Arhiva pentru februarie 18th, 2023

Când începe renunțarea la noi înșine? Când devine celălalt o prioritate?

Descoperirea și cunoașterea strălucirii Domnului
transformă viața.
Celălalt devine o prioritate.
Renunțarea la noi înșine
este o consecința imediată.
Frumusețea lui Dumnezeu este copleșitoare.
Când Domnul strălucește în viața noastră,
doar aproapele contează!

(cf. Mc 9,2-13)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,2-13
În acel timp, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, i-a dus deoparte pe un munte înalt, numai pe ei şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit strălucitoare, atât de albe cum niciun albitor de pe pământ nu le putea albi. 4 Atunci le-a apărut Ilie împreună cu Moise şi vorbeau cu Isus. 5 Petru luând cuvântul, i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, e bine că suntem aici; să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie!” 6 De fapt, nu ştia ce să spună; căci îi cuprinsese frica. 7 Apoi a venit un nor care i-a învăluit în umbră şi din nor a fost un glas: „Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!” 8 Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. 9 În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele ce au văzut, decât atunci când Fiul Omului va fi înviat din morţi. 10 Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă „a învia din morţi”. 11 Şi îl întrebau, spunând: „De ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?” 12 El le-a zis: „Într-adevăr, întâi va veni Ilie şi va restabili toate. Dar cum de este scris despre Fiul Omului că va suferi multe şi va fi dispreţuit? 13 Însă eu vă spun că Ilie a şi venit şi au făcut cu el ceea ce au vrut, aşa cum este scris despre el”.

Cuvântul Domnului