Arhiva pentru mai 23rd, 2019

Să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia

Liturghie in bazilica "Sfantul Petru"

Conciliului prescrie ca exercițiile de pietate să fie armonizate cu liturgia,
și nu să fie suprimate…
și totodată insistă să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia
și nu să fie confundate cu ea.

Orientarea liturgică*

31. Am vorbit deja despre venerația pe care Biserica o aduce Mamei lui Dumnezeu în celebrarea liturgiei. Dar acum, expunînd celelalte forme ale cultului marian și criteriile ce trebuie să-l inspire, nu putem uita principiul enunțat în Constituția Sacrosanctum Concilium, care recomandă cu ardoare exercițiile de pietate obișnuite poporului creștin și adaugă: «Totuși, astfel de exerciții trebuie orânduite ținând seama de timpul liturgic, în așa fel încât să se potrivească cu liturgia sacră, să se inspire din ea într-un fel sau altul și la ea să-l ducă pe poporul creștin, pentru că prin natura sa e cu mult superioară oricăror exerciții» (93). Normă înțeleaptă și limpede; totuși aplicarea ei nu este ușoară, mai ales în domeniul cultului adus Fecioarei, atât de variat în formele sale de expresie; într-adevăr, ea cere din partea responsabililor comunităților locale efort, tact pastoral și perseverență, și din partea credincioșilor promptitudine în primirea orientărilor și a propunerilor care, emanînd din adevărata natură a cultului creștin, cer uneori schimbarea obișnuințelor foarte vechi în care natura liturgiei se întunecase puțin.

În legătură cu aceasta, am vrea să facem aluzie la două atitudini care, în practica pastorală, ar putea să zădărnicească norma stabilită de Conciliul Vatican II: mai întâi atitudinea anumitor persoane care au în grijă sufletele și care, depreciind a priori exercițiile de pietate, recomandate totuși de Magisteriu în formele lor legitime, le abandonează și creează un vid pe care nu se gîndesc să-l umple; acestea uită că Conciliul a spus ca exercițiile de pietate să fie armonizate cu liturgia, și nu să fie suprimate. În al doilea rînd, atitudinea altora care, disprețuind un just criteriu liturgic și pastoral, unesc exercițiile de pietate și actele liturgice în celebrări hibride. Se întîmplă uneori ca, în însăși celebrarea jertfei euharistice să fie inserate elemente proprii novenelor sau altor practici pioase, cu pericolul de a vedea ca memorialul Domnului să nu mai constituie momentul culminant al întîlnirii comunității creștine, ci numai prilejul vreunui exercițiu de devoțiune. Celor care acționează în acest fel am vrea să le amintim că regula Conciliului prescrie să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia și nu să fie confundate cu ea. O acțiune pastorală luminată trebuie pe de-o parte să distingă și să sublinieze natura proprie a acțiunilor liturgice, și pe de altă parte să valorizeze exercițiile de pietate, adaptîndu-le nevoilor fiecărei comunități ecleziale și făcînd din aceste exerciții auxiliarele de preț ale liturgiei.

Va urma…


Din același document puteți citi:

 1. Dumnezeu a așezat în Biserică, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei…
 2. Cristos este punctul de referință indispensabil pentru cultul marian
 3. Rolul pe care l-a avut Maria în misterul mântuirii
 4. Sărbătoarea lui Cristos și a Fecioarei: sărbătoarea Cuvîntului care se face «Fiul Mariei»
 5. Speranța și aurora mântuirii pentru întreaga lume
 6. Amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria
 7. Meditînd suferințele Fecioarei Maria…
 8. Texte care conțin Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna viu și eficient
 9. Biserica o invocă pe Mama oricărui har
 10. Locul special ce i se cuvine Mariei în cultul creștin ca Sfîntă / Mamă / Născătoare de Dumnezeu
 11. Fecioara, model al Bisericii în practicarea cultului
 12. Sfânta Fecioară Maria și Biserica
 13. Fecioara care se roagă
 14. Fecioară și mamă
 15. Fecioara care oferă
 16. Maria este învățătoare a vieții spirituale pentru fiecare creștin
 17. Atitudine de credință și de iubire
 18. Pentru reînnoirea pietății mariane
 19. Cinstea adusă Reginei se revarsă asupra Regelui
 20. Sanctuarul Duhului Sfânt
 21. Locul cel mai de seamă după Cristos
 22. Pentru a face mai vie și mai inteligibilă legătura care ne unește cu Mama lui Cristos și Mama noastră
 23. Să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia

Textul este preluat din
Exortația apostolică Marialis Cultus
a papei Paul al VI-lea,

în traducerea ARCB,
de pe situl www.magisteriu.ro

 

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00