Arhiva pentru octombrie 7th, 2018

Nu răspândi învățături greșite! Scopul poruncii este iubirea dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință neprefăcută.

Papa Francesco in visita a Fatima„Te-am rugat… să le poruncești unora să nu răspândească învățături greșite… Acestea aduc mai degrabă controverse decât slujesc planul lui Dumnezeu în credință. Însă scopul poruncii este iubirea dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință neprefăcută. Unii s-au îndepărtat de acestea și s-au rătăcit, ajungând la discursuri fără sens. Voind să fie învățători ai Legii, ei nu înțeleg nici ceea ce spun și nici ceea ce cred că demonstrează.
Or, noi știm că Legea este bună dacă cineva o folosește în mod legitim. Este știut că nu pentru cel drept este dată Legea, ci pentru cei fără de lege și răz­vrătiți, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei sacrilegi și profanatori, pentru cei ucigași de tată, ucigași de mamă, pentru toți ucigașii, pentru desfrânați și pentru homosexuali, pentru negustorii de oameni, pentru minci­noși, pentru sperjuri și pentru oricine se împotrivește învățăturii sănătoase, conform evangheliei glorioase a lui Dumnezeu cel binecuvântat, care mi-a fost încre­dințată.
Îi mulțumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere rânduindu-mă în slujirea sa, deși mai întâi am fost un defăimător, un persecutor și un insultător, dar am găsit îndurare, căci, în necredința mea, o făceam din neștiință. Însă harul Domnului nostru s-a revărsat din plin împre­ună cu credința și iubirea care sunt în Cristos Isus.
Vrednic de crezut și de primit cu toată încrederea este cuvântul: „Cristos Isus a venit în lume ca să-i mân­tuiască pe cei păcătoși”, între care eu sunt primul, însă de aceea am găsit îndurare, pentru ca Cristos Isus să-și arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un model pentru cei care vor crede în el spre viața veșnică. Regelui veacurilor, Celui Nepie­ritor, Celui Nevăzut și unicului Dumnezeu să-i fie cinste și glorie în vecii vecilor. Amin.
Îți încredințez această poruncă, fiul meu, Timotei, potrivit cu profețiile făcute mai înainte în privința ta ca, în conformitate cu ele, să lupți lupta cea bună, păstrând credința și conștiința curată pe care unii au renegat-o și au eșuat în privința credinței. Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am lăsat pradă Satanei, ca să învețe să nu mai rostească blasfemii” (Din Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 1,1-20).

Acesta este un alt text propus de Biserică la rugăciunea pentru această duminică! Coincidență? Providență!

Mulți se poartă ca dușmani ai crucii lui Cris­tos

Crucea„V-am spus de multe ori și vă spun și acum, plângând:
mulți se poartă ca dușmani ai crucii lui Cris­tos.
Sfârșitul lor este pieirea,
Dumnezeul lor este pân­tecele,
iar mărirea lor este în rușinea lor,
fiind frământați numai de cele pământești.
Însă patria noastră este în ceruri,
de unde îl așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos.
El va schimba trupul umilinței noastre,
făcân­du-l asemănător cu trupul gloriei sale
prin puterea cu care este în stare să-și supună toate” (Fil 3,18-21).

Toți sunt niște câini muți, incapabili să latre…

crestinii rai adevarul si tacerea linistea si pacea„Păstorul să fie discret atunci când tace și util atunci când vorbește, pentru a nu spune ceea ce ar trebui să nu spună și să treacă sub tăcere ceea ce ar trebui să fie dezvăluit. Un discurs imprudent induce în eroare, tot așa, o tăcere nepotrivită îi lasă într-o stare falsă pe cei care puteau să o evite. Adesea, păstorii imprudenți, de frică să nu piardă favoarea oamenilor, nu îndrăznesc să spună în mod liber ceea ce este drept și, pentru a vorbi despre Cristos care este adevărul, ei nu se mai preocupă de păzirea turmei cu iubire de păstori, ci ca niște mer­cenari. Ei fug atunci când vine lupul, ascunzându-se în tăcere.
Domnul îi avertizează prin intermediul profetului, spunând: Toți sunt niște câini muți, incapabili să latre (Is 56,10), și își face auzită plângerea: Voi nu ați urcat pe metereze și nu ați construit o fortăreață pentru apă­rarea israeliților, pentru ca ei să poată rezista bătăliei din ziua Domnului (Ez 13,5). A se urca pe metereze înseamnă a se împotrivi celor puternici din această lume, cu libertatea cuvântului pentru apărarea turmei. A rezista în bătălia din ziua Domnului înseamnă a ține piept războiului celor răi, din iubire față de dreptate.
Ce este pentru un păstor frica de a spune adevărul, dacă nu o întoarcere a spatelui în fața dușmanului, prin tăcerea sa?”

(Din Regula pastorală a sfântului Grigore cel Mare, papă
Cartea 2, 4: PL 77, 30-31
Oficiul lecturilor pentru duminica a XXVII-a din timpul de peste an)