentru toți. Este mandatul și încurajarea pe care Domnul ni le oferă pentru a atrage atenția celui ce greșește, pentru a-l corecta frățește și a-l ajuta pe cel căzut să se ridice. Câte lucruri nu ar fi mai bune în viața noastră, câte prietenii nu am fi salvat, dacă am fi avut mereu această atitudine de corectare frățească! Cât ajutor am fi oferit aproapelui dacă i-am fi atras atenția cu blândețe atunci când a greșit! Însă de prea multe ori noi am preferat tăcerea sau indiferența sau, și mai rău, bârfa.

Într-una din zile, sfântul părinte papa Francisc…

Vezi articolul original 940 de cuvinte mai mult

%d blogeri au apreciat: