Arhiva pentru decembrie 13th, 2020

A înțeles că nu este de­cât o lampă și s-a temut să nu fie stins de vântul mândriei…

Ioan era vocea, însă Domnul la început era Cuvântul (In 1,1). Ioan, o voce pentru un timp; Cristos, Cuvântul veșnic de la început.
    Dacă iei cuvântul, ce mai este vocea? Acolo unde nu este nimic de înțeles, este un sunet gol. Vocea fără cu­vânt lovește urechea, dar nu edifică inima.
    Cu toate acestea, să descoperim modul în care se înlănțuiesc în inima noastră lucrurile pe care trebuie să le edificăm. Dacă mă gândesc la ceea ce spun, cuvântul este deja în inima mea, dar atunci când vreau să-ți vor­besc, caut modul în care să pot trece în inima ta ceea ce este în inima mea.
    Când caut modul în care poate să ajungă la tine și să se stabilească în inima ta cuvântul care este deja în inima mea, mă folosesc de voce și, cu această voce, îți vorbesc ție: sunetul vocii duce până la tine ideea conținută în cuvânt; este adevărat că atunci sunetul se stinge, însă cuvântul, pe care sunetul l-a condus până la tine, este de acum în inima ta, fără să o fi părăsit pe a mea.
    Atunci când cuvântul a ajuns la tine, nu ți se pare că sunetul însuși spune: El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez (In 3,30)? Sunetul vocii a răsunat pentru a-și împlini misiunea și a dispărut, parcă spunând: Aceas­tă bucurie a mea este acum deplină (In 3,29). Să păs­trăm cuvântul, să nu lăsăm să plece cuvântul zămislit în inima noastră.
    Vrei să vezi cum se îndepărtează vocea, în timp ce rămâne dumnezeirea Cuvântului? Unde este acum botezul lui Ioan? Și-a îndeplinit misiunea și a dispărut. Acum se înmulțește Botezul lui Cristos. Noi toți credem în Cristos, sperăm mântuirea în Cristos: aceasta a voit vocea să se facă auzit.
    Pentru că este greu să deosebești cuvântul de voce, însuși Ioan a fost luat drept Cristos. Vocea a fost luată drept cuvânt, însă vocea s-a făcut cunoscută pentru a nu dăuna cuvântului. Nu sunt eu – a spus – Cristos, nici Ilie, nici Profetul. L-au întrebat: Așadar, tu cine ești? Eu sunt – a spus – vocea celui care strigă în pustiu pregătiți calea Domnului. Vocea celui care strigă în pustiu este vocea care rupe tăcerea. Pregătiți calea Domnului, ca și cum ar spune: Eu răsun ca să-l intro­duc în inimă pe el, însă el nu va binevoi să vină, dacă voi nu-i pregătiți calea (cf. In 1,20-23).
    Ce înseamnă: Pregătiți calea, dacă nu: Rugați-vă cum trebuie? Ce înseamnă: Pregătiți calea, dacă nu: Să aveți gânduri umile? Primiți de la el un exemplu de umilință. Este luat drept Cristos, dar el spune că nu este cel pe care ei îl cred și nu profită de greșeala altora, pentru o afirmare personală.
    Dacă ar fi spus: Eu sunt Cristos, ar fi fost crezut cu ușurință, pentru că era crezut chiar înainte de a vorbi. Dar nu a spus: s-a făcut cunoscut, s-a definit, s-a umilit.
    A văzut unde se află mântuirea; a înțeles că nu este de­cât o lampă și s-a temut să nu fie stins de vântul mândriei.

Din Predicile sfântului Augustin, episcop
(Predica 293, 3: PL 38, 1328-1329:
Ioan este vocea, Cristos este cuvântul)

Crăciunul nu e o amintire, ci o întâlnire

„Bucuraţi-vă mereu în Domnul! 
Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!
Domnul este aproape. (Fil 4,4-5) 

Să ne pregătim plini de bucurie pentru Crăciun.
Nașterea Domnului este aproape!
Ceea ce urmează să se întâmple
nu se poate reduce la amintirea unui eveniment, 
ci trebuie să se concretizeze într-o întâlnire reală cu Cristos, 
o întâlnire cu cel care este în mijlocul nostru
și pe care de multe ori nu-l (re)cunoaștem.

Cristos trebuie să se nască în viața noastră!
Așa cum s-a născut la Betleem
și așa cum va veni la sfârșitul lumii, 
tot așa vine în fiecare zi la noi.
Isus Cristos este un Dumnezeu care vine
și care nu dezamăgește niciodată așteptarea noastră. 
Să ne pregătim să-l primim!

Privind la Sfânta Fecioară Maria, 
causa bucuriei noastre, 
să învățăm nu doar să-l primim pe Cristos, 
ci și să facem tot ceea ce el ne spune! 


13 decembrie 2020 

† DUMINICA a 3-a din Advent
Ss. Lucia, fc. m.; Otilia, călug.
Is 61,1-2a.10-11; Ps Lc 1,46-54; 1Tes 5,16-24; In 1,6-8.19-28

LECTURA I
Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu.
Citire din cartea profetului Isaia 61,1-2a.10-11
Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi şi deschidere a porţilor celor închişi; 2a să vestesc un an de bunătate a Domnului. 10 Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu; pentru că el m-a îmbrăcat cu haina mântuirii şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii, cum îşi pune mirele diadema şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele ei. 11 Căci precum pământul face să răsară lăstarii şi o grădină face să crească semănăturile, tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46a-48a.48b-50.53-54 (R.: Is 61,10b)
R.: Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

46a „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48a căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R.

48b Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic,
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el. R.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa”. R.

LECTURA A II-A
Fiinţa voastră întreagă să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,16-24
Fraţilor, bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă fără încetare! 18 Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi! 19 Nu stingeţi Duhul! 20 Nu dispreţuiţi profeţiile, 21 dar cercetaţi toate: păstraţi ceea ce este bun! 22 Fiţi departe de orice fel de rău! 23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 61,1ab
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,6-8.19-28
În acel timp, a fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. 19 Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 20 Iar el a mărturisit, şi nu a negat. A mărturisit: „Eu nu sunt Cristos!” 21 L-au întrebat: „Atunci, cine? Eşti tu Ilie?” El a răspuns: „Nu sunt!” „Eşti tu Profetul?” A răspuns: „Nu!” 22 Aşadar, i-au zis: „Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?” 23 El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi calea Domnului!», după cum a spus Isaia profetul”. 24 Iar cei trimişi erau dintre farisei. 25L-au întrebat şi i-au zis: „Aşadar, de ce botezi dacă tu nu eşti nici Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” 26Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi, 27 care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. 28Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Cuvântul Domnului