Arhiva pentru decembrie 15th, 2022

Cine-l ascultă îl recunoaște pe Dumnezeu…

Ce măreț ni-l prezintă Cristos pe smeritul Botezător!
Ce bine ar fi ca „strigătul” marelui profet
– chemarea la convertire –
să aibă ecou în inima noastră.
Să-i recitim mesajul!
Să nu zădărnicim planul Domnului!

(cf. Lc 7,24-30; Mt 3,1-17; Lc 3,1-20; In 1,19-39)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,24-30
Când au plecat trimişii lui Ioan, Isus a început să spună către mulţimi despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie legănată de vânt? 25 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce sunt îmbrăcaţi în haine scumpe şi trăiesc în desfătare sunt în palate regale! 26 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, şi mai mult decât un profet. 27 Acesta este cel despre care s-a scris: «Iată, îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale, care va pregăti calea înaintea ta!» 28 Căci eu vă spun: nimeni dintre cei născuţi din femeie nu este mai mare decât Ioan; însă cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el”. 29 Tot poporul care-l asculta şi vameşii l-au recunoscut pe Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. 30 Dar fariseii şi învăţaţii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, căci nu s-au lăsat botezaţi de el.

Cuvântul Domnului