Arhiva pentru aprilie 21st, 2022

Sminteala Paștelui sau obișnuința?

Suntem atât de (pre)ocupați cu Paștele că am uitat de Cristos! Sau poate că ne dă târcoale obișnuința. Această molie a inimii, obișnuința, e mama indiferenței: nu ne mai interesează nimic din ceea ce nu ne aduce un câștig imediat. Nu ne interesează un Cristos sărac și suferind, noi vrem unul glorios, că doar e Paștele. Ce sminteală! Am uitat că Isus Cristos suferind e același cu Cristos înviat. Același!…

Preocuparea și ajutoarele pentru cei care suferă (din cauza războiului din Ucraina și din multe alte cauze) s-au diminuat tocmai acum când cresc cererile…

Ce trist este Paștele fără Cristos prezent în viața noastră prin cei care suferă. Ei sunt primii care ar trebui să simtă că Isus a înviat, că sângele său vărsat pe cruce i-a salvat…

Să tacă armele zilele acestea (inclusiv armele din familiile noastre, de la locurile noastre de muncă etc), să se liniștească și cuvintele și să se audă doar faptele. Ele să proclame celor mici și suferinzi: Cristos a înviat! Altfel, e un Paște fără Cristos!
Continuăm să fim alături de cei în suferință cu convingerea că noi suntem răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile pe care ei le înalță cu lacrimi și uneori cu disperare pentru că au pierdut totul. Totul! Le-am rămas doar noi și Dumnezeu!

Vă mulțumesc celor care ajutați:

  • prin Revolut:

cont în Lei: IBAN: RO12 BREL 0005 5067 6349 0100 (RON), Ion Daria Anca

cont în Euro: IBAN: LT84 3250 0867 5258 7205 (EUR), Ion Daria Anca.

  • prin Banca Transilvania:

cont în Lei: RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Dăncuță Laurențiu 

cont în Euro: RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Dăncuță Laurențiu.

DUMNEZEU VEDE TOT!

INVESTEȘTE ÎN VIITORUL TĂU: DĂRUIEȘTE UNUI COPIL!

Fii alături de cei care speră și așteaptă ajutorul nostru!

€10.00

Epuizarea vine din neorânduiala inimii și a vieții…

„Voi sunteţi martori ai acestor lucruri” (Lc 24,48), ne spune astăzi Isus din Nazaret privindu-ne. Isus Cristos cel înviat, dătătorul păcii adevărate (cf. Lc 24,36), vine astăzi în mijlocul nostru şi ne explică Scripturile care s-au împlinit în el. Apoi ne trimite ca martori ai vieţii sale: voi îmi sunteţi martori! Voi, voi toţi. Adică şi noi? Adică şi eu? Şi asta chiar astăzi, chiar de acum? Da, şi eu şi tu trebuie să-i fim martori începând de acum în fiecare clipă, aşa cum spunem mereu la sfântă Liturghie: „Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim, până când vei veni”. Din păcate însă, de cele mai multe ori doar spunem, dar nu facem. Să ne gândim numai la ziua de ieri: gesturile şi cuvintele noastre, atitudinea faţă de ceilalţi şi gândurile noastre, chiar au fost cele ale unor martori ai învierii lui Cristos? Şi dacă despre ieri ne dăm seama că nu am fost la înălţimea voinţei lui Dumnezeu, ce planuri avem pentru astăzi? Ce îmbunătăţiri ne propunem pentru ziua aceasta?

Sfântul Petru și ceilalţi apostoli au aclamat în faţa tuturor: „Noi suntem martori ai acestui fapt: că voi l-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi” (cf. Fap 3,15). Noi însă ce aclamăm? Ceilalţi privind la noi ce anume văd? Faptele noastre sunt în lumina învierii sau în întunericul morţii?

Astăzi trebie să vestim moartea şi învierea Domnului nu prin cuvinte, ci prin prezenţa noastră. Vrem ca prin viața noastră, prin faptele noastre, Cristos să ajungă în inima celor din jurul nostru și să le spună și lor: „Pace vouă” și să le deschidă mintea ca să înţeleagă Scripturile (Lc 24,36.45).

Pentru a deveni martori autentici ai celui înviat, trebuie să ne regăsim printre destinatarii cuvintelor sfântului Petru: noi l-am renegat pe Cristos, pe cel sfânt și drept, atunci când am ales păcatul, nedreptatea. Noi l-am ucis pe cel care conduce la viață, atunci când nu am împiedicat răul, crima, avortul. Noi trebuie să ne convertim și să ne întoarcem pentru ca păcatele noastre să fie iertate, sufletul nostru să primească pacea și „să vină timpuri de odihnă de la Domnul”.

Câtă nevoie are inima noastră, viața noastră de odihnă, de liniștea care vine de la Domnul. Dacă ne simțim obosiți, agitați, epuizați nu e doar pentru că muncim prea mult, ci pentru că păcătuim prea mult. Oboseala unei munci cinstite și bine rânduite – unei munci care devine la rândul ei martoră a învierii, a credinței în Dumnezeu și a iubirii față de aproapele – nu se transformă niciodată în stres. Epuizarea vine din neorânduiala inimii și a vieții…

Domnul să ne facă martorii învierii sale prin tot ceea ce facem, astfel încât cuvintele și faptele noastre să mărturiseacă omului de lângă noi: Cristos e viu și eu cred în el!


„Înviindu-l pe Fiul său,
Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi
ca să vă binecuvânteze
şi fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale”
(Fap 3,26).


Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,35-48
În acel timp, discipolii le-au povestit cele de pe drum şi cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. 36 Pe când vorbeau ei acestea, Isus a stat în mijlocul lor şi le-a spus: „Pace vouă!” 37 Speriaţi şi cuprinşi de teamă, credeau că văd un duh, 38 dar el le-a spus: „De ce v-aţi tulburat şi de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? 39 Priviţi mâinile şi picioarele mele, căci eu sunt! Pipăiţi-mă şi vedeţi: duhul nu are carne şi oase cum mă vedeţi pe mine că am!” 40 Şi, spunând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele. 41 Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, Isus le-a spus: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42 Ei i-au dat o bucată de peşte fript. 43 Şi luând-o, a mâncat-o înaintea lor. 44 Apoi le-a spus: „Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi”. 45 Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile 46 şi le-a spus: „Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi 47 şi să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Începând din Ierusalim, 48 voi veţi fi martorii acestor lucruri”.

Cuvântul Domnului