Arhiva pentru noiembrie 21st, 2018

Să mijlocească pentru noi cea plină de har!

fecioara Maria pruncul Isus si sfantul IosifSă-l preamărim din toată inima cu cântări de laudă pe Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, care a voit ca Maria, mama Fiului său, să fie cinstită de toate neamurile și generațiile, și să-l rugăm cu umilință:

Să mijlocească pentru noi cea plină de har!

Dumnezeule, care înfăptuiești lucruri minunate, care pe preacurata Fecioară Maria ai făcut-o părtașă cu trupul și cu sufletul de slava cerească a lui Cristos,
–    călăuzește inimile fiilor tăi spre aceeași slavă.
Dumnezeule, care ne-ai dat-o pe Maria ca mamă, dăru­iește, prin mijlocirea ei, vindecare celor bolnavi, mângâ­iere celor întristați, iertare păcătoșilor,
–    și tuturor mântuire și pace.
Dumnezeule, care ai făcut-o pe Maria plină de har,
–    dăruiește tuturor belșugul harului tău.
Biserica ta să fie un gând și o inimă în iubire,
–    iar credincioșii într-un suflet să stăruie în rugăciune
împreună cu Maria, mama lui Isus.
Dumnezeule, care ai încoronat-o pe Maria ca Regina cerului,
–    primește-i pe cei răposați să se bucure în veci, împreună cu toți sfinții, în împărăția ta.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Iată mama mea şi fraţii mei!

Giotto, Aducerea Fecioarei Maria în Templul din Ierusalim

Giotto di Bondone (sec. XIV) – Prezentarea Sfintei Fecioarei Maria în Templul din Ierusalim

 

Primeşte, te rugăm, Doamne, rugăciunile poporului tău,
pentru ca, prin mijlocirea sfintei Maria, Maica Fiului tău,
dorinţa inimii noastre să fie luată în seamă,
cererea sufletelor noastre să nu fie zadarnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.


21 noiembrie 2018 

Miercuri din săptămâna a 33-a de peste an
Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
Zah 2,14-17; Ps Lc 1,46-55; Mt 12,46-50

LECTURA I
Bucură-te, fiica Sionului, căci, iată vin!
Citire din cartea profetului Zaharia 2,14-17
Bucură-te şi veseleşte-te, fiică a Sionului, căci, iată, eu vin şi voi locui în mijlocul tău – oracolul Domnului. 15 Se vor alipi multe neamuri de Domnul în ziua aceea şi vor fi poporul meu şi eu voi locui în mijlocul tău. Vei cunoaşte că Domnul Sabaot m-a trimis la tine. 16 Domnul îl va moşteni pe Iuda ca parte a sa în ţara sfântă şi va alege din nou Ierusalimul. 17 Să tacă orice făptură înaintea Domnului, pentru că el s-a ridicat din locuinţa sa cea sfântă!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46-47.48-49.50 şi 53.54-55 (R.: 49)
R.: Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic: şi numele lui e sfânt.

46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu. R.

48 Căci a privit la smerenia slujitoarei sale.
Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic:
şi numele lui e sfânt! R.

50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el.
53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri,
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 11,28b
(Aleluia) „Fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Întinzându-şi mâna spre discipolii săi, a spus: „Iată mama mea şi fraţii mei!”
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,46-50
În acel timp, pe când Isus mai vorbea încă mulţimilor, iată că mama şi fraţii lui stăteau afară, căutând să-i vorbească! 47 Atunci i-a spus cineva: „Iată, mama şi fraţii tăi stau afară şi vor să-ţi vorbească!” 48 Dar el, răspunzând, i-a zis celui care îi vorbise: „Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei?” 49 Şi, întinzându-şi mâna spre discipolii săi, a spus: „Iată mama mea şi fraţii mei! 50Căci oricine face voinţa Tatălui meu din ceruri, acela îmi este şi frate şi soră şi mamă”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: