Arhiva pentru martie 23rd, 2022

Chiar învinge cine urlă mai tare?

„Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa”.

În lupta dintre minciună și adevăr, în timpurile noastre învinge cine urlă mai tare. Și astăzi urlă armele. Și ce sunete oribile scot aceste instrumente care fabrică moarte, sărăcie, orfani. Armele sunt cea mai mare minciună despre pace! În fața acestor urlete, nouă însă ne revine obligația de a lupta „încinși cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa dreptății”. Să luăm aminte și să îndeplinim sfaturile de „război” pe care ni le oferă sfântul Paul:

Întăriţi-vă în Domnul şi în faţa puterii lui! Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu ca să puteţi sta în picioare în faţa înşelătoriilor diavolului, căci noi nu avem o luptă împotriva sângelui şi trupului, ci împotriva conducătorilor, împotriva autorităţilor, împotriva puterilor acestei lumi a întunericului, împotriva duhurilor răului care sunt în înălţimi! De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi după ce veţi fi învins toate, rămâneţi [în picioare]! Aşadar, staţi drepţi, încinşi la coapse cu adevărul şi îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii, având încălţăminte în picioare, fiind gata pentru evanghelia păcii! Să ţineţi întotdeauna scutul credinţei cu care veţi putea stinge săgeţile aprinse ale Celui Rău! Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu! Faceţi orice fel de rugăciuni şi cereri în Duh în orice timp! Pentru aceasta fiţi vigilenţi şi statornici în rugăciune (Ef 6,10-18).

Armele urlă și dau impresia că vor câștiga. Însă noi știm că armele și minciuna pot câștiga o bătălie, două, cinci, dar nu și războiul. La sfârșit vor învinge pacea și adevărul. Ferice de noi dacă deja stăm de partea lor. Știu că în ochii celor cu arme părem pierzători. Știu că ei urlă la noi, însă noi le răspundem cântând. Îmbrăcați cu armura lui Dumnezeu, le cântăm din toată inima: 

Mântuirea este aproape de cei care se tem de Domnul
şi gloria lui va locui pe pământul nostru.
Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri.
Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale (Ps 85,10-13).

Zilnic ne rugăm cu întreaga Biserică, spunând plini de speranță:

Doamne Isuse Cristoase, 
care le-ai zis apostolilor tăi: 
„Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă“, 
nu privi la păcatele noastre, 
ci la credinţa Bisericii tale, 
şi binevoieşte a-i dărui pacea şi unirea, 
după voinţa ta. 
Care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

Să nu uiţi lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi şi să nu-ţi iasă din inimă în toate zilele vieţii tale

„Fii atent la tine şi păzeşte-ţi cu grijă sufletul”, căci însuși Dumnezeu a pus în tine această „fărâmă de veșnicie”. Însuși Dumnezeu a creat sufletul tău nemuritor, așa cum învățăm din Catehism: „Fiecare suflet este nemijlocit creat de Dumnezeu, nu este produs de părinţi”. De asemenea, învăţăm că sufletul este nemuritor: el nu piere o dată cu despărţirea de trup prin moarte, ci se va uni din nou cu trupul la învierea de apoi (cf. CBC 366).

Învățătura pe care Moise o oferea poporului ales, răsună astăzi pentru noi, pentru cei care, mergând spre Paște, suntem deja martori ai învierii lui Cristos: „Să nu uiţi lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi şi să nu-ţi iasă din inimă în toate zilele vieţii tale şi să le transmiţi fiilor tăi şi fiilor fiilor tăi”. Astăzi suntem noi cei care trebuie să dăm mărturie despre viața lui Cristos, despre iubirea sa față de om, față de cei mici și săraci.

Însă pentru aceasta trebuie să credem, trebuie să-l invocăm pe Duhul Sfânt să înrădăcineze în inima noastră adevărurile de credință, ca să putem trăi mărturisind că „Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii… pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat”. Toate acestea s-au întâmplat pentru noi, pentru a ne elibera sufletul și întreaga ființă de orice vină. Să proclamăm plini de uimire cântarea Exultet: „O, fericită vină, care ai avut parte de un Răscumpărător atât de mare!”.

Chiar dacă atunci când ne mărturisim credința în Cristos amintim doar misterul Întrupării (zămislirea şi naşterea) şi Paştele (patima, răstignirea, moartea, înmormântarea, coborârea în iad, învierea, înălţarea), noi dăm mărturie despre „tot ce a făcut şi a învăţat Isus, de la început şi până în ziua în care a fost înălţat la cer” (Fap 1,1-2). Nimic din ceea ce a făcut și face Dumnezeu pentru noi prin Cristos nu trebuie să rămână ascuns „acestei generații”.

Aceasta este calea pentru a ne îngriji de sufletul nostru și de sufletul fraților noștri: să vestim faptele minunate ale Domnului, îndemnându-i pe toți să primească Cuvântul și Legile sale. Să ne deschidem larg inima și să ne întipărim cuvintele lui Isus: „Cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor”. Aceasta este credința și mărturia noastră înaintea tuturor oamenilor: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (In 3,16).


Cel care crede în Cristos 
se îngrijește de sufletul său 
și-l mărturisește pe Domnul 
prin cuvânt și faptă.


Citire din cartea Deuteronomului 4,1.5-9
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Acum, Israel, ascultă hotărârile şi judecăţile pe care te învăţ să le împliniţi pentru ca să trăiţi, să ajungeţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri! 5 Iată, vă învăţ hotărâri şi judecăţi după cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi astfel în ţara în care intraţi ca s-o luaţi în stăpânire! 6 Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi aceste hotărâri şi vor spune: «Numai acest popor este înţelept şi priceput. Este un neam mare»! 7 Care este neamul acela atât de mare, încât să aibă dumnezeii lui atât de aproape cum îl avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? 8 Şi care este neamul acela atât de mare, încât să aibă hotărâri şi judecăţi atât de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 9 Numai fii atent la tine şi păzeşte-ţi cu grijă sufletul, ca să nu uiţi lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi şi ca să nu-ţi iasă din inimă în toate zilele vieţii tale şi să le transmiţi fiilor tăi şi fiilor fiilor tăi!”

Cuvântul Domnului


Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-19
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. 18 Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege până ce nu se vor împlini toate. 19 Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor”.

Cuvântul Domnului
Vă aștept în continuare alături de proiectul Paxlaur pentru copiii din Ucraina: Frații mei mai mici (DETALII AICI despre copiii noștri). Să răsune în inima noastră și în lumea întreagă acest cuvânt al Domnului: „Tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi‑ați făcut” (Mt 25).

DĂRUIEȘTE SPERANȚĂ FRAȚILOR MEI/NOȘTRI MAI MICI

Poți ajuta prin Banca Transilvania: cont în Lei: RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Dăncuță Laurențiu cont în Euro: RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Dăncuță Laurențiu sau prin PayPal: paxlaur@yahoo.com. Mulțumesc!

€10.00

Vă mulțumesc din suflet!