Arhiva pentru noiembrie 24th, 2018

Ce-ai făcut?

Cristos rege Stom_Matthias_-_Christ_Crowned_with_Thorns_-_c._1633-1639Ce ai făcut de te-au condamnat la o moarte atât de dureroasă?

M-am făcut om ca sa îți dau posibilitatea să-l vezi pe Dumnezeu și să-i spui „Tăticule”!
Am proclamt adevărul care te va face liber, adevărul despre om și despre Dumnezeu.
M-am făcut bunul păstor, blând și smerit!
Am iubit lumina și am risipit întunericul și faptele lui!
Am arătat omului cum trebuie să iubească: dăruindu-și viața. Întreagă!
Am dat omului un singur ideal: fericirea veșnică!
I-am învățat pe oameni: calea, adevărul și viața.
I-am arătat omului adevărata comoară: sufletul!
Am proclamat adevărata fericire: cunoașterea și slujirea lui Dumnezeu!
Am vestit îndurările Domnului.
Am redat celor disperați speranța și încrederea.
Am iertat!
Am vindecat!
I-am eliberat și înviat pe robii morții!
Nu am judecat pe nimeni!
Tuturor le-am redat libertatea, libertatea și demnitatea de fii ai lui Dumnezeu!

Iată, așadar ce am făcut!

Dar oamenii nu m-au vrut, nici ca om, nici ca rege, nici ca Dumnezeu.
Le-am fost prezentat: „Iată omul… Iată-l pe regele vostru!”,
dar toți au strigat:
Răstignește-l! Răstignește-l!
Unii mai strigă și astăzi…
M-au condamnat la moarte. Au preferat un tâlhar în locul meu.
Ca și astăzi…

M-au biciuit, ei, dușamnii mei, fiii întunericului, și apoi m-au încoronat ca rege:
o coroană de spini, un sceptru și un tron:
crucea!
Acum, de acolo, de la înălțimea crucii, eu domnesc și îi atrag pe toți la mine.

Eu rămân Domn, și peste vii și peste morți. Stăpânirea mea este o stăpânire veşnică, nu va trece, şi domnia mea nu va fi distrusă niciodată. Eu, Domnul, voi veni cu norii şi orice ochi mă va vedea, chiar şi cei care m-au străpuns (Dan 7,14; Ap 1,7).

Domnul meu și Dumnezeul meu, amintește-ți de mine în împărăția ta!
Regele meu, amintește-ți de mine în împărăția ta!
Tu ai o singură lege: evanghelia iubirii.
Tu ai un singur tron: crucea.
Tu ai o singură cetate: cerească.
Tu ai o singură armată: îngerii.
Tu ai o singură curte: sfinții.
Amintește-ți, te rog, de mine în împărăția ta!

Regele meu,
Tu stăi la masă cu păcătoșii.
Prezența ta îi îmbogățește pe cei săraci.
Tu ierți și astăzi păcatele,
Tu îi vindeci pe cei bolnavi,
Tu dai celor închiși eliberarea
Tu redai celor morți viața,
Te rog, Regele meu și Domnul meu,
binecuvântează familiile noastre,
Ajută văduvele și orfanii,
Iubește copiii!
Amintește-ți de noi în împărăția ta!

Regele meu,
tu care ai suferit ca noi să fim vindecați ,
care ai plâns ca noi să fim mângâiați,
care te-ai făcut sărac și lipsit de orice bun,
ca noi să avem belșug de har.
Tu care nu ai un loc unde să-ți pleci capul,
pentru ca noi să ne putem așeza capul pe pieptul tău,
Vino în casa și în inima noastră.
Vino, fii regele noastru.
Amintește-ți de noi în împărăția ta!

Regele și Dumnezeul meu,
Iartă-mă!
Iartă-ne!
Iartă omul!
Iartă-ne trădările,
Iartă-ne că te bicium prin indiferența noastră,
Iartă-ne că te acuzăm și astăzi pe nedrept prin bârfele noastre.
Iartă-ne că te încoronăm cu spini prin păcatele noastre,
Iartă-ne că te pălmuim, scuipăm, răstignim.
Iartă-ne că te ținem și astăzi răstignit între tâlhari.
Iartă-ne și amintește-ți de noi în împărăția ta,
ca să ne bucurăm de puterea învierii tale!

 

Regele meu și Dumnezeul meu!
Tu ești veșnic viu!
Tu ești regele meu!

Iată omul!
Iată regele!
Iată prietenul și mântuitorul omului.
Iată prietenul meu.
El e Dumnezeul meu,
eu sunt fiul lui!

Iată regele vostru!
Voi sunteți prietenii lui,
Noi suntem prietenii lui,
Prietenii mirelui, prietenii regelui, prietenii celui veșnic viu!
Veniți să ne închinăm în fața lui!


25 noiembrie 2018 

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI
Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.
Dan 7,13-14; Ps 92; Ap 1,5-8; In 18,33b-37

LECTURA I
Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică.
Citire din cartea profetului Daniel 7,13-14
Priveam în timpul viziunilor mele de noapte şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului! S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 92(93),1ab.1c-2.5 (R.: 1a)
R.: Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.

1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate,
Domnul s-a îmbrăcat,
s-a încins cu putere. R.

1c A pus pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine.
2 Din vremuri străvechi este aşezat tronul tău de domnie:
tu eşti din veşnicie! R.

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,
sfinţenia împodobeşte casa ta, Doamne,
în vecii vecilor. R.

LECTURA A II-A
Domnul regilor pământului ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8
Isus Cristos este martorul cel credincios, primul născut dintre cei morţi şi Principele regilor pământului! Celui care ne iubeşte şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său 6 şi ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său, lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin! 7 Iată că vine cu norii şi orice ochi îl va vedea, chiar şi cei care l-au străpuns! Îşi vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da. Amin! 8 „Eu sunt alfa şi omega – spune Domnul Dumnezeu – cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu spui că eu sunt rege.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 18,33b-37
În acel timp, Pilat i-a zis lui Isus: „Tu eşti regele iudeilor?” 34 Isus a răspuns: „De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au spus alţii despre mine?” 35 Pilat a răspuns: „Oare sunt eu iudeu? Neamul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?36 Isus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici”.
37 Atunci Pilat i-a zis: „Aşadar, eşti rege?” Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.

Cuvântul Domnului


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Sursa fotografie: Jesus Christ in his Passion as the Lord of Patience or Lord of Contemplation as offered with the crown of thorns, the scepter reed and mocked by Roman soldiers. Oil on canvas by Matthias Stom.

Regele meu… Mă întreb dacă îl cunoști

Care e omul care nu se bucură când cineva îi spune:
„Te iubesc încât aş fi în stare să mor pentru tine!”

Dacă l-am cunoaşte și i-am prețui iubirea am ieşi cu toţii pe străzi, am merge în faţa primăriei, a prefecturii, a parlamentului, a preşedinţiei şi l-am cere ca rege: el şi numai el să domnească şi să conducă. Dar de fapt, acolo, din păcate, se merge doar pentru măriri de salariu şi dispute cu conducerea, jigniri reciproce şi altele. Nu, nu acolo trebuie să mergem, ci acasă la noi, acolo vrea Cristos să fie încoronat prima data, în familia noastră. Dacă cucereşte familiile, apoi va cuceri şi oraşul şi ţara şi omenirea întreagă.

Dar şi aceasta poate fi uneori prea mult pentru că şi în casele noastre rămân unii care nu-l vor: poate soţul sau soţia, fratele sau sora, nepoţii sau verişorii etc. … Nu-l vor pentru că ei au alt rege. Atunci? Ce-i de făcut? Nimic mai mult decât să-l încoronăm, pentru început, rege peste inima noastră… De acolo începe încoronarea!


„Regele meu este regele dreptăţii, regele veacurilor, regele cerurilor, regele gloriei, regele regilor şi Domnul Domnilor. El este regele meu. Mă întreb dacă îl cunoşti?” (Shadrach Meshach Lockridge).


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Doamne, dă-ne harul să suportăm cu tărie greutățile vieții…

consolare mangaiere suferinta„Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
care ne mângâie în orice strămtorare a noastră
ca să putem şi noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice strâmtorare
cu mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu. 
Căci după cum prisosesc pătimirile lui Cristos în noi,
tot la fel prin Cristos prisoseşte şi mângâierea noastră. 
Aşadar, dacă suntem în necaz,
suntem astfel pentru mângâierea şi mântuirea noastră.
Dacă suntem mângâiaţi,
suntem astfel pentru mângâierea care vă întăreşte
ca să suportaţi cu statornicie pătimirile pe care le îndurăm şi noi.
Şi speranţa noastră pentru voi este neclintită
ştiind că aşa cum sunteţi părtaşi ai suferinţelor,
la fel veţi fi părtaşi ai mângâierii” (2Cor 1,3-7).


Fraților, împreună cu martirii care și-au dat viața pen­tru cuvântul lui Dumnezeu, să-l sărbătorim pe Mântui­torul nostru, martorul credincios al Tatălui:
    Ne-ai răscumpărat, Doamne, pentru Dumnezeu cu sângele tău!
Prin martirii tăi, care au îmbrățișat de bunăvoie moar­tea ca mărturie pentru credință,
–    dă-ne, Doamne, adevărata libertate a spiritului.
Prin martirii tăi, care și-au mărturisit credința până la sânge,
–    dă-ne, Doamne, puritate și statornicie în credință.
Prin martirii tăi, care au mers pe urmele tale purtând crucea,
–    dă-ne, Doamne, harul să suportăm cu tărie greutățile vieții.
Prin martirii tăi, care și-au spălat veșmintele în sângele Mielului,
–    dă-ne, Doamne, harul să învingem toate ispitele trupului și ale lumii.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00