Arhiva pentru noiembrie 15th, 2022

33. Legea supremă

Uneori avem impresia că legea supremă
este curajul de a spune adevărul.
Însă nu este așa.
Legea supremă este iubirea,
dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele.
Adevărul creștinului are forma iubirii.

(cf. Mt 22,36-40)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,36-40

36 „Învăţătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?”. 37 El i-a zis: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău! 38 Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!». 40 În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului

33. Cine se aseamănă se adună? 

Ce oameni ne înconjoară?
Ne asemănăm cu Isus?
Cum îi tratăm pe cei considerați „pierduți”?
Când am fost „pierduți” cine ne-a primit?
Meditarea Evangheliei este impulsul necesar
pentru revizuirea anturajului,
a contactelor umane!

(Cf. Lc 19, 1-10) 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,1-10
În acel timp, Isus a intrat şi a traversat Ierihonul. Şi, iată, un bărbat numit Zaheu, care era şeful vameşilor şi era bogat, 3 căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de statură! 4 Atunci a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor, ca să-l vadă, căci Isus avea să treacă pe acolo. 5 Când a ajuns în acel loc, Isus, ridicându-şi ochii, i-a spus: „Zaheu, coboară în grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!” 6 El a coborât în grabă şi l-a primit cu bucurie. 7Toţi cei care au văzut murmurau spunând: „A intrat să fie găzduit la un om păcătos”. 8 Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din ceea ce am o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit!” 9 Atunci Isus i-a spus: „Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă, întrucât şi el este fiul lui Abraham. 10 Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului