Arhiva pentru mai 26th, 2019

Cine e Maria? Mai este ea un model?

Sfanta Fecioara Maria si pruncul_PaxlaurOrientarea antropologică*

34. În cultul adus Fecioarei trebuie să ținem cu grijă cont și de datele sigure și verificate ale științelor umane. Aceasta va contribui la dispariția uneia din cauzele stînjenelii care se face simțită în domeniul cultului adus Maicii Domnului, și anume diferența dintre anumite elemente ale acestui cult și, pe de altă parte, concepțiile actuale ale antropologiei și realitatea psiho-sociologică profund schimbată în care trăiesc și acționează oamenii timpului nostru. Remarcăm efectiv că e greu să situăm chipul Fecioarei, așa cum reiese dintr-o anumită literatură pioasă, în condițiile de viață, în special ale femeii, din societatea contemporană. În cadrul vieții familiale legile și evoluția obiceiurilor tind pe bună dreptate să recunoască egalitatea femeii și coresponsabilitatea ei alături de bărbat în ceea ce privește căminul. În domeniul politic, femeia și-a cucerit în numeroase țări o putere de intervenție egală cu bărbatul în problemele publice. În domeniul social ea își desfășoară activitatea în sectoarele cele mai variate, părăsind cu fiecare zi mai mult cadrul strîmt al căminului. În domeniul cultural sînt oferite de asemenea femeii noi posibilități de cercetare științifică și de succes intelectual.

De aici decurge la unii o îndepărtare de cultul către Fecioară și o anumită dificultate în a o lua pe Maria din Nazaret ca model, pentru că se consideră că orizonturile vieții ei se vădesc înguste în comparație cu vastele zone de activitate în care omul modern este chemat să-și desfășoare activitatea. În legătură cu aceasta, îndemnându-i pe teologi, pe responsabilii comunităților creștine și pe credincioșii înșiși să consacre acestor probleme atenția necesară, ni se pare util să propunem, la rîndul nostru, o contribuție la soluționarea lor prezentînd cîteva reflecții.

35. Mai întîi, Fecioara Maria a fost totdeauna propusă de către Biserică spre imitare credincioșilor, nu pentru felul de viață pe care a experimentat-o, cu atît mai puțin cu cît mediul socio-cultural în care s-a desfășurat este astăzi depășit aproape pretutindeni, ci pentru că, în condițiile concrete ale vieții sale, Ea a aderat pe deplin și în mod liber la voința lui Dumnezeu (cf. Lc 1, 38), a primit cuvîntul și l-a pus în practică, a acționat călăuzită de iubire și de spiritul de slujire: pe scurt, Ea a fost cel dintîi și cel mai perfect ucenic al lui Cristos. Toate acestea au o valoare exemplară universală și permanentă.

36. În al doilea rînd, am vrea să remarcăm că greutățile menționate mai sus se află în realație strînsă cu unele clișee ale imaginilor populare și literare despre Maria, dar nu cu adevăratul său chip evanghelic, nici cu datele doctrinale precizate de munca lentă și serioasă de aprofundare a Cuvîntului revelat. Dimpotrivă, trebuie să considerăm firesc că generațiile creștine care s-au succedat în contexte socio-culturale diferite, contemplînd figura și misiunea Mariei Femeia nouă și creștina perfectă ce recapitulează în Ea, ca Fecioară, Mireasă și Mamă, situațiile cele mai caracteristice ale vieții feminine , au considerat-o pe Mama lui Isus ca pe tipul eminent al condiției feminine și ca pe modelul absolut remarcabil de viață evanghelică, și că și-au exprimat sentimentele după conceptele și reprezentările epocii lor. Atunci cînd consideră lunga istorie a pietății, Biserica se bucură să constate continuitatea cultului; însă nu se leagă de schemele diferitelor epoci culturale, nici de concepțiile antropologice particulare care le susțin, și admite că unele expresii ale cultului, perfect legitime în ele însele, sînt mai puțin adaptate unor oameni din epoci și civilizații diferite.

