Arhiva pentru noiembrie 6th, 2018

Rugăciuni de seară

Lumea din mainile noastre_rugaciune.jpgDumnezeu a statornicit poporul său în speranţă. De aceea, să-l aclamăm cu bucurie:

    Tu, Doamne, eşti speranţa poporului tău!

Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai îmbogăţit în toate, prin Cristos:
– în tot cuvântul şi în toată ştiinţa.
Dumnezeule, în mâna ta sunt inimile celor puternici:
dăruieşte conducătorilor de state înţelepciunea ta,
– pentru ca, adăpându-se din izvorul gândurilor tale, să-ţi fie plăcuţi în cuget şi în faptă.
Tu le dai artiştilor har să înfăţişeze frumuseţea ta prin talentul lor:
– revarsă, prin operele lor, raze de speranţă şi de bucurie asupra lumii.
Tu nu îngădui să fim ispitiţi peste puterile noastre:
– întăreşte-i pe cei slabi şi ridică-i pe cei căzuţi.
Tu ai făgăduit, prin Fiul tău, că oamenii vor învia la viaţa veşnică în ziua de apoi:
– nu uita nicicând de aceia care s-au despărţit de trup.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Să se înalţe spre îndurarea ta, Doamne, rugăciunea noastră de seară şi să coboare asupra noastră binecuvântarea ta, ca astăzi şi totdeauna să ne învrednicim de darul mântuirii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.

Noapte liniştită şi sfârşit bun să ne dea nouă atotputernicul Dumnezeu. Amin.

(Rugăciuni preluate din „Breviar – Liturgia orelor, Vespere,
Marți din săptămâna a XXXI-a de peste an (Anul II)”)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Fericit este acela care va sta la masă în împărăţia lui Dumnezeu!

Creştinul trebuie să fie diferit prin ceva, să neliniştească, să ridice întrebări, să nu se piardă în anonimatul răului, în masa oamenilor care stau departe de adevăr şi iubesc minciuna, violenţa, nedreptatea.

Adevărata viață de credință conține o reînnoire continuă: „Nu vă conformaţi lumii acestia, ci schimbaţi-vă”. Să nu căutăm scuze pentru lipsa noastră de coerență. Să nu fabricăm „motive” pentru a nu participa la ospățul pe care Dumnezeu l-a pregătit celor care cred în el și merg pe urmele sale.

La masa cu Dumnezeu_sfanta Treime Rubliov
În acel timp, unul dintre cei care erau la masă i-a spus lui Isus: „Fericit este acela care va sta la masă în împărăţia lui Dumnezeu!” 16 Dar el i-a zis: „Un om a făcut un ospăţ mare şi i-a invitat pe mulţi, 17 iar la ora ospăţului l-a trimis pe servitorul său să spună celor pe care îi chemase: «Veniţi, deja este gata!» 18 Dar, unul după altul, au început toţi să se scuze. Primul i-a spus: «Mi-am cumpărat un ogor şi e necesar să merg să-l văd. Te rog, primeşte scuzele mele!» 19 Un altul a spus: «Am cumpărat cinci perechi de boi şi merg să-i încerc. Te rog, primeşte scuzele mele!» 20Iar un altul i-a spus: «Tocmai acum m-am căsătorit şi nu pot să vin». 21 Întorcându-se, servitorul a spus acestea stăpânului său. Atunci, stăpânul casei s-a înfuriat şi i-a spus servitorului: «Mergi îndată pe străzile şi uliţele cetăţii şi adu-i aici pe săraci, pe infirmi, pe orbi şi pe şchiopi!» 22Servitorul i-a spus: «Stăpâne, s-a făcut ce ai poruncit şi încă mai este loc». 23 Atunci, stăpânul i-a zis servitorului: «Ieşi pe drumuri şi cărări şi constrânge-i să intre, pentru ca să mi se umple casa! 24 Căci vă spun că niciunul dintre oamenii care fuseseră chemaţi nu va gusta din cina mea»”.

Cuvântul Domnului

(din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,15-24)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Universitatea: ispite şi virtuţi în viaţa unui student

studenti.jpg

„Stiinţa” dobândită nu este un depozit personal
de păstrat cu gelozie,

ci un bun, ca altele, de împărtăşit.

Activitatea studentului este profund locuită de toate dinamicile proprii ale spiritualităţii şi experienţa studiului se poate configura ca un adevărat exerciţiu spiritual caracterizat de o contrapoziţie dinamică de ispite şi virtuţi. Este convins de asta Angelo Tumminelli, tânăr profesor de filozofie într-un liceu din Roma, care tocmai a dat la tipar volumul mic „Studiul. Un exerciţiu spiritual” (EDB) în care se foloseşte de propria experienţă de tutore al studenţilor găzduiţi la Villa Nazareth – reşedinţă universitară romană unde Tumminelli însuşi s-a format – cărora le oferă slujire de însoţire şi ajutor în formarea academică. Întâlnindu-l, ne explică faptul că el concepe studiul ca „spaţiu de tensiune între o profundă aspiraţie spre Dumnezeu, deci spre frumuseţe şi spre viaţa deplină, şi ispite puternice, între care cea a idolatriei, sau a irosirii timpului sau a abandonului care riscă să-l scoată pe student de pa calea sa”. De aici ideea acestui mic volum – un soi de vademecum – construit după o arhitectură care pune în paralel în oglindă ispite şi virtuţi aşa încât fiecărei ispite să-i corespundă o virtute care s-o contrasteze şi să-l orienteze pe tânăr spre realizarea sa deplină.

