Arhiva pentru noiembrie 26th, 2022

Un lucru este sigur: Domnul (re)vine!

Domnul vine!
Nu știm când,
dar știm cum: glorios.
Nu știm când,
dar știm de ce: să judece omenirea.
Nu știm când,
dar știm ce avem de făcut: să veghem,
să fim pregătiți. 

(cf. Mt 24,37-44)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 24,37-44
În acel timp, Isus le-a răspuns discipolilor săi: „Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi venirea Fiului Omului: 38 căci, cum era în acele zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă 39 şi nu şi-au dat seama până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. 40 Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat; 41 două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă, lăsată. 42Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru! 43 Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la care strajă vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa. 44 De aceea, fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!”

Cuvântul Domnului

Cristos nu amenință!

Cristos, Dumnezeu iubitor de oameni, nu amenință!
Toată învățătura sa este preventivă.
Vrea să avem grijă de noi
și să fugim de ocaziile de păcat.
Într-o „zi” ne va arăta iubirea față-n față.

(cf. Lc 21,34-36)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,34-36
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, 35 ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!”

Cuvântul Domnului