37. În sfîrșit, am vrea să subliniem că epoca noastră, ca și cele precedente, este chemată să verifice prin intermediul Cuvîntului lui Dumnezeu propria sa cunoaștere a realității și, pentru a ne limita la subiectul nostru, să-și confrunte concepțiile antropologice și problemele ce decurg din ele cu figura Fecioarei, așa cum este propusă în Evanghelie. Citirea dumnezeieștilor Scripturi, făcută sub influența Duhului Sfînt și fără a uita descoperirile științelor umane și situațiile variate ale lumii contemporane, va duce la descoperirea că Maria poate fi considerată oglinda ce reflectă speranțele oamenilor din vremurile noastre. Astfel, pentru a da cîteva exemple, femeia de astăzi, doritoare să ia parte la puterea de decizie și la alegerile comunității, o va contempla cu o bucurie intimă pe Maria care, în dialogul ei cu Dumnezeu, își dă consimțămîntul activ și liber (102) nu la soluționarea unei probleme contingente, ci la «evenimentul secolelor», așa cum a fost numită Întruparea Cuvîntului (103). Se va înțelege că alegerea de către Maria a stării feciorelnice, care în planul lui Dumnezeu o pregătea la misterul Întrupării, n-a constituit în nici un fel o închidere față de valorile stării conjugale, ci o alegere curajoasă, împlinită pentru a se consacra pe deplin iubirii lui Dumnezeu. Se va constata cu o surpriză plină de bucurie că Maria din Nazaret, deși pe deplin abandonată voinței lui Dumnezeu, n-a fost deloc o femeie supusă pasiv sau avînd o religiozitate alienantă, ci femeia care nu se temea să proclame că Dumnezeu este Cel care îi înalță pe cei smeriți și pe cei asupriți și îi dă jos de pe tron pe cei puternici ai lumii (cf. Lc 1, 51-53). Se va recunoaște în Maria care «se află în fruntea celor smeriți și săraci ai Domnului» (104), o femeie puternică care a cunoscut sărăcia și suferința, fuga și exilul (cf. Mt 2, 13-23): situații ce nu pot scăpa atenției celui care vrea să secondeze, prin spirit evanghelic, forțele de eliberare conținute în om și în societate. Astfel, Maria nu va apărea ca o Mamă retrasă /aplecată/ cu gelozie în /asupra/ Fiul său dumnezeiesc, ci ca femeia care, prin acțiunea sa, a favorizat credința în Cristos a comunității apostolice (cf. In 2, 1-12) și al cărui rol matern s-a extins căpătînd pe Calvar dimensiuni universale (105). Acestea nu sînt decît niște exemple. Cu toate acestea ele arată în mod clar că figura Fecioarei nu decepționează nici una din așteptările profunde ale oamenilor din vremurile noastre, și le oferă un model desăvîrșit al ucenicului Domnului: artizan al cetății pămîntești și temporale, dar pelerin care se grăbește spre cetatea cerească și veșnică; promotor al dreptății care îl eliberează pe cel asuprit și al iubirii care vine în ajutor celor nevoiași, dar mai presus de toate martor activ al iubirii care îl edifică? pe Cristos în inimi.

Va urma…


Din același document puteți citi:

 1. Dumnezeu a așezat în Biserică, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei…
 2. Cristos este punctul de referință indispensabil pentru cultul marian
 3. Rolul pe care l-a avut Maria în misterul mântuirii
 4. Sărbătoarea lui Cristos și a Fecioarei: sărbătoarea Cuvîntului care se face «Fiul Mariei»
 5. Speranța și aurora mântuirii pentru întreaga lume
 6. Amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria
 7. Meditînd suferințele Fecioarei Maria…
 8. Texte care conțin Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna viu și eficient
 9. Biserica o invocă pe Mama oricărui har
 10. Locul special ce i se cuvine Mariei în cultul creștin ca Sfîntă / Mamă / Născătoare de Dumnezeu
 11. Fecioara, model al Bisericii în practicarea cultului
 12. Sfânta Fecioară Maria și Biserica
 13. Fecioara care se roagă
 14. Fecioară și mamă
 15. Fecioara care oferă
 16. Maria este învățătoare a vieții spirituale pentru fiecare creștin
 17. Atitudine de credință și de iubire
 18. Pentru reînnoirea pietății mariane
 19. Cinstea adusă Reginei se revarsă asupra Regelui
 20. Sanctuarul Duhului Sfânt
 21. Locul cel mai de seamă după Cristos
 22. Pentru a face mai vie și mai inteligibilă legătura care ne unește cu Mama lui Cristos și Mama noastră
 23. Să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia
 24. Mama lui Dumnezeu devine receptivă la grijile și la năzuințele mișcării ecumenice
 25. Un intermediar și un punct de întâlnire pentru unitatea tuturor celor ce cred în Cristos
 26. Cine e Maria? Mai este ea un model?

Textul este preluat din
Exortația apostolică Marialis Cultus
a papei Paul al VI-lea,

în traducerea ARCB,
de pe situl www.magisteriu.ro

 

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00