Care este ispita cea mai gravă în viaţa unui student?

Idolatria: absolutizarea studiului ca unic scop al existenţei şi scop ultim al persoanei. Din instrument pentru realizarea de sine şi întâlnirea cu Cristos în adevărat idol care inversează ordinea lucrurilor şi ia locul lui Dumnezeu. Idolatria este o bestie urâtă pe care mulţi universitari o întâlnesc pe drumul lor.

Cum poate fi contrastată?

Cu macrotimía, adică deschiderea inimii, disponibilitatea de a primi lumea în frumuseţea sa. Studiul nu este o lucrare de înţelegere a realităţii, ci mai degrabă a ne lăsa înţeleşi de ea. Adevăratul student, studiosul, nu este cel care adună informaţii cu privire la realitate, ci care se lasă locuit de frumuseţea sa, disponibil la ascultarea a ceea ce vrea să-i sugereze realitatea. A primi în mod inteligent argumentele de studiu duce atunci la scoaterea din ele a orientărilor pentru existenţă în sens mai amplu. Realitatea care ne înconjoară nu este un obiect de cucerit, ci un „tu” care mă interpelează, care mă vizitează.

Care sunt celelalte ispite?

Perfecţionismul; specialismul sau dimpotrivă superficialitatea; abandonarea; distragerile. Însă cea mai rea, după idolatrie, este confruntarea cu ceilalţi.

De ce? Confruntarea ajută la creştere şi competiţia sănătoasă poate să fie un stimulent pozitiv…

Însă cu condiţia ca să fie văzut celălalt ca frate cu care să se împărtăşească un drum de căutare şi nu, dezlănţuind dinamici agresive, drept concurent, duşman de eliminat pentru a-l împiedica să cucerească primul loc pe care l-am vrea noi. Dimpotrivă, se poate întâmpla ca această confruntare cu colegii să provoace în schimb o senzaţie obsedantă de nepotrivire, descurajare, dispreţ de sine.

Deci?

Trebuie ajutat studentul să ajungă la acel echilibru care permite să accepte proprii timpi, conştient de propriile potenţialităţi şi limite, de posibilele succesuri şi eşecuri. Asta cere un discernământ obositor, dar necesar, al inimii, în afară de virtuţi cum ar fi răbdarea şi perseverenţa. Numai aşa, dincolo de rezultatele academice, va putea trăi senin relaţiile interpersonale cu colegii de studiu.

Însă nu ajută climatul general de frică şi de închidere. Sperietoarea duşmanului este agitată cam peste tot şi zidurile par să prevaleze asupra punţilor.

În domeniu universitar, şi mai în general în toată societatea, pot să ne vină în întâmpinare două cuvinte de ordine: gratuitate şi împărtăşire. Categorie creştină, primul ne face să-l trăim pe celălalt ca pe un dar, însă cere să trăim înainte de toate noi înşine, modul nostru de a fi în lume, ca rod al unui act de gratuitate şi de iubire. În acest mod putem să-l primim pe celălalt în diversitatea sa, înţeleasă ca bogăţie, într-un context plural în care suntem chemaţi să împărtăşim cu persoane diferite de noi prin cultură, religie, identitate politică, un parcurs comun, un drum împreună. Fără a omologa diferenţele, ci respectându-le şi valorizându-le. În acest orizont „ştiinţa” dobândită nu rămâne un depozit personal de păstrat cu gelozie, ci un bun, ca altele, de împărtăşit.

Studiul este profesie sau vocaţie?

Germana indică profesia şi vocaţia cu un termen unic, „beruf”, care îşi are rădăcina în verbul „rufen”, a chema. De altfel, profesia este tot o chemare, o misiune dată de Dumnezeu pentru a pune propria viaţă în slujba altora. Însă ea este precedată şi pregătită de acel prim discernământ vocaţional constituit de parcursul universitar. Dacă este trăit cu seriozitate prezentându-i lui Dumnezeu îndoieli, dorinţe şi posibile căi de întreprins, îi permite studentului să înţeleagă care este domeniul realului care-l interpelează mai mult şi îl cheamă să-şi dedice existenţa, în definitiv care este vocaţia sa umană cea mai intimă. Acesta este sensul profund al discernământului personal, în sintonie cu reflecţia reieşită la Sinodul tinerilor care tocmai s-a încheiat.

Rugăciunea studentului a sfântului Toma de Aquino care încheie volumul. De ce?

Dacă este locuită de rugăciune, viaţa studentului poate să devină un sacrament viu, un mod în care Dumnezeu devine prezent prin truda studiului pentru a chema pe fiecare la propria slujire în lume. A intra la şcoala lui Toma înseamnă a cere Domnului o privire inteligentă şi umilă asupra realităţii în comuniune cu El.


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00


(Universitatea: ispite şi virtuţi în viaţa unui student. Vorbeşte tutorele
de Giovanna Pasqualin Traversa
după agenţia SIR, 2 noiembrie 2018)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro