Arhiva pentru octombrie 20th, 2020

Contribuţie la edificarea civilizaţiei iubirii

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Evanghelia din această duminică (cf. Mt 22,15-21) ni-l arată pe Isus confruntându-se cu ipocrizia adversarilor săi. Ei îi fac multe complimente – la început, multe complimente – însă după aceea îi pun o întrebare capcană pentru a-l pune în dificultate şi a-l discredita în faţa poporului. Îl întreabă: „Este permis sau nu a da tribut Cezarului?” (v. 17), adică a plăti taxe Cezarului. În acel timp, în Palestina, dominaţia imperiului roman era rău tolerată – şi se înţelege, erau nişte invadatori – şi din motive religioase. Pentru populaţie, cultul împăratului, subliniat şi de imaginea sa pe monede, era o injurie adusă Dumnezeului lui Israel. Interlocutorii lui Isus sunt convinşi că nu există o altă alternativă în întrebarea lor: ori un „da” ori un „nu”. Aşteptau, tocmai pentru că ei cu această întrebare erau siguri că îl pun pe Isus la colţ şi îl vor face să cadă în capcană. Însă el cunoaşte răutatea lor şi se eliberează din capcană. Le cere să-i arate moneda, moneda taxelor, a tributului, o ia în mâini şi întreabă a cui este imaginea imprimată. Aceia răspund că este a Cezarului, adică a împăratului. Atunci Isus răspunde: „Daţi-i, aşadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu” (v. 21).

Cu acest răspuns, Isus se situează deasupra polemicii. Isus, mereu deasupra. Pe de o parte, recunoaşte că tributul faţă de Cezar trebuie plătit – şi pentru noi, taxele trebuie plătite – pentru că imaginea de pe monedă este a lui; însă mai ales aminteşte că fiecare persoană poartă în sine o altă imagine – o purtăm în inimă, în suflet -: aceea a lui Dumnezeu, şi de aceea lui, şi numai lui, fiecare îi datorează propria existenţă, propria viaţă.

În această afirmaţie a lui Isus se află nu numai criteriul distincţiei dintre sfera politică şi sfera religioasă, ci reies orientări clare pentru misiunea credincioşilor din toate timpurile, şi pentru noi astăzi. A plăti taxele este o obligaţie a cetăţenilor, precum şi respectarea legilor drepte ale statului. În acelaşi timp, este necesar de afirmat primatul lui Dumnezeu în viaţa umană şi în istorie, respectând dreptul lui Dumnezeu asupra a ceea ce îi aparţine.

De aici derivă misiunea Bisericii şi a creştinilor: să vorbească despre Dumnezeu şi să-l mărturisească bărbaţilor şi femeilor din propriul timp. Fiecare dintre noi, prin Botez, este chemat să fie prezenţă vie în societate, însufleţind-o cu evanghelia şi cu limfa vitală a Duhului Sfânt. Este vorba de a ne angaja cu umilinţă, şi în acelaşi timp cu curaj, aducând propria contribuţie la edificarea civilizaţiei iubirii, unde domnesc dreptatea şi fraternitatea.

Maria Preasfântă să-i ajute pe toţi să alunge orice ipocrizie şi să fie cetăţeni cinstiţi şi constructivi. Şi să ne susţină pe noi, discipoli ai lui Cristos, în misiunea de a da mărturie că Dumnezeu este centrul şi sensul vieţii.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Astăzi celebrăm Ziua Misionară Mondială, care are ca temă „Iată-mă, trimite-mă pe mine! Ţesători de fraternitate”. Este frumos acest cuvânt „ţesători”: fiecare creştin este chemat să fie un ţesător de fraternitate. Sunt astfel în mod special misionarii şi misionarele – preoţi, consacraţi şi laici – care seamănă Evanghelia în marele ogor al lumii. Să ne rugăm pentru ei şi să le dăm sprijinul nostru concret. În acest context doresc să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru multa aşteptata eliberare a părintelui Pier Luigi Maccalli… – îl salutăm cu aceste aplauze! – care a fost răpit în urmă cu doi ani în Niger. Ne bucurăm şi pentru că împreună cu el au fost eliberaţi alţi trei ostatici. Să continuăm să ne rugăm pentru misionari şi cateheţi, precum şi pentru cei care sunt persecutaţi sau sunt răpiţi în diferite părţi ale lumii.

Doresc să adresez un cuvânt de încurajare şi sprijin pescarilor arestaţi de peste o lună în Libia şi celor din familiile lor. Încredinţându-se Mariei Steaua Mării să menţină vie speranţa de a putea îmbrăţişa în curând pe cei dragi ai lor. Mă rog şi pentru diferitele colocvii în desfăşurare la nivel internaţional, pentru ca să fie relevante pentru viitorul Libiei. Fraţi şi surori, a venit ora de a opri orice formă de ostilitate, favorizând dialogul care să ducă la pacea, la stabilitatea şi la unitatea ţării. Să ne rugăm împreună pentru pescari şi pentru Libia, în tăcere.

Vă salut pe voi toţi, romani şi pelerini din diferite ţări. Îndeosebi, salut şi binecuvântez cu afect comunitatea peruviană din Roma, adunată aici cu venerata imagine a lui Señor de los Milagros. Aplauze pentru comunitatea peruviană! Salut şi voluntarii de la Ente Italiano Tutela animali e Legalità.

Şi urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Papa Francisc: Angelus (18 octombrie 2020)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe ercis.ro

Descoperirea îngerului și mesajul său

„Taina regelui e bine să o ţii ascunsă,
dar faptele lui Dumnezeu să le faci cunoscute
şi să dai mărturie cu cinste!
Faceţi binele şi răul nu va da peste voi!” (Tob 12,7)

1 Când s-a terminat nunta, Tobít l-a chemat pe Tobía, fiul său, şi i-a zis: „Copile, vezi să dai plata omului care a mers cu tine şi pune ceva în plus la plată!”. 2 El i-a zis: „Tată, cât să-i dau ca plată? Nu aş rămâne păgubit nici dacă i-aş da jumătate din bunurile pe care le-am adus cu mine. 3 Pe mine m-a adus înapoi sănătos; pe soţia mea a vindecat-o; a adus argintul împreună cu mine şi pe tine te-a vindecat. Cât să-i dau ca plată?”. 4 Tobít i-a răspuns: „Este drept să ia jumătate din toate bunurile cu care a venit”. 5 L-a chemat şi i-a zis: „Ia jumătate din toate bunurile cu care ai venit ca plată pentru tine şi mergi sănătos!”.

6 Atunci el i-a chemat pe amândoi deoparte şi le-a zis: „Binecuvântaţi-l pe Dumnezeu şi daţi mărturie în faţa tuturor celor vii pentru lucrurile bune pe care le-a făcut cu voi! Lăudaţi-l şi cântaţi numele lui! Faceţi cunoscute cuvintele lui Dumnezeu tuturor oamenilor cu cinste! Nu încetaţi să daţi mărturie despre el! 7 Taina regelui e bine să o ţii ascunsă, dar faptele lui Dumnezeu să le faci cunoscute şi să dai mărturie cu cinste! Faceţi binele şi răul nu va da peste voi!

8 Este bună rugăciunea [făcută] în adevăr şi pomana cu dreptate: este mai bună decât bogăţia cu nedreptate. Mai bine să faci pomană decât să aduni aur. 9 Pomana te scapă de la moarte şi ea curăţă orice păcat. Cei care fac pomană vor fi umpluţi de viaţă. 10 Cei care săvârşesc păcat şi nedreptate sunt duşmanii propriului suflet.

11 Vă voi arăta tot adevărul şi nu voi ascunde nimic de la voi; v-am arătat deja şi v-am spus: «Taina regelui e bine să o ţii ascunsă, dar faptele lui Dumnezeu să le faci cunoscute, premărindu-l». 12Acum, când vă rugaţi tu şi Sára, eu prezentam memorialul rugăciunii voastre înaintea gloriei Domnului. Iar când tu îi îngropai pe cei morţi, la fel. 13 Când nu ai ezitat să te scoli şi să părăseşti prânzul, să mergi şi să-l iei pe cel mort, eu eram trimis la tine să te încerc. 14 La fel m-a trimis Dumnezeu ca să vă vindec pe tine şi pe Sára, nora ta. 15 Eu sunt Rafaél, unul dintre cei şapte îngeri care stau şi umblă înaintea gloriei Domnului”.

16 Cei doi s-au tulburat, au căzut cu faţa [la pământ] şi s-au înspăimântat. 17 Dar el le-a zis: „Nu vă temeţi! Pacea să fie cu voi! Binecuvântaţi-l pe Dumnezeu în toţi vecii! 18 Eu când eram cu voi, nu din bunăvoinţa mea eram cu voi, ci din voia lui Dumnezeu. Pe el binecuvântaţi-l în toate zilele şi lui să-i cântaţi! 19 Aţi văzut că nu mâncam nimic, ci aţi avut o vedenie. 20 Acum, binecuvântaţi-l pe Domnul pe pământ şi daţi mărturie lui Dumnezeu! Iată, eu urc la cel care m-a trimis! Puneţi în scris toate câte vi s-au întâmplat!”. Apoi a plecat. 21 Ei s-au ridicat şi nu au mai putut să-l vadă. 22 Îl binecuvântau, îi cântau lui Dumnezeu şi dădeau mărturie despre el pentru toate aceste fapte mari ale sale şi pentru cum li s-a arătat îngerul lui Dumnezeu.

(Cartea lui Tobia, capitolul 12)

Cei care doresc pot citi Cartea lui Tobia AICI!